Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM on kansainvälinen » Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö

Teemme yhteistyötä jäsenliittojemme ja muiden järjestöjen kanssa Pohjoismaissa. Yhteistyön tavoitteena on edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä muodostaa yhteisiä kantoja vaikuttamistyön tueksi.

Olemme jäsenenä pohjoismaisissa järjestöissä, jotka kokoavat yhteen edustamiemme alojen ammattiliittoja.

Yhteispohjoismaiset järjestöt

Pohjoismaisen Unionin muodostavat pohjoismaiset hotelli-, ravintola-, catering- ja matkailualan työntekijöitä edustavat liitot. Unioni toimii edustamiensa alojen palkkojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Lisäksi se edistää pohjoismaista työmarkkinamallia.

Unionin puitteissa koordinoidaan jäsenliittojen toimintaa Eurooppa- ja maailmanjärjestöissä , EFFAT:ssa ja IUF:ssa.

Pohjoismainen Unioni edistää liittojen yhteistyötä esimerkiksi koulutuspolitiikassa, elinkeinopolitiikassa ja järjestötyössä. Lisäksi se kehittää Pohjoismaissa toimivien hotelliketjujen EWC-edustajien yhteistyötä ja mahdollistaa osallistumisen ja vaikuttamisen virallista EWC-edustusta laajemmalle joukolle.

Pohjoismaiseen Unioniin kuuluvat PAMin lisäksi ruotsalaiset HRF ja Unionen, tanskalainen 3F, islantilaiset Matvis ja SGS sekä norjalainen Fellesforbundet. Unionin ruotsinkielinen nimi on Nordiska Unionen för anställda inom Hotell, Restaurang, Catering och Turism (NU HRCT) .

SUN on kiinteistö-, vakuutus-, pankki-, sosiaalivakuutus-, siivous- ja vartiointialan ammattiliittojen pohjoismainen yhteisjärjestö. Ruotsiksi unionin nimi on Service- och tjänstebranschens Union i Norden, josta muodostuu myös unionin lyhenne SUN.

Unioni toimii Islantia lukuun ottamatta kaikissa Pohjoismaissa. Suomesta sen jäsenenä on PAM kiinteistöpalvelujen ja vartioinnin osalta.

SUN edistää alojensa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä koordinoi jäsenliitoille annettavaa tukea laillisten työtaisteluiden osalta. Unionin toiminnassa tärkeässä roolissa on tiedonvaihto pohjoismaisten yhteiskuntien ja työmarkkinoiden tilanteista sekä ammattiliittojen ja työpaikka-aktiivien toiminnasta. SUN järjestää myös koulutuksia ja kursseja erityisesti luottamushenkilöille.

Lisää tietoa SUNista järjestön ruotsinkielisiltä verkkosivuilta.

Nordiska Handelskommitté on pohjoismaisten kaupan alan ammattiliittojen yhteistyöjärjestö. Se käsittelee kaupan alan kysymyksiä ja valmistelee pohjoismaisia kantoja esimerkiksi palvelualojen eurooppalaisen kattojärjestön UNI Europan toimintaan.

Nordiska Handelskommité aloitti toimintansa tammikuussa 2022. Se syntyi, kun pohjoismaiset kaupan alan järjestöt Pohjoismainen Komitea ja Nordiska Handels yhdistyivät.

Haku