Hyppää sisältöön
Etusivu » Tietoa PAMista

PAM pähkinänkuoressa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Liittoomme kuuluu 190 000 jäsentä, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Suurin osa jäsenistämme työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla.

Neuvottelemme palvelualoille työehtosopimukset. Parannamme alojemme työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön, työyhteisöön ja työn turvallisuuteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Edistämme kansallisesti ja kansainvälisesti demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.

PAM valvoo jäsentensä etuja

  • Kokoamme ja yhdistämme palvelualojen työntekijät.
  • Tarjoamme jäsenille tukea ja turvaa työelämässä.
  • Neuvottelemme palvelualoille työehtosopimukset ja valvomme niiden toteutumista.
  • Vaikutamme työelämän lainsäädäntöön.
  • Edistämme luottamushenkilöiden toimintaa ja edunvalvontaa työpaikoilla.

PAM numeroina

190 000

jäsentä

22 000

uutta jäsentä v. 2023

74 %

jäsenistä naisia

25 %

alle 31-vuotiaita

2 136

luottamushenkilöä

113

ammattiosastoa

33

työehtosopimusta

149

työntekijää

PAMin hallinto

Liittokokous

Neljän vuoden välein järjestettävä liittokokous käyttää ylintä päättävää valtaa PAMissa. Liittokokous määrittelee liiton tavoitteet ja hyväksyy toimintaohjelman. Liittokokous valitsee

Liittokokouksessa päätöksiä tekevät liiton jäsenet, jotka on ennen kokousta valittu vaaleilla edustajiksi liittokokoukseen.

Liittokokous arvioi liiton toimintaa ja linjaa sekä päättää tulevasta toiminnasta tavoiteohjelman muodossa. Se tekee henkilövalinnat liiton hallintoon ja luottamustehtäviin. Lisäksi se käsittelee ammattiosastojen jättämät aloitteet.

Kokousedustajat valitaan jäsenistöstä

Liittokokouksessa on jäsenmäärään suhteutettu määrä kokousedustajia: yksi edustaja vaalipiirin alkavaa 600 jäsentä kohden. Kokousedustajat valitaan liittokokousvaaleissa. Vaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on kaikilla jäsenillä lukuun ottamatta opiskelija- ja eläkeläisjäseniä tai liiton toimihenkilöitä.

Viimeisin liittokokous järjestettiin Jyväskylässä 24.-26.10.2023. 

Valtuusto

Valtuusto käyttää PAMissa päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka eivät kuulu liiton sääntöjen nojalla tai lain mukaan liittokokouksen tai hallituksen päätettäväksi. Valtuusto päättää

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta, ja se  kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään touko-kesäkuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Valtuuston jäsenet valitaan liittokokouksessa. He edustavat pamilaisia jäseniä eri puolilta Suomea ja eri ammattiryhmistä.

Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, 60 jäsentä ja 10 yleisvarajäsentä. Kullakin valtuuston varsinaisella jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet on valittu huomioiden alueet, ammattiryhmät ja jäsenkunnan rakenne.

PAMin valtuusto 2023-2027

Puheenjohtajat

Sami Viitasaari, valtuuston puheenjohtaja
Christa Pessi, 1. varapuheenjohtaja
Suvi Röntynen, 2. varapuheenjohtaja

Valtuuston varsinaiset jäsenet

Helsinki-Uusimaa
Autio TuireHelvola Simo, Hyppölä Laura, Ikonen Nea, Jakobson Tea, Juntunen Maria, Kelaranta Jouni, Kirjarinta-Hietarinta Nita, Koskinen Mira, Lehtonen Esa, Leskelä Petri, Pakarinen Aleksi, Sewornu Ofoe Daniel, Simani Saman, Toivainen Reetta

Häme-Kaakkois-Suomi
Itkonen Timi, Jääskeläinen Anita, Kojo Marina, Nyholm Taija (8.1. asti), Pio Sanna (24.4.asti), Talvisilta Anniina, Tervo Jaana (8.1. alk.), Vuorenmaa Katariina (24.4. alk.) Ylä-Jääski Petri

Itä-Suomi
Hoffern Jukka, Lehtinen Pirkko, Männistö Venla, Ropponen-Korhonen Minna, Sundell Milla

Keski-Suomi-Pohjanmaa
Huhtakallio Outi, Isokoski Sauli, Kainulainen Taina, Kalho-Naukkarinen Marika, Muurmäki Sanna, Saukko Päivikki, Törmä Tomi, Veijanen Elli

Lounais-Suomi
Hasunen Anni, Hoppendorff Esa, Mäkilä Arvo, Ranula Katri, Rautio Visuri Janina, Revell Roni, Öström Nina

Pirkanmaa
Alaye Lotta, Iso-Lähteenmäki Lauri, Kilpinen Lilli, Lunden Lea, Nytorp Maija, Parjanen Johanna (4.3. alk.), Tahlo Sonja (4.3. asti), Vuorinen Vilen

Pohjois-Suomi
Juopperi Harri, Kettunen Sanna, Koivisto Tiina, Korva Janne, Kuronen Anne, Mikkonen Jonna, Seilonen Tarja

Valtakunnallinen
Kusmin Johanna, Kymäläinen Sami, Lindgren Toni, Lindström Satu

Yleisvarajäsenet

Ahinko Taina (Lounais-Suomi), Hallikas Marko (Helsinki-Uusimaa), Halme Tanja (Valtakunnallinen), Laakso Sara (Helsinki-Uusimaa), Pankkio Heli (Lounais-Suomi), Pihlajamaa Tuula (Pirkanmaa), Sairomaa Tomi (Häme-Kaakkois-Suomi), Salberg Minna (Itä-Suomi), Soronen Paula (Pohjois-Suomi), Tulisalo Markku (Keski-Suomi-Pohjanmaa)

Aloitteet PAMin valtuustolle

Aloiteoikeus valtuuston kokouksille on liiton osastoilla, yhteisöjäsenillä ja valtuuston jäsenillä. Aloiteoikeus on myös liiton osastojen 5 § 13. kohdan tarkoittamilla vaalikelpoisilla henkilöjäsenillä, aina viidelläkymmenellä (50) henkilöjäsenellä yhdessä hallituksen antamien tarkempien muotomääräysten mukaisesti. Aloitteet on toimitettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

Aloitteet pyydetään toimittamaan Aloiterekisterissä ja sieltä voi lukea jo käsiteltyjä aloitteita.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä hallintosihteeri anu.valve@pam.fi.

Hallitus

Hallitus ohjaa liiton käytännön työtä. Se vastaa liittokokouksen tekemien päätösten etenemisestä ja johtaa liiton toimintaa.

Hallitus mm.

Hallitus valitsee toiminnanjohtajan ja liiton esihenkilöasemassa olevat työntekijät sekä nimeää johtoryhmän. Lisäksi se vastaa liittokokousvaalien toimeenpanosta.

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta ja hallituksen kokouksia on keskimäärin 11 vuodessa.

Hallituksen jäsenet valitsee liittokokous. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja (liiton puheenjohtaja), hänen henkilökohtainen varajäsenensä, 15 jäsentä ja kolme yleisvarajäsentä.

Jos hallitusta joudutaan liittokokouskauden aikana täydentämään, valinnan tekee valtuusto.

Hallituksen jäsenet osallistuvat valtuuston kokouksiin ja oman alueensa suunnittelupäiville. Osa hallituksen jäsenistä on myös oman alansa sopimusalatoimikunnassa.

PAMin hallitus 2023-2027

Annika Rönni-Sällinen, hallituksen puheenjohtaja

Risto Kalliorinne, hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen

Johanna Buska

Johanna Buska

Hallitus

Hallituksen jäsen
Palveluvastaava, Kemi
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

 

Tuuli Elokannas

Tuuli Elokannas

Hallitus

Hallituksen jäsen
Myyjävisualisti, Loimaa
Kaupan ala

Ulla Fagerström

Ulla Fagerström

Hallitus

Hallituksen jäsen
Lääketeknikko, Espoo
Apteekki ala

Marjo Korhonen

Marjo Korhonen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Myyjä, Paltaniemi
Kaupan ala

Piia Kyrö

Piia Kyrö

Hallitus

Hallituksen jäsen
Myyja, Koria
Kaupan ala

Heikki Laakkonen

Heikki Laakkonen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Logistiikkatyöntekijä, Espoo
Kaupan ala

Jenni Lehikoinen

Jenni Lehikoinen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Vuoropäällikkö, Imatra
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Merja Lehto

Merja Lehto

Hallitus

Hallituksen jäsen
Kokki, Vantaa
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Marko Lähdesniemi

Marko Lähdesniemi

Hallitus

Hallituksen jäsen
Arvokuljettaja, Veikkaala
Vartiointiala

Hanna Puhakka

Hanna Puhakka

Hallitus

Hallituksen jäsen
Kokki, Joensuu
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Lassi Rantanen

Lassi Rantanen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Myyjä, Sahalahti
Kaupan ala

Mikko Ruokonen

Mikko Ruokonen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Logistiikkatyöntekijä, Vantaa
Kaupan ala

Kaisamari Sahlman

Kaisamari Sahlman

Hallitus

Hallituksen jäsen
Palveluohjaaja, Tampere
Kiinteistöpalveluala

Arja Vakkuri

Arja Vakkuri

Hallitus

Hallituksen jäsen
LAP asiantuntija, Kokkola
Kaupan ala

Päivi Vehmas

Päivi Vehmas

Hallitus

Hallituksen jäsen
Tarjoilija, Jyväskylä
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Yleisvarajäsenet

Liisa Tamminen

Liisa Tamminen

Hallitus

Hallituksen yleisvarajäsen
Logistiikkatyöntekijä, Mäntsälä
Kaupan ala

Ulla Leskinen

Ulla Leskinen

Hallitus

Hallituksen yleisvarajäsen
Myyjä, Ristiina
Kaupan ala

Melina Mäkelä

Melina Mäkelä

Hallitus

Hallituksen yleisvarajäsen
Myyjä, Pori
Kaupan ala

Puheenjohtaja

PAMin puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa, joka järjestetään neljän vuoden välein. Puheenjohtaja on päätoiminen ja hänelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja johtaa hallitusta, jonka tehtävänä on

Annika Rönni-Sällinen on toiminut liiton puheenjohtajana vuodesta 2019 lukien. Sitä ennen hän toimi PAMissa mm. neuvottelupäällikkönä ja SAK:ssa osastonjohtajana.

Annika Rönni-Sällinen CV

Sopimusalatoimikunnat 2024-2027

PAMilla on 25 sopimusalatoimikuntaa, jotka ovat PAMin hallituksen apuna toimivia asiantuntijaelimiä. Sopimusalatoimikunnat valmistelevat ja käsittelevät toimikautensa ajan alakohtaista edunvalvontaa.

Alkon sopimusalatoimikunta

Höttönen Jukka, Alko, Jyväskylä 
Turunen Antti, Alko, Helsinki 
Vaetoja Sakari , Alko, Pori 

Apteekin sopimusalatoimikunta

Holopainen Maarit, Valkeakosken uusi apteekki, Valkeakoski 
Kuikka Ismo, Yliopiston apteekki, Helsinki 
Seilonen Tarja, Kuhmon apteekki, Kuhmo 
Vehmaslahti Leena, Punavuoren apteekki, Helsinki 

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialan sopimusalatoimikunta

Heinonen Susanna, Vakka-Suomen Puhelin Oy, Uusikaupunki
Kosonen Joni, Moment Digital Oy, Iisalmi 
Lindbom Mari, Teleperformance Finland Oy, Tampere 

Elokuvateatterialan sopimusalatoimikunta

Dunderfelt Jan, Finnkino Oy,  Helsinki 
Kelaranta Jouni, Finnkino Oy,  Espoo 

Hiihtokeskusalan sopimusalatoimikunta  

Bergström Anne, Tahkovuori, Nilsiä 
Buckman Mari, Oy Levi Ski Resort LDT, Sirkka 
Hiironen Milla, Ylläs, Ylläsjärvi 
Komulainen Jari, Vuokatti, Sotkamo 
Nevanperä Kimmo, Rukan hiihtokeskus, Kuusamo 

Hiusalan sopimusalatoimikunta 

Malin Cia , Kymen seudun osuuskauppa, Kotka 
Maunula-Sairanen Katja , Shortcut Flow, Helsinki 
Parjanen Tiina , Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki 
Ruusunen Marika , Tormenta oy (Hairlekiini), Joensuu 

Huvipuistoalan sopimusalatoimikunta 

Blomqvist Jaakko, Särkänniemen huvipuisto, Tampere 
Hautalahti Hannu, Puuharyhmä Oyj/ Tropiclandia, Vaasa              
Saarela Markku, Lasten päivän säätiö (Linnanmäki), Helsinki 

Junapalveluhenkilökunnan sopimusalatoimikunta

Niemistö Maria, Avecra Oy, Koskenkorva 
Pihlajamaa Tuula, Avecra Oy (PLM),  Akaa 
Vesanto Ville, Avecra Oy (vara PLM), Tampere 

Kaupan esihenkilöiden sopimusalatoimikunta

Leskelä Petri, Stockmann Oyj Abp, Espoo 
Suvivirta Satu, IKEA Oy, Kuopio 
Toivainen Reetta, Lidl Suomi Ky, Espoo 
Turunen Timo, Onninen Oy, Helsinki 

Kaupan myyjien sopimusalatoimikunta

Hyppölä Laura, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, Loviisa 
Itkonen Timi, Lidl Suomi Ky, Lahti 
Kuronen Anne, Kesko Oyj, Kemi 
Martins Saija, Normal Finland Oy, Jyväskylä 
Pölönen Jani, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Helsinki 
Vainonen Juho, Puuilo Tavaratalot Oy, Kouvola 
Vuorela Raisa,  H & M Hennes & Mauritz Oy, Tampere 

Kaupan toimihenkilöiden sopimusalatoimikunta

Akkanen Anu, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Espoo 
Auravuo Minna, U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF), Helsinki 
Lehtonen Esa, Kesko Oyj, Mäntsälä 
Virta Samu, Verkkokauppa.com Oyj, Tampere 

Kaupan logistiikkatyöntekijöiden sopimusalatoimikunta 

Holm Jani, Postnord Oy, Tarvasjoki         
Kylämäki Kalle, Ahlsell Oy, Hyvinkää 
Nytorp Maija, Wihuri Oy, Nokia 
Pakarinen Aleksi, Inex Partners Oy, Helsinki 
Rova Timo, Kesko Oyj, Rovaniemi 
Ylä-Jääski Petri, Be Group Oy Ab, Lahti                  

Kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunta  

Autio Niina, Coor Service Management Oy, Oulu 
Hoffren Jukka, RTK-Palvelu Oy, Kontiolahti 
Ikonen Lea, ISS Palvelut Oy, Virolahti 
Killström Erja , L&T Kiinteistöhuolto Oy, Turku 
Kojo Hanna-Marina, L&T Siivous Oy, Lappeenranta
Kuhmonen Petri, ARE Oy, Helsinki 
Matilainen Jyrki, TL-Maint Oy / PHM Group, Jyväskylä 
Mikkonen Jonna, ISS Palvelut Oy, Oulu 
Mäkilä Arvo, SOL Palvelut Oy, Turku 
Sundell Milla, ISS Palvelut Oy, Joensuu 

Marava, esihenkilöiden sopimusalatoimikunta  

Euro Matti, Sodexo, Vantaa 
Laakso Saara, Restel ravintolat Oy, Vantaa 
Oksa Hannamari, Momentin restaurants oy, Helsinki 
Piispanen Jussi, Scandic Hotels, Tampere 

Marava, työntekijöiden sopimusalatoimikunta

Ahinko Taina, Leijona Catering Oy, Forssa 
Eriksson Mats, Scandic Hotels Oy, Vöyri 
Huttunen Jenny, Helsingin Fastburger Oy, Turku 
Jakobson Tea, NoHo partners Oyj, Helsinki 
Koskinen Mira, Scandic Hotels Oy Espoo
Kuusisto Tiina, Juvenes Oy, Nokia 
Pyy Marko, Kymen Seudun Osuuskauppa, Kouvola 
Päätalo Petra, Osuuskauppa Arina, Oulu 
Tulisalo Markku, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki 
Turunen Marjukka, Suur-Seudun Osuuskauppa, Salo 
Valtonen Pipsa, Espresso House Finland, Kokkola 

Muuttopalvelualan sopimusalatoimikunta 

Virtanen Pasi, Niemi Palvelut Oy, Vantaa 
Sairomaa Tomi, Muuttopalvelu Grundell Oy, Lahti 
Inkilä Teemu, Muuttopalvelu Grundell Oy, Kempele 

Ohjelmapalvelualan sopimusalatoimikunta

Himanen Sami, Ruka Experiences Oy, Kuusamo 
Lapinniemi Johanna,  Lapland Safaris Ac Oy, Rovaniemi 

Suomen Kansallisoopperan sopimusalatoimikunta 

Mättölä Esa, Suomen Kansallisooppera, Helsinki 
Vanninen Veera, Suomen Kansallisooppera, Helsinki 
Sarkkila Petri, Suomen Kansallisooppera, Helsinki 
Krohn-Markkanen Emma, Suomen Kansallisooppera, Porvoo 

Suomen Kansallisteatterin sopimusalatoimikunta 

Tikkala Tuoma, Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 
Pollari Matti, Suomen Kansallisteatteri, Kirkkonummi 
Jekunen Anne, Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 
Raitio Tomi, Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 
Vellamo Tuomas, Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 

Turvallisuusalan sopimusalatoimikunta 

Kaukinen Jani, Securitas Oy, Savitaipale 
Kymäläinen Sami, Nokas Finland Oy, Orivesi 
Laine Sampsa, Avarn Security Oy, Vantaa 
Lindgren Toni, Avarn Security Oy, Lahti 
Lohi Aleksi,  KV-Turva Oy, Muurame 
Loponen Veikko, Securitas Oy, Vilppula 

Veikkauksen sopimusalatoimikunta 

Könönen Jenny, Veikkaus Oy, Nurmijärvi 
Lindström Satu, Veikkaus Oy, Tampere 
Miettunen Markku, Veikkaus Oy, Rovaniemi 
Mäkinen Joni, Veikkaus Oy, Helsinki 

Tasa-arvovaliokunta 2024-2027

Tasa-arvovaliokunta on PAMin hallituksen 8-10 jäseninen apuelin, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Satu Lindström, Veikkaus, Tampere, tsv, varalm
John Romy, Oy Tomra Ab, Lappeenranta, plm
Nea Ikonen, Musti ja Mirri Oy, Espoo, päätoiminen tsv, varaplm
Harri Juopperi, Kokkolan Halpa Halli Oy, Liminka, plm
Christa Pessi, HOK-Elanto, Vantaa, päätoiminen tsv
Tiina Taipale, KESKO Oyj, Tampere, tsv
Mikko Puustinen, ISS Palvelut, Lahti, plm
Pia-Sofia Viik, Kotikatu, Espoo, tsv
Marjo Koskinen, Compass Group, Turku, ptsv
Mikko Naakka, Securitas Oy, Helsinki, lm, ts-asiamies
Lisäksi hallitus nimeää keskuudestaan edustajan valiokuntaan.

Liiton säännöt

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Liiton nimi on Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, ruotsiksi Servicefacket PAM rf.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä käytetään säännöissä nimitystä liitto. Sen ammattiosastoista käytetään nimitystä osasto.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

Ammattiosaston mallisäännöt

Modellstadgar för avdelning (ammattiosaston mallisäännöt ruotsiksi)

Vaalijärjestys 2022

Valordning 2022 (vaalijärjestys ruotsiksi)

Haku