Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Irtisanominen
Viimeksi päivitetty: 11.08.2023

Irtisanominen päättää työsuhteen

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain, jos hänellä on siihen asiallinen ja painava syy.

Se, millaisessa työsuhteessa olet, vaikuttaa irtisanomiseen. Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan eli jatkuvan työsopimuksen.

Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu työsopimusta tehtäessä. Määräaikainenkin työsopimus voidaan kuitenkin päättää, jos päättämisestä saadaan sovittua työntekijän ja työnantajan välillä.

Molempien osapuolten on noudatettava irtisanomisaikoja.

Milloin työntekijä voi irtisanoutua?

Työntekijä voi irtisanoa vakituisen eli toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen ilmoittamalla siitä työnantajalle. Työntekijän ei tarvitse kertoa syytä irtisanoutumiselle.

Irtisanominen tapahtuu käytännössä viemällä kirjallinen ilmoitus työnantajalle henkilökohtaisesti tai toimittamalla se kirjeitse tai sähköisesti.

Irtisanoutumisesta ilmoittamisen jälkeen ei voi lopettaa töitä heti, vaan työ jatkuu vielä irtisanomisajan.

Milloin työnantaja voi irtisanoa työntekijän?

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain, jos hänellä on siihen asiallinen ja painava syy. Työnantajan täytyy aina perustella eli selittää työntekijälle irtisanomisen syy.

Irtisanomisen syynä voivat olla taloudelliset ja tuotannolliset syyt, kuten

  • yrityksen tuotteita ja palveluja ei osteta tarpeeksi
  • yrityksen huono rahatilanne

Irtisanomisen perusteena voi olla myös työntekijästä johtuva syy, kuten

  • jatkuva myöhästyminen töistä
  • työn tekeminen huonosti.

Ennen irtisanomista työnantajan täytyy antaa työntekijälle varoitus ja mahdollisuus korjata tapansa.

Irtisanomisen syynä ei voi olla työntekijän

  • raskaus tai perhevapaa
  • sairaus, vamma tai tapaturma, ellei työntekijän työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti
  • osallistuminen työtaisteluun
  • poliittinen, uskonnollinen tai muu mielipide tai yhteiskunnallinen toiminta
  • turvautuminen oikeusturvakeinoihin.

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen ilman hyväksyttävää syytä, on hän velvollinen suorittamaan korvauksen laittomasta irtisanomisesta. Korvauksen määrä on työntekijän 3–24 kuukauden palkkaa vastaava rahamäärä.

Ennen irtisanomista työnantajan on selvitettävä, voidaanko työntekijä työllistää yrityksessä tai konsernin muussa yrityksessä toisessa tehtävässä. Jos tämä on mahdollista, on työnantajan tarjottava vapaana olevaa työtä irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle irtisanomisen välttämiseksi.

Muista nämä irtisanomistilanteessa

Voit pyytää työnantajaa ilmoittamaan sinulle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärän ja irtisanomisen syyt. Työnantajan on toimitettava ne sinulle mahdollisimman pian.

Jos työnantaja on antanut sinulle irtisanomisilmoituksen, työsi ei lopu heti, vaan jatkuu vielä irtisanomisajan. Jos sinut on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä eli siksi, että yrityksen tuotteita ja palveluja ei osteta tarpeeksi tai sen rahatilanne on huono, sinulla on oikeus palkalliseen vapaaseen työnhakua tai työllistymissuunnitelman tekemistä varten. Vapaan pituus on 5–20 päivää irtisanomisajan pituudesta riippuen. Ilmoita vapaasta työnantajalle heti, kun voit.

Jos olet ollut vähintään 5 vuotta saman työnantajan palveluksessa ja työnantajalla on vähintään 30 työntekijää, sinulla on oikeus työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään koulutukseen ja työterveyshuoltoon 6 kuukauden ajan työttömyyden alusta lukien.

Älä allekirjoita mitään sellaisia papereita irtisanomiseesi liittyen, joita et ymmärrä.

Jos et ole samaa mieltä työnantajasi kanssa irtisanomisesta, ota yhteys työpaikan luottamusmieheen tai PAMin työsuhdeneuvontaan.

Haku