Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Työsuhteen päättyminen
Viimeksi päivitetty: 26.06.2023

Miten työsuhde päättyy?

Työsuhteen päättymisestä on säädetty työsopimuslaissa. Määräaikainen työsuhde päättyy yleensä sovittuna päättymispäivänä. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy irtisanomiseen.

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen

Määräaikainen työsopimus päättyy, kun määräaika umpeutuu tai sovittu työ tulee tehdyksi. Kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta, ellei irtisanomisen mahdollisuudesta ole erikseen työsopimuksessa sovittu.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättyminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa niin kauan, kunnes joko työntekijä tai työnantaja sen irtisanoo. Irtisanomisaikoja, jotka löytyvät työehtosopimuksista, tulee noudattaa.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen työnantajan puolelta on sallittua vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia voivat olla työntekijän henkilöön liittyvä syy tai yritystoimintaan liittyvä taloudellinen ja tuotannollinen syy.

Ennen irtisanomista työnantajan on selvitettävä, voidaanko työntekijä työllistää yrityksessä tai konsernin muussa yrityksessä toisessa tehtävässä. Jos tämä on mahdollista, on työnantajan tarjottava vapaana olevaa työtä irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle irtisanomisen välttämiseksi.

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen ilman hyväksyttävää syytä, on hän velvollinen suorittamaan korvausta laittomasta irtisanomisesta. Korvauksen määrä on työntekijän 3-24 kuukauden palkkaa vastaava rahamäärä.

Työntekijä ei ole velvollinen perustelemaan työsopimuksensa irtisanomista, mutta irtisanomisaikaa hänenkin on noudatettava.

Lue lisää:

Haku