Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM vaikuttaa yhteiskuntaan

PAM vaikuttaa yhteiskunnassa

Työ, toimeentulo, suhdanteet. Kiire, koulutus ja digitalisaatio. Nämä ja moni muu asia vaikuttavat siihen, miten palvelualojen työntekijöillä menee.

PAMin jäsenet, luottamushenkilöt ja työntekijät toimivat työpaikoilla ja neuvottelevat työnantajien ja heidän edustajiensa kanssa työntekijöiden asioiden parantamiseksi.

Vaikutamme myös muuhun yhteiskuntaan, jotta työntekijöillä menisi paremmin. Kerromme näkemyksistämme päättäjille ja annamme lausuntoja.

Samapalkkaisuus tavoitteena

Oikeudenmukainen palkkaus on kaikkien etu. Perusteettomat palkkaerot pitää poistaa. Työntekijöille kuuluu maksaa sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka

Lasten vanhemmilla on oltava oikeus yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet hoitaa syntynyttä lastaan. Jokaisella pitää olla oikeus työelämään, jossa ei ole väkivaltaa eikä häirintää.

Työympäristö ja työsuojelu

Turvallisessa työympäristössä jokainen työntekijä tietää, miten työtä tehdään turvallisesti. Työsuojeluvaltuutetulla on edustettavat ja alue huomioon ottaen riittävät resurssit.

Huomiota työntekijän hyvinvointiin

Palvelualojen työntekijöiden kuormitus kasvaa. Nopea reagointi työntekijöiden oireisiin olisi hyödyllistä työntekijöille, työnantajille ja ikääntyvälle Suomelle.

Työmarkkinat ja sopimisen mallit

Työehtosopimuksilla on määriteltävä työehtojen vähimmäistaso, joka turvaa työntekijöiden toimeentulon ja kunnolliset työsuhteet.

Elinkeino- ja talouspolitiikka

Onnistunut elinkeinopolitiikka vahvistaa palvelualoja ja uudistumista digivihreässä siirtymässä. Se merkitsee uusia työpaikkoja ja mahdollisuutta parempiin työsuhteisiin.

Koulutuksen kehittäminen

Palvelualojen töissä tarvitaan uutta osaamista. Työn murroksessa työntekijän turva on laadukas koulutus ja työuran mittainen osaamisen kehittäminen. Se takaa myös yritysten menestyksen.

Työllisyys ja työllistyminen

Laadukkaat työvoimapalvelut auttavat työttömiä työnhakijoita työhaussa. Hyvät työsuhteet ja sosiaalisesti kestävät työmarkkinat ovat vetovoimatekijä palvelualoille ja Suomelle.  

Sosiaaliturva ja toimeentulo

Tavoitteena on inhimillinen yhteiskuntamalli, jossa huomioidaan yksilön vaihtuvat elämäntilanteet ja työelämän muutokset. Jokaiselle turvataan toimeentulo ja tarpeelliset hyvinvointipalvelut.

Julkiset palvelut lisäävät tasa-arvoa

Hyvin hoidetut julkiset palvelut, kuten varhaiskasvatus ja terveydenhuolto, ovat yksilön tukena ja tasaavat mahdollisuuksia. Niiden turvin voi osallistua työelämään.

Haku