Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 26.06.2023

Lomautus keskeyttää työn ja palkanmaksun

Lomautus tarkoittaa, että työnantaja on päättänyt keskeyttää työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Työsuhde pysyy muutoin voimassa. Työntekijä voidaan lomauttaa joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Lomauttaminen on Suomen työmarkkinoille kuuluva keino, jonka tarkoituksena on auttaa työnantajaa selviytymään väliaikaisista ongelmista ja näin mahdollisesti pelastaa myös työpaikkoja.

Työntekijä voidaan lomauttaa kahdella perustella:

  1. taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste
  2. työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat huonontuneet tilapäisesti, arviolta enintään 90 päivän ajaksi.

Työntekijä voidaan lomauttaa joko ennalta määritellyksi ajanjakson ajaksi tai toistaiseksi. Työnteko voidaan keskeyttää kokonaan tai lyhentämällä työaikaa.

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisia työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan voi lomauttaa vain, jos hän on sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa se vakituinen työntekijä, jonka sijaisuutta määräaikainen hoitaa.

Lomautusaikana työntekijällä on oikeus ottaa vastaan muuta työtä ja irtisanoa työsopimus ilman irtisanomisaikaa.

Lomautuksesta ja sen päättymisestä ilmoittaminen

Ilmoitus lomauttamisesta on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkua. Lomautuksen päättymisestä tulee ilmoittaa 7 päivää ennen. Työehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistäkin ilmoitusajoista.

Jos lomautus on ollut määräaikainen eli lomautusilmoitukseen on merkitty sen päättymispäivämäärä, lomautus päättyy tuolloin ilman eri ilmoitusta.

Lomautukset ja muutosneuvottelut

Jos työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisten ehtojen yksipuolista muuttamista, on yhteistoimintalain mukaan yli 20 henkeä työllistävissä yrityksissä käytävä muutosneuvottelut. Aiemmin niitä kutsuttiin yt-neuvotteluiksi.

Lue lisää muutosneuvotteluista

Lomautuksen aikana vuosilomaa kertyy ensimmäiseltä 30 päivältä kuten töissä ollessa.

Jos lomautus jatkuu yhtäjaksoisesti yli 30 päivää, lomapäiviä kertyy vain sellaisilta kuukausilta, joina työpäiviä on ollut vähintään 14.

Työssäolo katkaisee 30 päivän laskemisen. Jos työntekijä on lomautusten välissä töissä, lähtee 30 päivän laskenta alusta jokaisen erillisen jakson alkaessa. 

Jos lomautus toteutetaan työviikkoa lyhentämällä, lomaa kertyy normaalisti kuudelta kuukaudelta. Jos lomautus vielä sen jälkeen jatkuu, lomapäiviä ei kerry.

Lue lisää lomautuksen vaikutuksesta vuosilomaan.

Jos työntekijälle annetaan lomautusilmoitus tämän jo ollessa sairauslomalla, on työnantajalla työehtosopimuksen mukainen palkanmaksuvelvollisuus sairausloman ajalta. Lomautus astuu voimaan sairausloman päättymisen jälkeen.

Jos taas sairausloma alkaa lomautusilmoituksen antamisen jälkeen, astuu lomautus voimaan ensimmäisenä ilmoitettuna ajankohtana eikä työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta samalle ajalle osuvalta sairauslomalta. 

Työntekijä voi irtisanoutua lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, jos hän tekee sen aiemmin kuin 7 päivää ennen lomautuksen loppumista. Tällöin työsuhde päättyy heti, eikä oikeutta irtisanomisajan palkkaan ole.

Jos lomauttaminen on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus ja saada irtisanomisajan palkkansa sekä vuosilomakorvaus. Lomautuksen aikana pidetty vuosiloma ei katkaise mainittua 200 päivää. Sen sijaan osittain lomautetulla ei ole irtisanouduttuaan oikeutta irtisanomisajan palkkaan, vaikka lomautus olisi kestänyt yli 200 päivää. Työntekovelvollisuutta ei ole. Osittain lomautettu ei myöskään voi irtisanoutua ilman karenssiseuraamusta työttömyysturvassa (90 päivää).

Irtisanomisajan palkka lasketaan työnantajan noudatettavan irtisanomisajan mukaan. Siitä saadaan vähentää 14 päivän palkka, mikäli työntekijä on lomautettu yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa noudattaen.

Toimi näin lomautustilanteessa

Jos sinut on lomautettu ja haluat hakea päivärahaa lomautusajalta, sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Voit saada täyttä ansiopäivärahaa kokonaisilta lomautuspäiviltä tai soviteltua päivärahaa lyhennetyltä työajalta.

Lue lisää ansiopäivärahan hakemisesta lomautustilanteessa Palvelualojen työttömyyskassan sivuilta.

Lainsäädäntöä

Haku