Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM on kansainvälinen » Solidaarisuushankkeet

Solidaarisuushankkeet vahvistavat vapautta järjestäytyä

Eri puolilla maailmaa toimivat solidaarisuushankkeet vahvistavat kehitysmaiden vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja. Hankkeita hallinnoi Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK.

Hankkeiden kautta vahvistamme kehitysmaiden vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja.
Tavoitteenamme on, että niistä tulisi omavaraisia ja ne voisivat neuvotella
jäsenilleen elämiseen riittävän palkan ja säälliset työolot.

Käynnissä olevat solidaarisuushankkeet

PAM ja Indonesian palvelualojen liitto ASPEK ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Solidaarisuushankkeen päätavoitteena on vahvistaa ASPEKin järjestäytymistyötä ja saada erityisesti nuoret ja naiset mukaan ay-toimintaan. Liitto tarvitsee apua myös neuvottelutaitojen ja jäsenmaksujärjestelmän kehittämisessä.

Hankekumppaneita ovat Suomesta PAM ja SASK, Indonesiasta ASPEK sekä palvelualojen maailmanliitto UNI Global.

Mosambikin matkailu- ja ravitsemisalan ammattiliitto SINTIHOTS neuvottelee työehtosopimukset yritystasolla. Se on työlästä, koska alan työpaikkoja on maassa noin 6 000.

Yhteisen solidaarisuushankkeen tavoitteena on kouluttaa SINTIHOTSin aktiiveja neuvottelutaidoissa sekä vahvistaa liiton järjestäytymistä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kansallinen sektorikohtainen työehtosopimus.

Hankekumppaneita ovat Suomesta PAM ja SASK sekä Mosambikista SINTIHOTS.

Mosambikilaiset ammattiliitot tarvitsevat analysoitua tietoa maan työmarkkinoista esimerkiksi työehtoneuvottelujen pohjaksi.

SASK, PAM, SAK, STTK, Insinööriliitto, JHL, Teollisuusliitto, Pro, Paperiliitto, Rakennusliitto ja SEL tukevat Mosambikin ammatillista keskusjärjestöä OTM-CS:ää, joka toteuttaa tutkimuksen.

Tarkastelussa ovat esimerkiksi neuvottelutoiminnan laatua mittaavat indikaattorit, maan eläkejärjestelmän kehittäminen, sekä infrastruktuuriankkeiden vaikutukset työmarkkinoihin.

Kolumbia on tunnettu ay-vastaisuudestaan ja turva- ja vartiointiala on hyvin heikosti järjestäytynyt siellä. Alalla on monia haasteita, kuten alhainen palkkaus, työturvallisuusriskit, yksintyöskentely ja vuokratyövoiman käytön lisääntyminen.

Solidaarisuushankkeemme tavoitteena on vahvistaa yksityisen turva- ja vartiointialan ammattiliittojen edunvalvontakykyä ja näin parantaa alan työntekijöiden työolosuhteita.

Hankekumppaneita ovat Suomesta PAM ja SASK, palvelualojen maailmanliitto UNI Global sekä Kolumbiasta useat yrityskohtaiset turva- ja vartiointialan liitot, kuten SINTRAPROSEGUR ja UNTRAG4S.

Olemme pitkään tukeneet Latinalaisen Amerikan kaupan alan ammattiliittoja, viime vuosina erityisesti Kolumbiassa. Ay-vastaisuus on voimakasta ja alaa hallitsevat suuret kansainväliset kauppaketjut. Työntekijöiden oikeuksia loukataan jatkuvasti.

Solidaarisuushankeen myötä liittojen järjestäytymistä ja edunvalvontakapasiteettia on vahvistettu. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja yhtenäisyyttä yrityskohtaisten liittojen kesken sekä parantaa kaupan työntekijöiden työolosuhteita.

Hankekumppaneita ovat Suomesta PAM ja SASK, Kolumbiasta Unión ja SINTRASODIMAC sekä palvelualojen maailmanliitto UNI Global.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Mari Taivainen

Mari Taivainen

Kansainvälisten asioiden asiantuntija, Edunvalvontaosasto

Globaali edunvalvonta, työelämän ihmisoikeudet, kehitysyhteistyö, yritysvastuu

Haku