Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Sairastuminen
Viimeksi päivitetty: 23.11.2023

Sairastuminen ja sairausajan palkka PAMin työehtosopimuksissa

PAMin työehtosopimuksissa on sovittu sairausajan palkanmaksusta. Tutustu oman alasi työehtosopimukseen.

Lain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada täysi palkka sairastumispäivältä (jos se on työpäivä) ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Alle kuukauden työsuhteissa sairausajan palkka on 50 % palkasta.

PAMin työehtosopimuksissa määräykset sairausajan palkanmaksusta vaihtelevat työehtosopimuksittain. Tarkista oman alasi työehtosopimuksesta tarkemmat määräykset. Useimmissa sopimuksissa työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on työsuhteen pituudesta riippuen enimmillään kahdeksan viikkoa.

Sairausajan palkka ja sairauspäiväraha

Kela maksaa sairastuneelle työntekijälle sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää.

Työehtosopimuksissa on pääasiallisesti sovittu, että Kela maksaa sairauspäivärahan suoraan työnantajalle, jolloin työnantaja maksaa työntekijälle sairausajan palkan. Muussa tapauksessa Kela voi maksaa päivärahat suoraan työntekijälle ja työnantaja maksaa vain palkan ja sairauspäivärahan erotuksen.

Jos sairaus kestää pidempään kuin työehtosopimuksen palkanmaksuvelvollisuus, Kela maksaa sairauspäivärahan suoraan työntekijälle.

Kelan sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä.

Lue lisää Kelan sairauspäivärahasta

Sairauspäivärahan suuruus määräytyy verotettujen työtulojen perusteella niin, että pienempituloiset saavat suuremman prosenttiosuuden tuloistaan kuin suurempituloiset. Yleensä korvaus on noin 70 % vuosituloista. Päivärahan saannin estää opiskelu, kuntoutusraha, tapaturmakorvaus tai eläke.

Miten selvitetään oikeus sairausajan palkkaan?

Työehtosopimuksissa on sovittu, että sairausajan palkkaan oikeuttavan sairauden todentaminen tapahtuu lääkärintodistuksella tai muulla työnantajan hyväksymällä selvityksellä. Erityisissä tilanteissa on sovittu myös esimerkiksi terveyden- tai sairaanhoitajan todistuksen kelpoisuudesta. Lääkärintodistus on ankarin selvityksen muoto.

Työnantaja voi hyväksyä myös jonkin lievemmän selvityksen, kuten esimerkiksi työntekijän oman ilmoituksen työkyvyttömyydestä. Lue lisää poissaolosta omalla ilmoituksella.

Jos lääkäri toteaa työkyvyttömyyden, sairausajalta maksetaan palkkaa

Työehtosopimukset estävät, että työnantaja voisi valikoida, mistä diagnoosiluokista on maksettava sairausajan palkkaa. Jos lääkäri on todennut työntekijän työkyvyttömäksi, sairausajalta maksetaan palkkaa.

Lääkäri merkitsee todistukseensa tautiluokituksen ICD-koodilla. ICD-koodit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä sairauden luokituksia, jotka yhdessä lääkärin toteamaan työkyvyttömyyden kanssa oikeuttavat palkallisen sairauspoissaolon. Poikkeuksena ovat koodit, jotka kuvaavat pelkkiä terveydenhuoltokäyntejä. Näitä koodeja sisältävät lääkärintodistukset eivät yleensä sisälläkään työkyvyttömyyden toteamusta.

Toistaiseksi Suomessa ei ole työkyvyttömyyden kestoista diagnoosikohtaisia suosituksia, vaikka näiden valmistelu on meneillään.

Osa ICD-koodeista ovat niin sanottuja pääluokan koodeja. Esimerkiksi kun todetaan työkyvyttömyyttä, ei suositella käyttämään koodia F43, vaan toiveena olisi, että lääkäri kirjoittaisi tarkemman diagnoosin, esimerkiksi F43.1. Jos lääkäri jostain syystä kirjoittaa epätarkan todistuksen, sitä ei voida kuitenkaan lukea työntekijän syyksi.

Työnantajat eivät siis voi vedota yrityskohtaisesti laadittuihin listoihin, joiden perusteella joistakin diagnooseista ei makseta, tai maksetaan vain rajoitetun ajan. Edes Kelan tulkinnat oikeudesta sairauspäivärahaan eivät vaikuta työehtosopimusten määräyksiin.

Jos työnantaja ei ole tyytyväinen kirjoitettuun lääkärintodistukseen, tämän on vaadittava uutta käyntiä nimeämällään lääkärillä. Tällöin työnantaja maksaa uuden käynnin lääkärillä.

Tarkemmat tiedot työehtosopimuksissa

Työehtosopimuksissa on myös määräykset sairauspoissaolosta ilmoittamisesta, lääkärintodistuksista, sairauden uusiutumisesta sekä työntekijän alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisesta.

Lisäksi työnantaja antaa työpaikalla tarkemmat ohjeet, kenelle ilmoitetaan, ja miten todistusten toimittaminen on hoidettava.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku