Hyppää sisältöön
Etusivu » Työpaikalla » Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä kaikissa niissä asioissa, joilla on vaikutusta työntekijöiden työturvallisuuteen ja työterveyteen.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on määritelty työturvallisuuslaissa. Myös työehtosopimuksessa voi olla tarkennettuja tehtäviä. Työsuojeluvaltuutettu toimii yhteistoiminnassa työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu perehtyy oman työpaikkansa turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Hän myös kannustaa edustamiansa työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn turvallisuuteen sekä tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi.

Hyvä valtuutettu on helposti lähestyttävä, jotta työntekijöiden on helppo ottaa valtuutetun kanssa puheeksi työsuojeluun liittyviä kysymyksiä.

Osallistuminen

  • vaarojen ja riskien arviointiin ja vähentämiseen
  • työntekijöiden perehdyttämiseen turvalliseen työskentelyyn
  • työntekijöiden perehdyttämiseen turvallisiin työtapoihin
  • turvallisuusohjeiden noudattamisen seurantaan
  • yritys-/palvelutoiminnassa esiintyvien häiriötilanteiden ratkaisuun ja analysointiin
  • työyhteisön toimivuuteen liittyvien menettelytapaohjeiden luomiseen ja käytönseurantaan
  • työkyvyn turvaamiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviin toimiin
  • uuden lainsäädännön tuomien velvoitteiden huomioimiseen (ennakointi) ja soveltamiseen yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu ei kuitenkaan ole näistä toimista vastuussa. Vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä on työnantajalla. Näin esimerkiksi vaarojen arviointi ei kuulu yksinomaan työsuojeluvaltuutetulle, vaan valtuutetun tehtävä on osallistua työpaikan työsuojelutoimintaan ja tuoda työnantajalle tarpeellista tietoa työolosuhteiden terveellisyydestä työntekijöiden näkökulmasta.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää vaarallinen työ.

Sinustako työsuojeluvaltuutettu?

Haluaisitko sinä vaikuttaa työpaikkasi asioihin? Tunnetko työpaikkasi olosuhteet ja haluaisit kehittää niitä? Auttaisitko mielelläsi työkavereitasi? 

Lähde rohkeasti ehdolle – siitä hyötyy koko työpaikka!

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus koulutukseen

Työnantajan tulee huolehtia, että työsuojeluvaltuutetuilla on mahdollisuus saada asianmukaista koulutusta. Tehtävän hoitaminen vaatii muun muassa tietoa työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista.

Työnantajan ja työsuojeluvaltuutettujen on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen on tapahduttava työaikana.

Palvelualan työpaikoilla olisi tietysti toivottavaa, että työsuojeluvaltuutettu olisi PAMin jäsen. Pamilainen työsuojeluvaltuutettu on oikeutettu PAMin tarjoamaan työsuojelukoulutukseen ja hänellä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana palvelualojen työsuojeluyhteistyössä eri tahojen kanssa. Siksi on tärkeää saada kaikille palvelualan työpaikoille juuri pamilainen työsuojeluvaltuutettu.

Liittojen välisissä koulutussopimuksissa on sovittu tarkemmin työsuojeluvaltuutetun palkallisesta koulutuksesta.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku