Hyppää sisältöön
Etusivu » Työpaikalla » Tietoa työnantajalle

Tietoa työnantajalle

Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa PAMin jäsenmaksun perimisestä, tilityksestä sekä jäsenmaksutietojen lähettämisestä veroviranomaisille.

PAMin jäsenmaksu vuonna 2024

Vuoden 2024 jäsenmaksu on 1,5% työntekijän kaikista ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista, etuisuuksista ja palkkioista. Jäsenmaksu peritään myös lomarahasta ja lomaltapaluurahasta sekä työsuhteen päättyessä lomakorvauksesta.

tatilitykset@pam.fi
liittotunnus  019

palvelupuhelin 020 774 2007 ma-pe klo 10-14

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Jäsenrekisteri PL 54
00531 Helsinki

Jäsenmaksuperinnän aloitus

Perintäsopimus on valtakirja, jolla työntekijä valtuuttaa työnantajan pidättämään jäsenmaksut palkasta. Jäsenmaksujen perintäsopimuksesta on tarkistettava siinä olevat tiedot ja perinnän aloittamisen voi vahvistaa sähköpostin viestiosiossa, tulostamisen ja täyttämisen sijaan. Sopimus tulee palauttaa liittoon sähköpostin ”välitä” -toiminnolla, jolloin liite palautuu liittoon.

Sähköpostin viestiosioon kirjoitetaan vahvistus

Ilman liitettä sopimusta ei voida käsitellä. Jäsenmaksujen perinnän aloituspäivä on palkkakauden alkupäivä, ei palkanmaksupäivä.

Mikäli ette aloita perintää lainkaan, tulee myös siitä ilmoittaa liittoon.

Perinnän keskeytyksestä ja päättymisestä tulee ilmoittaa liittoon. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti perinnän keskeytys- / päättymisilmoituslomakkeella.

Kun työntekijä on jo PAMin jäsen

Mikäli työntekijä on jo liiton jäsen, voidaan perintä aloittaa työnantajan allekirjoituspäivään nähden kuluvan tai seuraavan palkanmaksukauden alusta. Perintä on usein selkeintä aloittaa seuraavan palkkakauden alusta.

Kun työntekijä ei ole vielä PAMin jäsen

Sääntöjen mukaan jäsen hyväksytään liiton ja työttömyyskassan jäseneksi aikaisintaan siitä päivästä kun liittymislomake on saapunut liittoon. Jäsenellä on mahdollisuus maksaa itse liittymispäivän ja työnantajaperinnän välinen aika.

Liittymislomakkeen voi täyttää jäsenen kanssa tästä, jolloin uuden jäsenen liittymispäiväksi tulee tämä päivä. Samalla jäsen voi valtuuttaa PAMin toimittamaan perintäsopimuksen suoraan työnantajalle.

Jäsenmaksujen tilitys

Jäsenmaksut tilitetään liiton tilille seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Jäsenmaksujen tilityksessä tulee aina käyttää sen kuukauden viitettä johon palkka kohdistuu riippumatta siitä, milloin palkka maksetaan jäsenelle. Jos palkka maksetaan jäsenelle useammin kuin kerran kuukaudessa, käytetään kaikissa samaan kuukauteen/palkkakauteen kohdistuvissa tilityksissä samaa viitettä.

Viitelistat lähetetään palkanlaskentaan tammikuun alussa. Perinnän alkaessa kesken vuotta, lähetetään viitteet palkanlaskentaan kuukauden kuluessa perintäsopimuksen liittoon saapumispäivästä.

Tilitystapoja on kaksi

  1. Jäsenkohtaisilla viitenumeroilla tilitetään jäsenmaksut jäsenkohtaisesti, erillistä selvitysluetteloa ei pidä lähettää liittoon.
  2. Yrityskohtaisilla viitenumeroilla tilitetään koko yrityksen jäsenmaksut kerralla kuukausittain. Selvitykset jäsenmaksuista toimitetaan liittoon kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Tilitystavan muutos

Mikäli haluat vaihtaa tilitystapaa tai teillä on tilityksistä kysyttävää, ota yhteyttä liiton jäsenrekisteriin tatilitykset@pam.fi

Jäsenmaksuselvitykset

Yrityskohtaisilla viitteillä tilittävän työnantajan on tehtävä liitolle perimistään ja tilittämistään jäsenmaksuista jäsenkohtaiset selvitykset kuukausittain tai neljännesvuosittain aina selvitettävää kautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä.

Toivomme saavamme selvitystiedot ensisijaisesti konekielisessä muodossa. Sähköiseen toimitukseen Internetin kautta voi käyttää Tyvi-palvelua. Tyvi-palveluun voi tutustua alla olevien yritysten sivuilla. Lisätietoja voi kysellä oman palkkahallinnon neuvontapalvelusta tai TYVi-operaattoreilta.

SD Worx Vira: www.sdworx.fi
OpusCapita: www.tyvi.fi
CGI: www.tyvi-palvelu.fi

Jäsenmaksuselvitykset voi toimittaa myös Futunion ilmaisella Selvitys+ -palvelulla. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä yrityksen y-tunnuksella ja omalla sähköpostiosoitteella, jonka jälkeen selvitykset pystyy ilmoittamaan suojatulla yhteydellä. Palvelu löytyy osoitteesta www.selvitysplus.fi.

Rekisteröityminen on ilmaista eikä velvoita mihinkään. Samalla y-tunnuksella voi olla useita käyttäjiä, joten rekisteröityminen ei mitenkään ”varaa” käytettyä y-tunnusta. Jos käyttäjä käsittelee usean yrityksen jäsenmaksuja (esim. tilitoimisto), hän pääsee lisäämään muiden yritysten tiedot rekisteröidyttyään ensin palveluun.

Lisätietoja ja ohjeita saa sähköpostitse osoitteesta selvityspalvelu@futunio.fi tai puhelimitse numerosta (09) 7771 9745.

Selvitysluettelot voi toimittaa myös työnantajan omalla paperilomakkeella.

Selvitysluettelossa tulee olla selkeästi näkyvissä:

  • Jäsenen nimi ja henkilötunnus
  • Maksun määrä ja aika, jolta maksu on peritty.
  • Työnantajan Y-tunnus ja nimi

Käsittelyn nopeuttamiseksi toivomme luettelon olevan aakkosjärjestyksessä ilman ammattiosastoittain erittelyä.

Selvitystiedot voi lähettää turvallisesti tatilitykset@pam.fi osoitteeseen turvapostin kautta.

Selvitykset voi myös lähettää liittoon postitse osoitteella Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Jäsenrekisteri, PL 54, 00531 Helsinki

Jäsenmaksutiedot verottajalle

Ammattiliiton velvollisuus on toimittaa veroviranomaisille liiton jäsenten jäsenmaksutiedot.

Jäsentemme verotietojen oikeellisuuden johdosta on ensiarvoisen tärkeää, että työnantajat ovat toimittaneet kaikki edellisen vuoden jäsenkohtaiset selvitykset liitolle viimeistään 15.1. mennessä, sekä tilittäneet kaikki edelliseen vuoteen kohdistuvat jäsenmaksut liittoon ajallaan.

Niiden työnantajien, jotka käyttävät jäsenkohtaisia viitenumeroita, ei pidä toimittaa erillisiä selvityksiä maksamistaan jäsenkohtaisista jäsenmaksuista.

Jäsenmaksut palkanmaksun keskeytyessä tai päättyessä

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta aina silloin kun palkanmaksu keskeytyy esim. perhevapaan, opiskelun tai sairausloman vuoksi. Jäsenmaksuperinnän päättymisestä on tehtävä ilmoitus liittoon, jotta tiedämme, ettei työnantajalta odoteta tilityksiä. Ilmoituksen liittoon voi tehdä alla olevalla lomakkeella.

Työnantajaperinnän keskeytys-/päättymislomake, Blankett för uppsägning/uppsägning av arbetsgivare

Jäsenen nimi / Medlemmens namn *(Required)
Jäsenmaksuperinnän keskeytys / Avstängning av medlemsavgiftsuppbörden
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Valitse keskeytyksen syy / Välj orsaken till avstängningen
Jäsenmaksuperinnän päättyminen / Slut på insamling av medlemsavgift
DD slash MM slash YYYY
Päättymisen syy / skäl till uppsägning

Yritystoiminnan päättyminen tai omistajan vaihtuminen

Yritystoiminnan päättyminen tai omistajan vaihtuminen on ilmoitettava liittoon. Ilmoitus on tehtävä, jotta saamme tiedon uudesta tilittäjästä tai tiedon, ettei työnantajalta odoteta enää jäsenmaksutilityksiä.

Myös palkkahallinnossa tapahtuvat yhteystietojen muutokset pyydetään ilmoittamaan liittoon, jotta jäsenmaksuperintä sujuisi ilman turhia katkoksia.

Ilmoitukset muutoksista voi tehdä sähköpostitse tatilitykset@pam.fi tai soittamalla 020 774 2007.

Suojattu viestin lähetys

Henkilötietoja sisältävät viestit liitteineen voi lähettää turvallisesti tatilitykset@pam.fi-osoitteeseen turvapostin kautta (https://turvaposti.pam.fi).

Haku