Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM vaikuttaa yhteiskuntaan » Työympäristö ja työsuojelu

Työympäristö ja työsuojelu

Turvallisessa työympäristössä jokainen työntekijä taustastaan ja työsuhteen muodosta riippumatta tietää, miten työtä tehdään turvallisesti ja jokainen tuntee olevansa osa työyhteisöä. Työsuojeluvaltuutetulle on työntekijöiden määrään ja yrityksen toiminta-alueeseen nähden riittävät resurssit.

Tavoitteemme

  • Maahanmuuttaneet saavat kielikoulutusta
  • Vuokratyön tapaturmat saadaan kuriin
  • Työsuojeluvaltuutetuille todelliset toimintamahdollisuudet

Maahanmuuttajat saavat kielikoulutusta

Palvelualojen työntekijöistä yhä useampi on maahanmuuttajataustainen, eikä työhön tullessaan hallitse suomen tai ruotsin kieltä. Alan työpaikkojen työ- ja palvelukieli on yleensä suomi. On erityisen tärkeää, että perehdyttäminen tapahtuu kielellä, jonka työntekijä osaa riittävän hyvin.

Lisäksi työnantajan paneutuminen kielen oppimista tukevaan kulttuuriin lisää osallisuutta työyhteisössä, sitouttaa työnantajaan ja auttaa integroitumaan yhteiskuntaan. Lisäksi se suojaa työperäistä hyväksikäyttöä ja työttömyyttä vastaan ja tukee työssä ja uralla kehittymistä.

Vaikutamme siihen, että työnantajat ja työyhteisö ottavat vastuuta maahanmuuttaneiden kielen oppimisen tukemisesta.

Vuokratyön tapaturmat haltuun

Vuokratyötä tekeville työntekijöille sattuu tapaturmia yli kaksi kertaa useammin kuin palkansaajille keskimäärin. Kun tapaturmataajuus yleisesti on alle 30 (tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden), on se vuokratyössä yli 60.

Eri ikäisten palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuuksissa on selkeitä eroja. Nuorille sattuu määrällisesti paljon työtapaturmia, mutta vanhimmille palkansaajien ikäryhmille sattuvista työtapaturmista aiheutuu keskimäärin vakavampia seurauksia kuin mitä nuorimmille ikäryhmille. (TVK 2023) Vuokratyöntekijät tulevat tyypillisesti palvelualojen työpaikoille kiiretilanteeseen ja perehdyttäminen jää usein heikoksi tai tekemättä.

Vaikutamme eri tavoin siihen, että vuokratyöntekijöiden perehdyttämiseen kiinnitetään riittävästi huomiota.

Työsuojeluvaltuutetulle todelliset toimintamahdollisuudet

Palvelualojen työpaikoilla vallitsee liian usein tilanne, jossa työtekijöiden työsuojeluvaltuutetut joutuvat edustamaan aivan liian suurta työntekijämäärää. Lain perusteella työnantajan on vapautettava työsuojeluvaltuutettu säännöllisistä työtehtävistään sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka tämä tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten.

 Lain ja sopimusten mukaan työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa aikaa määrättäessä on otettava huomioon tämän edustamien työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus, työskentelypaikkojen lukumäärä ja niissä suoritettavan työn luonne. Työsuojeluvaltuutettujen vapautusaikojen lisäämistä neuvotellaan lähes jokaisen työehtosopimusneuvottelun yhteydessä. 

Vapautusaikojen lisäykset eivät auta, jos valtuutettu on jo kokonaan suorittavasta työstä vapautettu, mutta edustettavien määrä on tuhansia ja toimipaikkoja satoja.  Esimerkiksi valtakunnallisissa yrityksissä on usein koko maan työntekijöitä edustavia työsuojeluvaltuutettuja.

Työsuojeluvaltuutetut kuormittuvat työmäärän alla. Lisäksi kunkin työntekijän oikeus oman työsuojeluvaltuutettunsa tukeen ongelmatilanteissa on uhattuna, kun valtuutettu ei kerta kaikkiaan ehdi paneutua kaikkeen. Tämä vuorostaan aiheuttaa haluttomuutta hakeutua työsuojeluvaltuutetuksi, kun tehtävä vaikuttaa ylivoimaiselta.

PAMin tavoite on vaikuttaa siihen, että edustettavien työntekijöiden määrää lainsäädännöllisesti rajoitetaan.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Merja Vihersalo

Merja Vihersalo

Työympäristöasiantuntija, Edunvalvontaosasto

Työsuojelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Haku