Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM vaikuttaa yhteiskuntaan » Koulutus ja osaamisen kehittäminen 

Koulutus ja osaamisen kehittäminen 

Palvelualojen töissä tarvitaan uusia taitoja ja lisää osaamista, kun digitalisaatio ja vihreä siirtymä muovaavat työelämää ja työmarkkinoita. Tässä työn murroksessa palvelualojen työntekijöiden pärjäämisen turvaa laadukas koulutus ja joustavat mahdollisuudet koko työuran mittaiseen osaamisen kehittämiseen. Se takaa myös yritysten menestyksen.

Tavoitteemme

  • Laadukas ja riittävästi resursoitu ammatillinen koulutus
  • Työuran aikainen osaamisen kehittäminen matalapalkkaisille 
  • Perustaidot, yleissivistävät opinnot ja työelämävalmiudet kuntoon

Elämme keskellä kaksoissiirtymää, jossa kaksi toisiaan tukevaa voimaa, digitalisaatio ja vihreä siirtymä, muovaavat työuria ja koko kansantaloutta uuteen uskoon. Tulevaisuudessa palveluammattilainen toimii ilmastovastuullisesti ja osaa käyttää entistä paremmin teknologiaa avukseen luodessaan asiakkaille parhaan mahdollisen palvelukokemuksen.  

Kaksoissiirtymän ajassa palveluammattilaiset tarvitsevat laajoja mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Työurat rakentuvat nykyisin useista vaiheista ja jatkossa tarvitaan aiempaa vahvemmin kykyä ja valmiutta uuden oppimiseen. Työntekijöillä pitää olla kyvyt sopeutua muutokseen, ja juuri sen koulutus tarjoaa.

Ammattisivistyksen ja yleissivistyksen rajat ovat hämärtymässä ja työelämässä kaivataan yhä enemmän vuorovaikutus-, tiedonhankinta- ja muita geneerisiä taitoja, digitaitoja ja yleisiä työelämävalmiuksia. Pohja tälle luodaan jo peruskoulussa sekä laadukkaassa ja hyvin resursoidussa ammatillisessa koulutuksessa.

Lisäksi tarvitaan panostuksia työikäisten osaamisen kehittämiseen. Jokaisella on oltava mahdollisuus uudistaa osaamistaan ennakoivasti, jotta työssä kehittyminen, työllistyminen uusiin tehtäviin ja uralla eteneminen olisi mahdollista. Työnantajien on kannettava tässä tavoitteessa oma osansa.

Nyt osaamisen kehittäminen kasaantuu niille, jotka ovat korkeasti koulutettuja ja hyväpalkkaisia, kun taas matalapalkkaisissa ja matalampaa koulutusta edellyttävissä tehtävissä toimivat jäävät paitsi jatkuvan oppimisen mahdollisuuksissa. Koulutuksellinen tasa-arvo on PAMin tavoitteiden keskiössä. 

Jatkossa työnantajien on tarjottava työntekijöille koulutustaustasta ja asemasta riippumatta tasapuolisesti henkilöstökoulutusta. Työikäisille soveltuvaa koulutustarjontaa on oltava riittävästi tarjolla. Etuusjärjestelmän on tuettava nykyistä paremmin myös matalapalkkaisempien työntekijöiden jatkuvaa oppimista.  

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Mikko Laakkonen

Mikko Laakkonen

Koulutus- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

Koulutus-, osaamis- ja sivistyspolitiikka, elinkeinopolitiikka

Haku