Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM vaikuttaa yhteiskuntaan » Vaikuttajatapaamiset

Vaikuttajatapaamiset

Olemme yhteydessä päättäjiin ja viranomaisiin, yksin tai yhdessä yhteistyötahojemme kanssa. Kerromme näkökannoistamme ja tuomme esiin epäkohtia ja uudistuksia, jotka vaikuttavat jäsentemme elämään.

Olemme aktiivisesti yhteydessä suoraan päättäjiin ja viranomaisiin: puolueisiin, ministeriöihin, hallitukseen ja eduskuntaan. Annamme lausuntoja lainsäädäntövalmisteluissa ja osallistumme kutsuttaessa esimerkiksi eduskunnan valiokuntien kuulemisiin ja ministeriöiden työryhmiin. Esitämme uudistuksia ja tuomme esiin eri toimien vaikutuksia palvelualojen työntekijöiden elämään, jotta ne osattaisiin ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä.

Ryhdymme julkaisemaan tapaamisemme viimeistään vuoden 2024 alusta, jolloin avoimusrekisterilaki astuu voimaan.

Vaikutamme neuvottelemalla työnantajajärjestöjen kanssa työsuhteen ehdoista. Vaikutamme myös keskusjärjestöömme SAK:hon ja sen kautta. Monissa asioissa teemme myös yhteistyötä työnantajajärjestöjen kanssa.

Tänä päivänä tärkeä vaikuttamisen kohde on Euroopan Unioni ja suomalaiset EU-parlamentin jäsenet. EU:n direktiivit ja asetukset muokkaavat työelämää ja yritystoimintaa koskevaa lainsäädäntömme. Suomen hallituksen linjaukset EU-asioihin ovat tällöin tärkeitä.

Olemme mukana palvelualojen työntekijöiden eurooppalaisissa järjestöissä, jotka pitävät yhteyttä EU:n eri toimijoihin. Vaikutamme järjestöjen kautta myös eurooppatason työntekijä- ja työnantajajärjestöjen vuoropuheluun.

Ajamme tuomioistuimissa jäsentemme kanteita. Ylimpien oikeusasteiden ratkaisuilla on ennakkopäätöksinä merkitystä lain soveltamisessa.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Timo Piiroinen

Timo Piiroinen

Viestintäjohtaja, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto
050 360 5669

Viestintä- ja yhteiskuntapoliittisen osaston johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen

Haku