22.03.2023 klo 20.30

”Äänestetään eduskuntaan palvelualojen todellisuutta tuntevia”

Annika Rönni-Sällinen toivoo, että eduskuntaan valitut tuntisivat palvelualojen todellisuutta, ja kehottaa kaikkia käyttämään ääntään vaaleissa.

Meillä Palvelualojen ammattiliitossa on ainutlaatuinen jäsenistön kokoonpano. Meillä on paljon naisia, nuoria, maahanmuuttajia ja osa-aikatyöntekijöitä. Tilastojen mukaan Suomessa on vähän osa-aikatyötä, mutta meillä sitä on paljon. Niinpä osa-aikatyö voi esimerkiksi päättäjälle näyttää sivuseikalta, vaikka PAMin jäsenten elämään se vaikuttaa paljon.

Matala palkkataso ja osa-aikatyö vaikuttavat monin tavoin elämään. Jos rahaa on vähän ja toimeentulo niukkaa, voi työpaikalla olla vaikea pitää puoliaan. Moni saa soviteltua päivärahaa ja asumistukea, toisinaan myös toimeentulotukea. Julkiset sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelut ja koulutus − niiden saatavuus ja laatu − ovat tärkeitä, koska yksityisiin on harvalla varaa.

Jo viime vuoden puolella aloitimme neuvottelut työehtosopimuksista tavoitteena oikeudenmukaisemmat työehdot ja enemmän palkkaa kohonneisiin elämisen kuluihin palvelualojen työntekijöille.

Mahdollisuus neuvotella työntekijöitä koskevista vähimmäistyöehdoista ei ole itsestäänselvyys.

Mahdollisuus neuvotella tällaisista kunkin alan kaikkia työntekijöitä koskevista vähimmäistyöehdoista ei ole itsestäänselvyys. Sen tekee mahdolliseksi lainsäädäntö, joka takaa muun muassa neuvotteluoikeuden, lakko-oikeuden, yleissitovuuden ja kieltää syrjinnän ay-toiminnan takia.

Tästä lainsäädännöstä päättää eduskunta. Eduskunta on sen säätänyt ja eduskunta voi sitä muuttaa, kunhan ILOn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Sama koskee vaikkapa työttömyysturvaa, muuta sosiaaliturvaa ja palveluja − eduskunta voi muuttaa sääntöjä ja eduskunta voi muuttaa rahoitusta.

Eduskuntavaalit ovat juuri täällä. Puolueilla ja ehdokkailla on erilaisia ehdotuksia. On esityksiä työttömyysturvan asteittaisesta pienentämisestä, työntekijöistä osan jättämisestä työehtosopimusten ulkopuolelle ja paljon muuta. Nämä asiat koskettavat varmasti myös montaa teistä, meidän jäsenistämme.

Minä toivon, että eduskuntaan tulisi mahdollisimman monta, jotka tuntevat palvelualojen todellisuuden tai ovat valmiit ottamaan sen huomioon päätöksenteossaan.

Jokainen ääni vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä tulevalta hallitukselta voi odottaa.

Reilulla 4,5 miljoonalla suomalaisella on oikeus äänestää kansanedustajaehdokasta. Jokainen ääni vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä eduskunnalta ja vaalituloksen perusteella rakennettavalta hallitukselta voi odottaa.

Kannustan käyttämään tuota ääntä!

Käytä äänioikeuttasi eduskuntavaaleissa

 • Ennakkoäänestys 22.–28.3.
  • Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka.
  • Ennakkoäänestää voi kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa (ei sidoksissa kotikuntaan).
 • Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.
  • Äänestää voi vain omassa äänestyspaikassa kello 9–20
  • Äänestyspaikka kerrotaan postissa tulleessa ilmoituskortissa.
  • Äänestyspaikan voi tarkistaa maksuttomasta vaalipalvelunumerosta, p. 0800 9 4770

Muista ottaa äänestykseen mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus!

Annika Rönni-Sällinen

PAMin puheenjohtaja. Oikeudenmukaisuuden edistäjä, heikompien puolustaja.

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!