Hyppää sisältöön
Etusivu » Työpaikalla » Luottamusmies

Luottamusmies edustaa työntekijöitä työpaikalla

Luottamusmies auttaa PAMin jäseniä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa työpaikalla. Luottamusmies neuvottelee, sopii sekä toimii tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Häntä sitoo vaitiolovelvollisuus.

On kaikkien etu, että työpaikalla on luottamusmies!

Työntekijät ja työnantaja säästyvät monelta harmilta, kun työpaikalla on osaava luottamusmies. Silloin työntekijä saa työsuhteeseen liittyvissä asioissa avun omalta työpaikalta. Työnantajalle taas osaava luottamusmies on asiantunteva yhteistyökumppani.

Luottamusmiehen valitsevat PAMin jäsenet, jotka työskentelevät työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen piirissä. 

 • kertoa työntekijöille PAMin jäsenyyden eduista ja tapahtumista
 • valvoa työpaikalla työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattamista
 • neuvotella ja sopia työnantajan kanssa työntekijöitä koskevista asioista
 • kuunnella ja auttaa työntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä asioissa
 • huolehtia, että työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
 • olla mukana kehittämässä työyhteisöä
 • sovitella työntekijän ja työnantajan välisessä neuvottelussa. Esimerkiksi irtisanomistilanteessa työntekijä voi pyytää luottamusmiehen paikalle, kun asiaa käsitellään työnantajan kanssa.
 • hankkia aktiivisesti uusia jäseniä
 • ylläpitää työrauhaa
 • välittää työpaikalle tietoa PAMin jäseneduista ja tapahtumista

 • pääluottamusmies
 • luottamusmies
 • toimipaikkakohtainen luottamusmies
 • varapääluottamusmies
 • varaluottamusmies
 • toimipaikkakohtainen varaluottamusmies

Oma ammattiliitto luottamusmiehen tukena

Luottamusmies ei toimi yksin, vaan häntä tukevat niin oma työyhteisö kuin PAMin asiantuntijat.

PAM tarjoaa sekä uusille että vanhoille luottamusmiehille koulutusta ja neuvontaa.

Koulutuksen ja neuvonnan ohella PAMin laaja luottamusmiesverkosto toimii vertaistukena.

Sinustako luottamusmies?

Haluaisitko sinä vaikuttaa työpaikkasi asioihin?Tunnetko työpaikkasi olosuhteet ja haluaisit kehittää niitä? Auttaisitko mielelläsi työkavereitasi? 

Lähde rohkeasti ehdolle – siitä hyötyy koko työpaikka!

”Luottamusmiehen tehtävässä on kyse ennen kaikkea yhteistyöstä. Meillä kaikillahan on sama päämäärä: että henkilöstö voi hyvin ja tuntee olonsa turvalliseksi siinä työyhteisössä missä on.”

Tarja Kiimalainen, pääluottamusmies, Budget Sport

Luottamushenkilöiden matkavakuutus

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta liiton luottamushenkilöt kuuluvat Turvasta otetun vapaa-ajan matkustajavakuutuksen piiriin.


Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta liiton luottamushenkilöt kuuluvat Turvasta otetun vapaa-ajan matkustajavakuutuksen piiriin. Vakuutettuina ovat liiton kaikki luottamustehtävissä toimivat jäsenet yhdyshenkilöitä lukuun ottamatta. Vakuutus koskee luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, työsuojeluasiamiehiä ja EWC-edustajia sekä näiden varahenkilöitä.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 16-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Vuoden alussa aloittaneet uudet luottamushenkilöt lataavat matkavakuutuskorttinsa Turvan mobiilisovelluksen avulla. TaskuTurvan latausohjeet löydät täältä www.turva.fi/taskuturva. Valitse TaskuTurvan liittovalikosta jäsenliitoksi PAM luottamushenkilöt, niin saat kortin käyttöösi.

Uusille luottamushenkilöille ei siis lähetetä enää lainkaan muovisia matkavakuutuskortteja. Aiemmin lähetetyt muovikortit ovat yhä voimassa niillä luottamushenkilöillä, jotka jatkavat tehtävässään. Myös he voivat toki ladata matkavakuutuskorttinsa TaskuTurvan kautta edellä kerrotulla tavalla.

Jos sinulla ei ole käytössäsi älypuhelinta, voit tilata matkavakuutustodistuksen täältä

Vakuutuksen tarkempaan sisältöön voit tutustua tästä.

Jos sairastut matkalla, sinulle sattuu tapaturma tai jos hoitolaitoksen kanssa tulee ongelmia, voit aina ulkomailla ollessasi ottaa yhteyttä kortissa mainittuun SOS hätäpalveluun, joka on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama kansainvälinen ”hälytyskeskus”. Sieltä saat tietoja vakuutuksen sisällöstä ja he antavat myös ohjeet, miten kyseisessä tapauksessa pitäisi menetellä. SOS palvelee ympäri vuorokauden ja myös suomen kielellä numerossa +358 1019 5111.

Oikeus vapautusaikaan, korvaukseen ja koulutukseen

Luottamusmiehellä on oikeus saada palkallista aikaa tehtävän hoitamiseen. Tehtävästä saatavan luottamusmieskorvauksen määrä vaihtelee eri työehtosopimuksissa.  

Luottamusmiehellä on oikeus myös koulutukseen. Liittojen välisissä koulutussopimuksissa on sovittu tarkemmin luottamusmiehen palkallisesta koulutuksesta.

Usein kysyttyä luottamusmiehestä

Luottamusmies edustaa työpaikalla PAMin jäseniä. Hän kehittää työpaikkaa yhdessä pamilaisten työntekijöiden kanssa sekä neuvoo ja auttaa työsuhdeasioissa. Luottamusmies toimii tiedonvälittäjänä ja kertoo työntekijöille PAMin jäsenyydestä.

Luottamusmieheksi voidaan valita työpaikan työntekijä, joka on PAMin jäsen.

Lue lisää luottamusmiehen valinnasta

Luottamusmiehen ei tarvitse olla mikään superihminen ja tietoinen kaikista työelämän kiemuroista. PAM kouluttaa kaikki luottamusmiehet ja tukee heidän työtään työpaikoilla.

Lue myös

Haku