Hyppää sisältöön
Etusivu » Jäsenyys » Jäsenasiat » Liity jäseneksi

Liity jäseneksi

PAM on ammattiliittosi, jos työskentelet yksityisellä palvelualalla esimerkiksi myyjänä, siivoojana, tarjoilijana, kokkina, vartijana tai kiinteistönhoitajana. Neuvottelemme sinun työehdoistasi.  

Liity PAMiin – älä jää työelämässä yksin 

PAMin jäsenenä saat apua työelämän kysymyksiin. Voit hyödyntää kaikkia liiton jäsenpalveluita, kuten työsuhdeneuvontaa, osallistua koulutuksiin ja tarvittaessa saat oikeusapua ja lakimiehen palvelut työsuhdeasioissa. PAMin jäsenenä kuulut myös Palvelualojen työttömyyskassaan. Lisäksi pääset nauttimaan mahtavista jäseneduista, joista on iloa niin töissä kuin vapaa-ajalla.  

Kun olet PAMin jäsen, voit olla huoletta töissä

Pidämme huolen siitä, että sinua kohdellaan oikeudenmukaisesti, palkkasi maksetaan oikein ja työssäsi noudatetaan työehtosopimusta. PAMin jäsenenä saat apua, jos jokin on epäselvää tai vaivaa mieltä. Voit kysyä neuvoa PAMin palvelukanavista tai työpaikan luottamusmieheltä

Liittymiskuukausi on ilmainen

Liittymiskuukausi on uudelle jäsenelle ilmainen. Jos liityt jäseneksi esimerkiksi 10.9., jäsenmaksusi alkaa kertyä vasta 1.10. alkaen. Liittymisetu ei koske 12 kk:n sisällä eronneita ja uudelleen liittyneitä jäseniä. 

PAM Couriers Finland ry:n jäsenyys

Työskenteletkö ruokalähettinä? PAM Couriers Finland on valtakunnallinen osasto, joka kokoaa yhteen eri alustayritysten lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Mukana on jo esimerkiksi sekä Woltin että Foodoran lähettejä.

Nappaa kesätyöntekijän vinkit talteen ja liity kesätyöjäseneksi!

Oletko kesätöissä myyjänä, tarjoilijana, kioskityöntekijänä, vartijana, siivoojana, kiinteistönhoitajana, huvipuistotyöntekijänä tai pikaruokaravintolatyöntekijänä? PAM on ammattiliittosi ja sinua varten.

Huippuetu! PAMin jäsenyys kesätyöntekijöille vain 10 euroa kuukaudessa

Kuka voi liittyä PAMiin?

Voit liittyä PAMiin, jos olet töissä yksityisellä palvelualalla esimerkiksi myyjänä, tarjoilijana, siivoojana, esimiehenä tai vartijana tai opiskelet alaa. Voit liittyä PAMiin myös jos työllistät itsesi yrittäjänä.  

Voit liittyä jäseneksi, kun 

Voit siirtyä PAMiin myös toisesta liitosta tai työttömyyskassasta.

PAMiin kannattaa liittyä jo opiskeluaikana, jos opiskelet palvelualan ammattiin ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Opiskelijajäsenyys on ilmainen.  

Lue lisää opiskelijajäsenyydestä 

Jos teet opintojen ohella töitä, sinun kannattaa liittyä varsinaiseksi jäseneksi, jolloin maksat jäsenmaksua. Tällöin olet oikeutettu myös työsuhdeneuvontaan ja mahdollisesti myös oikeusapuun.  

Lue lisää varsinaisesta jäsenyydestä 

PAMin varsinaiseksi jäseneksi kannattaa liittyä silloinkin, kun saat palvelualan kesätyöpaikan tai työskentelet palvelualalla opintojen lomassa. Koskaan ei tiedä, millaisten kysymysten eteen joudut työpaikalla, ja liitosta saat apua esimerkiksi työsuhdetta ja palkkaa koskevissa asioissa.  

Turvaa työttömyyden varalle 

Varsinaisena jäsenenä voit myös kerryttää työssäoloehtoa ansiopäivärahaa varten. Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen kalenteriviikko, jolloin olet työskennellyt vähintään 18 tuntia ja maksanut palkkatuloista jäsenmaksun. Työssäoloehdon pitää täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.  

Lue lisää ansiopäivärahastaja työssäoloehdosta työttömyyskassan sivulta. 

Vaikka olisit töissä vain väliaikaisesti palvelualalla, liiton jäsenyys kannattaa. Jos myöhemmin vaihdat alaa, voit vaihtaa myös liittoa

Itsensä työllistävät ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat liittyä liiton yrittäjäjäseniksi, mutta eivät voi kuulua Palvelualojen työttömyyskassaan. Yrittäjäjäsenenä maksat jäsenmaksun eläkevakuutusmaksun perusteena olevasta ansiotulosta. 

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL- tai MYEL- vakuutusvelvollinen tai kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin sekä 

  • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta hänellä on vähintään 15 % osakepääomasta tai vastaava määräämisvalta 
  • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai vastaava määräämisvalta 
  • joka työskentelee ilman johtavaa asemaa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta 
  • työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan edellä mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta. 

Yrittäjiksi katsotaan myös kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet sekä toiminimen haltijan perheenjäsenet. 

Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. Perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö. 

Jos siis omistat työnantajayhtiöstäsi edellä mainittuja osuuksia, sinut katsotaan pääsääntöisesti yrittäjäksi työttömyysturvassa. Sen perusteella et ole mahdollisesti oikeutettu saamaan päivärahaa palkansaajakassasta. 

Yrittäjien ja perheenjäsenten työttömyysturvaa voi tiedustella Yrittäjäkassasta

Voit siirtyä PAMiin helposti. Täytä vain PAMin liittymislomakkeeseen tieto edellisestä ammattiliitostasi tai työttömyyskassastasi. 

Jos siirryt PAMiin toisesta ammattiliitosta tai työttömyyskassasta, täytä liittymislomakkeeseen tieto edellisestä liitostasi tai työttömyyskassastasi. Ruksaa myös kohta, jossa valtuutat PAMin hoitamaan liiton vaihdon puolestasi. Silloin sinun ei tarvitse itse ilmoittaa edelliseen ammattiliittoosi PAMiin siirtymisestä, vaan PAM on yhteydessä sinne puolestasi ja liiton vaihto hoituu sujuvasti.  

Milloin jäsenyyteni alkaa? 

Jäsenyytesi alkaa siitä päivästä, jolloin liittymislomake on saapunut PAMin jäsenrekisteriin. Liittymiskuukausi on uudelle jäsenelle ilmainen. Jos liityt jäseneksi esimerkiksi 10.9., alkaa jäsenmaksusi kertyä vasta 1.10. alkaen. Liittymisetu ei koske 12 kk:n sisällä eronneita ja uudelleen liittyneitä jäseniä. 

Säilyykö työttömyysturvani ilman katkoa liiton vaihdossa? 

On turvallista vaihtaa PAMiin toisesta liitosta tai työttömyyskassasta, kunhan jäsenyys ei kokonaan katkea. Näin oikeutesi ansiopäivärahaan säilyy.  

Jos olet jo eronnut edellisestä liitosta tai työttömyyskassasta, huolehdi, että liityt PAMiin 30 päivän kuluessa, jotta ansiopäivärahan mahdollistava kerrytetty työssäoloehto säilyy. Varmista, että jäsenmaksusi on maksettu edelliseen liittoosi ja työttömyyskassaasi siirtymispäivään asti. 

Et voi liittyä jäseneksi, ellet ole ole liittymishetkellä palkkatyössä 

Esimerkiksi
• kun olet vanhempainvapaalla 
• kun olet kokonaan työtön tai lomautettu 
• muun sellaisen vapaan aikana, jolloin sinulla ei ole palkkatuloja. 

PAMin jäsenenä saat laajat palvelut ja edut! 

Jäsenyys tuo merkittäviä etuja! Luottamusmies ja PAMin asiantuntijat auttavat sinua työsuhteesen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun ja muut mahtavat jäsenedut. PAMin jäsenenä voit osallistua ilmaisiin koulutuksiin, saat uraneuvontaa ja pääset nauttimaan kymmenistä rahanarvoisista jäseneduista, joista on iloa niin töissä kuin vapaa-ajalla. Liity jäseneksi jo tänään!

Me neuvottelemme puolestasi työehdoista

Monet työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten minimipalkka, lomarahat ja työajat määritellään työehtosopimuksessa eli TES:ssä. Niitä ei määrää laki. PAMin tärkein tehtävä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset ja valvoa niiden noudattamissa

Kysy neuvoa työsuhdeasioissa 

Tarvitsetko apua palkkaan, työaikaan, vuosilomaan tai irtisanomista koskeviin kysymyksiin? Tai onko työpaikalla ilmennyt ongelmia, joita et osaa yksin ratkaista? PAMin asiantuntijat auttavat!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on wedding-money-piggy.png

Turvaa työttömyyden varalle

PAMin jäsenenä olet myös Palvelualojen työttömyyskassan jäsen. Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan. 

Omalle urapolulle vahvistusta

Oletko miettinyt, että haluaisit opiskella jotain lisää tai pohdiskelet omia vahvuuksiasi? Ilmainen urapalvelumme tarjoaa sinulle henkilökohtaista valmennusta sekä erilaisia kursseja ja webinaareja.

Monipuoliset koulutukset

Opi uutta ja verkostoidu muiden palvelualojen työntekijöiden kanssa PAMin koulutuksissa! Monipuolisesta koulutustarjonnasta löytyy jokaiselle jotain. Tarjolla on myös runsaasti webinaareja. Tutustu koulutustarjontaamme ja ilmoittaudu mukaan. 

PAM-lehti

Saat PAM-lehden kotiin kannettuna kuusi kertaa vuodessa. Lehti tarjoaa ajankohtaista tietoa palvelualoilta ja paljon muuta hyödyllistä tietoa.

Ota ilo irti kymmenistä jäseneduistamme

Lomailua, mökkejä, lakipalveluita, CityShoppari, vakuutusedut ja paljon muuta! Esimerkiksi HolidayClubin lomaviikolla majoitut useita satasia edullisemmin kuin normaalihinnalla. PAMin jäsenenä saat alennusta yhteistyökumppaneidemme palveluista.

Verkkokauppa

PAMin verkkokaupasta löydät laadukkaita kotimaisia tuotteita sekä PAM-tuotteita. Verkkokauppa on auki kaikille käyttäjille. PAMin jäsenet voivat ostaa tuotteita jäsenhinnoin, ja osa tuotteista, kuten työehtosopimukset, ovat jäsenille ilmaisia.

Jäsenkortti

Liittyessäsi PAMin jäseneksi saat henkilökohtaisen jäsennumeron sekä jäsenkortin. Jäsenkortti löytyy asiointipalvelusta. Kirjautumalla palveluun saat kortin käyttöösi ja voit samalla tarkistaa, että jäsentietosi ovat oikein.

Palvelualan työpaikat

PAMin työpaikkasivuston kautta pääset kätevästi hakemaan oman alasi työpaikkoja. Voit rajata hakutulokset esimerkiksi sijainnin, ammattialan, työsuhdemuodon tai yrityksen mukaan.

Urapolulla eteenpäin!

Oletko miettinyt, että haluaisit opiskella jotain lisää tai pohdiskelet omia vahvuuksiasi? Ilmainen urapalvelumme tarjoaa sinulle henkilökohtaista valmennusta sekä erilaisia kursseja ja webinaareja.

Soitto PAMin työsuhdelinjalle palkkaepäselvyyden
vuoksi. Puhelu kesto noin tunti.
PAMin jäsenelle 0 €
(norm. hinta 200 €/tunti).
ETU 200 €*
*Yksityisen lakimiehen tuntiveloitus n. 200 €/h.
Työhyvinvointi ja jaksaminen -webinaariPAMin jäsenelle 0 € (norm. hinta 117 €).ETU 117 €
Koulutus, joka sisältää hotellimajoituksen ja ruokailutPAMin jäsenelle 0 € (norm. hinta 370 €).ETU 370 €
PAMin henkilökohtaista uravalmennusta ja työhaastattelun harjoittelua simulaattorissa. Valmennukseen kuuluu työnhakua hyödyntävät asiakirjat.PAMin jäsenelle 0 € (norm. hinta 300 €)ETU 300 €
PAMin tapahtumassa ajankohtaista infoa liiton toiminnasta, pakohuonepeli ja illallinenPAMin jäsenelle 0 € (norm. hinta 50 €)ETU 50 €
Kaveriporukan kanssa viikonloppu Holiday Club -huoneistossa Himoksella.PAMin jäsenelle 300 € (norm. hinta 525 €)ETU 225 €
Edut yhteensä 1262 €
Jäsenmaksu – 265 €
Jäsenyyden hyöty+ 997 €

Esimerkkilaskelma

Palkka: 2 000€/kk, 25 000 €/vuosi
Jäsenmaksu 1,5 %: 30 €/kk, 375 €/vuosi
Verovähennys: 110 €
Jäsenyys maksaa
265€/vuosi*
edut + 1 262 €
– jäsenmaksu 265 €
= JÄSENYYDEN
HYÖTY +997 €

Jäsenet suosittelevat

”Liityin aikoinani PAMiin, koska siellä puolustetaan heikompia.”

Tarja, myyjä ja luottamusmies

”Olen saanut apua palkkaepäselvyyksissä ja kiusaamiseen liittyvässä asiassa. Olen erittäin tyytyväinen avusta.”

Harri, pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

Jäsenmaksu 

PAMin jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkastasi ja se sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Jäsenmaksun maksamiseen on kaksi tapaa: voit valtuuttaa työnantajasi hoitamaan jäsenmaksun suoraan palkastasi tai maksaa jäsenmaksun itse.

Esimerkki 1 
1 000 euron kuukausipalkasta jäsenmaksu on 15 euroa 

Esimerkki 2 
Jäsenmaksu 25 000 euron bruttopalkasta vuodessa on keskimäärin 265 euroa, kun verovähennys on huomioitu. 

Liittymiskuukausi on ilmainen. Lue lisää jäsenmaksun maksamisesta.

Jäsenmaksulaskuri

Liity jäseneksi

PAM on ammattiliittosi, jos työskentelet yksityisellä palvelualalla esimerkiksi myyjänä, siivoojana, tarjoilijana, kokkina, vartijana tai kiinteistönhoitajana. Neuvottelemme sinun työehdoistasi.

Haku