Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 11.08.2023

Miten raskaus ja perheen perustaminen vaikuttavat työsuhteeseen?

Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden eikä perhevapaiden takia. Raskaudesta on hyvä ilmoittaa työnantajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lainsäädäntö ei määrittele sitä, koska raskaudesta on ilmoitettava työnantajalle. Työntekijällä on kuitenkin työsopimuslain mukaan velvollisuus ilmoittaa työnantajalle äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 päivää, on ilmoitusaika yksi kuukausi.

Parasta on, että ilmoitat raskaudesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kun ilmoitat raskaudesta, sinua alkaa koskea raskaudenaikainen irtisanomissuoja. Työnantajalla on myös odottavaan äitiin kohdistuvia korostettuja työsuojeluvelvoitteita.

Voiko työntekijä käydä neuvolassa raskauden aikana työajalla?

Lähtökohtaisesti raskauden aikaiset neuvola-ajat sovitaan työajan ulkopuolelle. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijällä on oikeus käydä tutkimuksissa työaikana ilman palkan menetystä. Poissaolosta ja sen syystä on luonnollisesti ilmoitettava työnantajalle hyvissä ajoin.

Voidaanko työntekijä irtisanoa perhevapaan aikana?

Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden takia, perhevapaiden aikana eikä siksi, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita.

Jos raskaana oleva tai perhevapaita käyttävä työntekijä irtisanotaan, työnantajan on pystyttävä todistamaan, että irtisanomiselle on jokin hyväksyttävä syy. Raskaus-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän saa irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä ainoastaan silloin, kun työnantajan toiminta päättyy kokonaan. Irtisanomisajan viimeinen päivä on liikkeen toiminnan viimeinen päivä.

Siinä tapauksessa, että työnantajan toiminta ei pääty kokonaan, voidaan perhevapaalla oleva työntekijä irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä vasta sen jälkeen, kun työntekijä palaa töihin vapaalta. Tällöin irtisanomisperusteen on luonnollisesti oltava olemassa. Irtisanomisaika voi alkaa kulua vasta vapaan päättymisestä lukien.

Lue lisää työsuhteen päättymisestä.

Paluu töihin perhevapaalta

Perhevapaan jälkeen on oikeus palata aikaisempaan työhön. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, hänelle on tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Lue myös

Haku