Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 20.05.2024

Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii toimenpiteitä

Työhyvinvointia edistävät esimerkiksi kehityskeskustelut sekä riittävä perehdytys työn tekemiseen. Työhyvinvointiohjelmaan kirjataan toimenpiteet hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että työ on mielekästä ja sujuvaa ja sitä tehdään turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Työhyvinvoinnin rakentamiseen osallistuu koko työyhteisö.

Tutkimukset osoittavat, että työhyvinvoinnin kehittäminen voi lisätä myös työn tuottavuutta.

Kehityskeskustelut ja työhyvinvointiohjelma edistävät hyvinvointia

Säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut ovat olennainen osa työhyvinvoinnin edistämistä. Kehityskeskusteluissa käsitellään yksilöllisesti työntekijän työuraa ja työssä jaksamista. Samalla voidaan tarkastella työntekijän ikääntymisen mahdollisia vaikutuksia työkykyyn ja työtehtäviin.

Työpaikalle suositellaan laadittavaksi yhteistoiminnassa yrityksen työntekijöiden kanssa työhyvinvointiohjelma tai toimenpiteet työhyvinvoinnin edistämiseksi. Toimenpiteitä voidaan käsitellä myös osana kehityskeskustelua.

Työhyvinvointiohjelmassa voidaan huomioida esimerkiksi

  • työn hallinnan ja osaamisen varmistaminen
  • johtamisen ja esihenkilmiestyön merkitys hyvän työilmapiirin luomisessa ja työkyvyn ylläpitämisessä
  • työaikajärjestelyjen ja työvuorosuunnittelun merkitys jaksamiselle
  • yö- ja vuorotyön aiheuttaman kuormituksen vähentäminen
  • vapaaehtoisen osa-aikatyön, vuorotteluvapaan ja osa-aikaeläkkeen tarjoamat mahdollisuudet
  • mahdollisuudet työn muokkaamiseen, keventämiseen ja työnkiertoon
  • työterveyshuollon tarjoamat palvelut
  • fyysisen työympäristön ja ergonomian parantaminen
  • terveellisten elämäntapojen merkitys hyvinvoinnille
  • kiusaamisen, häirinnän ja seksuaalisen häirinnän tunnistaminen työpaikoilla sekä toimenpiteet häirinnän ehkäisemiseksi.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointikorttikoulutus on tarkoitettu työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle, esihenkilöille ja kaikille muillekin työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteena on käynnistää kehittämisprosesseja työpaikalla ja lisätä yhteistyötä sekä jäsentää rooleja ja vastuita. Koulutukseen liittyy ennakkotehtävä. Aineistot ja keskustelut päivän aikana auttavat jatkokehitystyössä työpaikan arjessa.

Päivän aikana oppimasi asiat kerrataan. Koulutuksen ja kertauksen suoritettuasi saat haltuusi Työhyvinvointikortin, jonka myöntää Työturvallisuuskeskus.

Hyödyllisiä linkkejä

Lue myös

Haku