Hyppää sisältöön

Samapalkkaisuus

Oikeudenmukainen palkkaus on kaikkien etu. Perusteettomat palkkaerot pitää poistaa. Työntekijöille kuuluu maksaa sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Tavoitteemme

  • Saman arvoisista töistä maksetaan sama palkka

Perusteettomat palkkaerot pitää poistaa. Työntekijälle kuuluu maksaa sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Samapalkkaohjelmia on tehty Suomessa jo 16 vuotta. Ensimmäiset samapalkkaaohjelmat tehtiin TUPO-aikana, jolloin voitiin sopia nais- ja matalapalkkaeristä. Kun työnantajat lopettivat tupojen tekemisen, on ollut vaikea sopia tehokkaista palkkaeroon vaikuttavista toimenpiteistä.

Yleissitovat valtakunnalliset työehtosopimukset turvaavat parhaiten kaikkien vähimmäispalkkatason eivätkä niiden määräykset voi lähtökohtaisesti syrjiä. 

Kansallisen tulorekisterin monipuolisempi käyttö

Samapalkkaisuuden edistämisessä työehtosopimusosapuolien pitäisi nytkin olla aktiivisia ja  samapalkkaisuuteen pitää vaikuttaa myös työpaikoilla.

Vuonna 2021 naisten ja miesten kokoaikaisen säännöllisen työajan keskikuukausiansion ero oli kuitenkin 15,7 prosenttia. Euroopan 28 maan joukossa vain kuudessa on Suomea suurempi palkkaero.

Tilastokeskuksen ansiotasotilastot huomioivat vertailussa vain kokoaikaiset työntekijät. Jos tarkastelussa huomioitaisiin myös osa-aikaiset työntekijät, nähtäisiin naisten ja miesten todellinen palkkaero. 

Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto 2019 antaa mahdollisuuden nykyistä monipuolisempaan tilastointiin. Sen hyödyntämistä tulee lisätä, jotta saadaan nykyistä paremmin todellisuutta kuvaavaa tietoa.

Laatua suunnitelmiin, avoimuutta palkkoihin

Yksinkertainen selitys naisten miehiä palkkaeroon on segregaatio, eli se, että naiset ja miehet hakeutuvat eri aloille. Lähtökohtaisesti työehtosopimusten määräykset eivät ole syrjiviä, mutta miehet sijoittuvat useammin tehtäviin, joissa palkkausjärjestelmä tuottaa paremman kokonaisansion. Palkkaerot näkyvät kuitenkin myös alojen sisällä ja työpaikoilla.

Palkkasyrjintä on lainsäädännöllä kiellettyä ja samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Yrityksissä pitäisikin yhteistoiminnassa pohtia, mitkä syyt johtavat tähän ja miten heikommassa tilanteessa olevaa sukupuolta tuettaisiin pääsemään samaan.

Naisten ja miesten palkkaero on pienin peruspalkoissa ja suurin kokonaisansioissa. Työaikalisät, ylityökorvaukset ja tulospalkkaus selittävät eroa. Nämä erot eivät usein tule esiin tasa-arvosuunnitelmien taustalla olevissa palkkakartoituksissa. Niiden laatu on saatava paremmaksi.

Tehokkain tapa ehkäistä ja puuttua palkkasyrjintään on työpaikkakohtainen palkka-avoimuus. Jos ei ole tietoinen työpaikalla maksettavista kokonaispalkoista, ei voi epäillä syrjintää.

Erilaiset samanarvoiset työt

Kun puhutaan samanarvoisesta työstä, kyse ei ole työn tuottamasta taloudellisesta arvosta, vaan työn vaativuudesta.  Erilaisten töiden vaativuutta vertaillaan ja yhtä vaativista töistä pitäisi maksaa yhtä suuri palkka.

Samanarvoisen työn tarkastelua työpaikoilla edistäisi koko organisaation kattavien palkkausjärjestelmien nykyistä laajempi käyttöönotto. Tämä tarkoittaisi kaikki erilaiset työtehtävät sisältävän yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän rakentamista.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijoihimme!

Merja Vihersalo

Merja Vihersalo

Työympäristöasiantuntija, Edunvalvontaosasto

Työsuojelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Haku