Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM on kansainvälinen » Solidaarisuushankkeet

Solidaarisuushankkeet vahvistavat vapautta järjestäytyä

Eri puolilla maailmaa toimivat solidaarisuushankkeet vahvistavat nousevien talouksien vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja. Hankkeita hallinnoi Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK.

Hankkeiden kautta vahvistamme nousevien talouksien vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja.
Tavoitteenamme on, että niistä tulisi omavaraisia ja ne voisivat neuvotella
jäsenilleen elämiseen riittävän palkan ja säälliset työolot.

Käynnissä olevat solidaarisuushankkeet


Etelä-Afrikan viiniala kärsii huonoista työ- ja elinoloista, nais- ja kausityöntekijöiden heikosta asemasta sekä hajanaisista ammattiliitoista. Myös työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiä rikotaan törkeästi. Alan yritykset ovat yleensä haluttomia sitoutumaan ihmisarvoiseen työhön. Yhteistyöllä parannetaan alan keskeisen ammattiliiton valmiuksia vaikuttaa työoloihin Etelä-Afrikan viinialalla.

Tavoitteena on turvata eteläafrikkalaisten viinialan työntekijöiden oikeus ihmisarvoiseen työhön, kunnollisiin elinolosuhteisiin ja riittävään toimeentuloon. Keskeisiä toimijoita ovat maatilojen paikalliset ammattiosastot.

Hankkeesta hyötyvät viinitilojen työntekijöitä ja heidän perheitään Länsi-Kapin alueella Etelä-Afrikassa.

Hankekumppani on International Labour Research and Information Group ILRIG, joka hallinnoi hanketta paikan päällä. Sen toteuttaa maatalousalan ammattiliitto CSAAWU. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös PAMin, kansainvälisen elintarvike- ja maataloustyöntekijöiden liiton (IUF) ja suomalaisen alkoholimonopolin Alkon keskinäisen aiesopimuksen nojalla. Sen avulla voidaan raportoida viinitiloilla ilmenevistä ongelmista, jotka liittyvät Alkon myymiin viineihin.

Malawissa hotelli-, ravintola- ja elintarviketyöläisten oikeuksia loukataan yleisesti, vaikka maan lainsäädäntö takaa järjestäytymisvapauden ja neuvotteluoikeuden.

Palkat ovat erittäin pieniä, työsuhteet epävakaita, eikä kaikilla työntekijöillä ole edes kirjallisia työsopimuksia. Seksuaalinen häirintä on yleistä varsinkin työhönottotilanteissa ja pätkätyösopimuksen jatkosta keskusteltaessa, mutta myös asiakkaiden taholta etenkin hotelli- ja ravintola-alalla. Työsuojelu, terveydenhuolto, sosiaaliturva ja muut perusoikeudet ovat retuperällä.

Yhteistyöllä vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia Malawin elintarvike- sekä hotelli- ja ravintola-aloilla kasvattamalla järjestäytymisastetta ja neuvotteluvalmiuksia. Lisäksi tavoitellaan ILOn väkivallan ja häirinnän vastaisen yleissopimuksen C190:n ratifioimista Malawissa.

Hankkeesta hyötyvät Malawin hotelli-, ravintola- ja elintarvikealoilla työskentelevät ihmiset.

Kumppani ja toteuttaja on Malawin hotelli-, elintarvike- ja ravintola-alojen liitto HFPCWU eli Hotel, Food Processing and Catering Workers’ Union.

Kolumbiassa ja Brasiliassa työntekijöiden oikeudet ovat heikot yritysten rajujen ay-oikeuksien vastaisten toimien vuoksi. Vakavat ihmisoikeusrikkomukset Kolumbiassa vaikeuttavat suuresti asukkaiden pyrkimyksiä rakentaa demokraattista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa muun muassa ammattiliittojen muodossa. Vuonna 2022 ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC nosti Brasilian ”maailman kymmenen huonointa maata työntekijöille” -listalle.

Yhteistyön päämääränä on turvata ihmisarvoisen työn toteutuminen yksityisillä palvelualoilla Kolumbiassa ja Brasiliassa vahvistamalla yksityisten palvelualojen liittoja. Viestintäkampanjat molemmissa maissa auttavat liittoja nostamaan ihmisarvoisen työn ja toimeentulon julkiseen keskusteluun. Tavoitteena on myös, että Kolumbian hallitus ratifioisi ILOn väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan yleissopimuksen C190.

Hankkeesta hyötyvät turvallisuus-, siivous-, rahoitus-, terveys- ja ICT-alan sekä kaupan alan työntekijät Kolumbiassa ja Brasiliassa.

Sopimuskumppani on palvelualojen työntekijöiden kattojärjestö UNI Global Union. Hankkeen toteuttavat paikalliset ammattiliitot.

Koronapandemia toi esiin palvelualojen merkityksen myös kriisitilanteissa. Samalla se paljasti työsuojelun puutteita ja työntekijöiden vakavia altistumisia terveysriskeille.

Ghanan, Kenian ja Mosambikin palvelualoilla on matala järjestäytymisaste, työehtosopimusten kannattavuus huono eikä sukupuolten tasa-arvoon ole panostettu. Niitä tuetaan mm. järjestämistyöllä, koulutuksilla ja viestintäkampanjoilla.

Yhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa työoloja ja työturvallisuutta sekä vahvistaa erityisesti naisten ja nuorten asemaa kaupan-, ICTS-, finanssi- ja turvallisuusalalla.

Solidaarisuushankkeemme tavoitteena on vahvistaa yksityisen turva- ja vartiointialan ammattiliittojen edunvalvontakykyä ja näin parantaa alan työntekijöiden työolosuhteita.

Hankkeen tuloksena palvelualojen työstä tulee turvallisempaa ja terveellisempää. Tasa-arvotyön myötä työntekijöiden järjestöt osaavat kiinnittää huomiota kaikille tärkeisiin työhyvinvointia ja elämänlaatua parantaviin asioihin ja ajaa niitä.

Hankkeesta hyötyvät Ghanan, Kenian ja Mosambikin palvelualojen työntekijät ja heidän organisaationsa.

Sopimuskumppani on kansainvälinen palvelualojen liitto UNI Global Union ja toteuttajina UNIn Afrikan aluetiimi sekä Ghanan, Kenian ja Mosambikin palvelualojen liitot.

Teknologiajätti Amazon käyttää hyväkseen intialaisia työntekijöitä maksimoidakseen voittonsa. Työntekijät saavat alhaista palkkaa ja palkanmaksussa on ollut puutteita, joten heillä on toimeentulovaikeuksia.

Saavuttaakseen tiukat tulostavoitteensa työntekijät työskentelevät ilman lakisääteisiä taukoja. Jos työntekijät eivät kovasta uurastuksesta huolimatta pysty saavuttamaan tiukkoja tulostavoitteita, heidän palkkaansa leikataan tai työsuhde lopetetaan. Lisäksi työsopimukset ovat lyhyitä, ja vapaata on vaikea saada.

Paine työskennellä nopeammin on levinnyt laajalti, ja loukkaantumiset ovat yleisiä. Amazon käyttää myös runsaasti eettisesti kyseenalaista valvontateknologiaa.

PAMin tukemassa hankkeessa perustetaan Intian Amazonin työntekijöiden järjestö, jotta voidaan torjua työntekijöiden oikeuksien loukkauksia yhtiössä. Pitkän aikavälin tavoitteena on muuttaa Intian lainsäädäntöä niin, että se ottaisi työntekijän oikeudet paremmin huomioon paikallis-, osavaltio- ja
kansallisella tasolla.

Hankkeesta hyötyvät Amazon Intian työntekijät, erityisesti varastotyöntekijät, joita Amazon käyttää hyväkseen ja kohtelee väärin.

Hankekumppani on palvelualojen työntekijöiden kattojärjestö UNI Global Union. Mukana toteutuksessa on myös paikallinen Kislay-kansalaisjärjestö, joka edistää Amazonin Intian työntekijöiden kouluttautumista sekä järjestäytymistä.

Työolot kaupan alalla ovat tällä hetkellä ala-arvoiset. Alalta puuttuu esimerkiksi kunnolliset ja selkeästi määritellyt työsopimukset, palkat ovat valtion säätämän minimitason alapuolella, alalla ei ole kunnollista sosiaaliturvaa ja työsuhdeturva on heikko.

Yksi syy huonoihin työoloihin alalla on matala järjestäytymisaste. Kaupan alalla on töissä paljon nuoria ja naisia, mutta näillä ryhmillä on yleensä suhteellisen kielteinen asenne ammattiliittoja kohtaan.

Yhteistyön tavoitteena on, että kaupan alan yritysten työntekijät järjestäytyvät, työntekijöille neuvotellaan paremmat palkat ja muut työehdot, sosiaalinen vuoropuhelu edistää hyviä työmarkkinasuhteita ja nuorten ja naisten osallistuminen liitoissa kasvaa.

Hankkeesta hyötyvät kaupan alan työntekijät, alan ammattiliittojen aktiivit, nuoret ja naiset sekä työntekijöiden perheet. Näillä kaikilla ryhmillä on oikeus ihmisarvoiseen työhön ja toimeentuloon.

Sopimuskumppani on palvelualojen maailmanliitto UNI Global Union. Hankkeen toteuttaa UNIn Nepalin yhteysneuvosto.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Mari Taivainen

Mari Taivainen

Kansainvälisten asioiden asiantuntija, Edunvalvontaosasto

Globaali edunvalvonta, työelämän ihmisoikeudet, kehitysyhteistyö, yritysvastuu

Haku