Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM vaikuttaa yhteiskuntaan » Työllisyys ja työllistyminen

Työllisyys ja työllistyminen

Laadukkaat työvoimapalvelut auttavat työttömiä työnhakijoita aktiivisessa työhaussa. Laadukkaat työsuhteet mahdollistavat myös palvelualojen vetovoimaisuuden. Suomen voimavara on sosiaalisesti kestävät työmarkkinat, joista pitää huolehtia myös ulkomaisten työntekijöiden houkuttelemiseksi. 

Tavoitteemme

  • Laadukkaat julkiset työvoimapalvelut työttömille asuinpaikasta riippumatta
  • Laadukkaat työsuhteet työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmin torjumiseksi
  • Sosiaalisesti kestävä työelämä

PAMin tavoitteena on, että työttömille työnhakijoille tarjotaan laadukkaita julkisia työvoimapalveluita auttamaan uuden työn löytämisessä. Julkisten työvoimapalveluiden tehtävä on tukea tasalaatuisesti aktiivisessa työnhaussa asiakkaan asuinpaikkakunnasta riippumatta.  

Hyvä työelämä on osa hyvää työllisyyden hoitoa.

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa eli sitä, etteivät työnhakijat ja avoimet työpaikat kohtaa, selittää ennen muuta epätyypillisen työn lisääntyminen.

Tavoitteena on laadukkaat työsuhteet, joista maksettavalla palkalla työntekijä voi tulla toimeen. Nyt vastentahtoinen osa-aika heikentää toimeentuloa. PAM näkee, että vastentahtoisen osa-aikatyön vähentämiseksi osa-aikaisen työntekijän oikeutta lisätyöhön pitäisi lainsäädännöllä vahventaa. Siten työntekijän mahdollisuus työllistyä kokoaikaisesti olemassa olevan työnantajan palveluksessa paranisi.

Työelämän laatuun on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota osana työllisyydenhoitoa. Palvelualojen vetovoimaisuutta työskentelyalana nostetaan parhaiten parantamalla palkkausta ja huolehtimalla työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista.  Viimeisen kymmenen vuoden aikana PAMin aloilla kiire sekä henkinen ja fyysinen kuormitus ovat merkittävästi lisääntyneet.

PAM haluaa, että työelämässä toteutuu sosiaalinen kestävyys, joka vaatii yhteistä sopimista ja pelisäännöistä huolehtimista. Sosiaalisesti kestävän työelämän sopimus on työntekijä- ja työnantajaliittojen välillä solmittu työehtosopimus.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Antti Veirto

Antti Veirto

Tutkimuspäällikkö, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

Tutkimustoiminta, tilastotoiminta, työvoimapolitiikka

Haku