Lomautus ja irtisanominen

Lomauttaminen on Suomen työmarkkinoille kuuluva keino, jonka tarkoituksena on auttaa työnantajaa selviytymään väliaikaisista ongelmista ja näin mahdollisesti pelastaa myös työpaikkoja. Työnantaja lopettaa palkanmaksun lomautuksen ajaksi ja työntekijä saa työttömyysturvaa.

Työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Oikeus irtisanoa on silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Mitä lomautus tarkoittaa?
Milloin lomautusilmoitus täytyy antaa työntekijälle?
Mitä oikeuksia työntekijällä on lomautettuna?
Onko työnantajan maksettava esim. sairausloman ajalta palkka lomautetulle?
Miten lomautuksen keskellä oleva vuosiloma ja siitä maksettava lomapalkka ja lomaraha vaikuttavat päivärahaan?

Miten lomautus loppuu?
Määräaikainen 90 päivän lomautus on päättymässä – mitä nyt?
Työntekijä on lomautettuna, mutta työnantaja haluaa päättää lomautuksen ja saada työntekijän töihin. Miten menetellään? 
Työnantajalla on tarjolla tilapäistä työtä ennen lomautuksen päättymistä. Miten menetellään? 
Jos lomautus keskeytetään, miten menetellään työttömyysturvan hakemisessa? 
Työntekijä on saanut toisen työpaikan lomautuksen aikana. Lomautus päättyy, mitä tehdä?
Miten työntekijä voi irtisanoutua lomautuksen aikana? 
Miten työnantaja voi jatkaa lomautusta? 

Voiko työnantaja irtisanoa lomautetun? 
Voiko työnantaja irtisanoa minut koronan vuoksi? 
Minut irtisanottiin. Onko työnantajalla velvollisuus tarjota minulle työtä?
Voiko työnantaja purkaa tai irtisanoa työsopimuksen koronan vuoksi, jos työntekijä ei ole vielä aloittanut töitä?
Mistä voin hakea rahaa, kun minut on lomautettu

Mitä lomautus tarkoittaa? 
Lomautus tarkoittaa sitä, että työntekijä ei väliaikaisesti tee töitä eikä saa työnantajaltaan palkkaa. Työsuhde pysyy kuitenkin voimassa. Se on työntekijän kannalta parempi vaihtoehto kuin irtisanominen. 

Työntekijä voidaan lomauttaa kahdesta syystä: 

Koronaepidemian myötä nämä yllämainitut syyt voivat täyttyä. 

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisia työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan voi lomauttaa vain, jos hän on sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa se vakituinen työntekijä, jonka sijaisuutta määräaikainen hoitaa. 

Työntekijä voidaan lomauttaa joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Työnteko voidaan keskeyttää kokonaan tai lyhentämällä työaikaa, esimerkiksi päivittäistä tai viikottaista.

Työpaikoilla, joissa on yli 20 työntekijää, tulee myös lomautuksissa noudattaa yhteistoimintalain mukaisia menettelyjä.


Milloin lomautusilmoitus täytyy antaa työntekijälle? 

Lomautusilmoitus on annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.
Alkuun

Mitä oikeuksia työntekijällä on lomautettuna?
Lomautuksen aikana työntekijä voi ottaa vastaan muuta työtä.

Työntekijä voi myös irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa, jos hän tekee sen aiemmin kuin 7 päivää ennen lomautuksen loppumista.

Lomautuksen aikana työntekijälle kertyy vuosilomaa. Lomautuksen aikana työntekijälle kertyy vuosilomaa pääsääntöisesti enintään 30 työpäivän osalta kerrallaan. 

Lomautuksen aikana työntekijä ei saa vahingoittaa työnantajaansa, esimerkiksi kertoa liikesalaisuuksia. 

Lomautetulla työntekijällä on oikeus vähintään lakisääteiseen työterveyshuoltoon. On hyvä, jos luottamusmies huolehtii muutosneuvottelujen yhteydessä siitä, että työterveyshuollon käyttö kirjataan muutosneuvottelu-pöytäkirjaan mielellään vastaavan tasoisena kuin se on ollut ennen lomautusta. 

Jos työntekijä on saanut töitä muualta lomautuksen aikana, hänellä on oikeus irtisanoutua tästä työstä 5 päivän irtisanomisajalla. Myös määräaikaisen työsopimuksen voi tässä tilanteessa irtisanoa.

Jos osa työntekijöistä on lomautettu osa-aikaisesti, osa määräaikaisesti ja osa toistaiseksi ja kun työn tarve lisääntyy, voi työnantaja tarjota tunteja haluamassaan järjestyksessä. Peruste töiden tarjoamiselle tai tarjoamatta jättämiselle ei kuitenkaan saa olla syrjivä.  
 

Onko työnantajan maksettava esim. sairausloman ajalta palkka lomautetulle?

Ensimmäisenä ilmaantunut poissaoloperuste määrää, onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuutta.

Jos työntekijälle esimerkiksi annetaan lomautusilmoitus tämän jo ollessa sairauslomalla, on työnantajalla työehtosopimuksen mukainen palkanmaksuvelvollisuus sairausloman ajalta. Lomautus astuu voimaan sairausloman päättymisen jälkeen.

Jos taas sairausloma alkaa lomautusilmoituksen antamisen jälkeen, astuu lomautus voimaan ensimmäisenä ilmoitettuna ajankohtana eikä työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta samalle ajalle osuvalta sairauslomalta. 

Alkuun
Miten lomautuksen keskellä oleva vuosiloma ja siitä maksettava lomapalkka ja lomaraha vaikuttavat päivärahaan?

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä, et ole oikeutettu vuosiloman ajalta päivärahaan. Lomarahat ja loma-ajan palkka eivät vaikuta päivärahasi määrään, vaikka niiden maksupäivä osuisi lomautusjaksolle.

Jos sinut taas on lomautettu osa-aikatyöstä, lomarahat ja loma-ajan palkka otetaan huomioon soviteltuna tulona maksupäivän mukaan. Osa-aikatyötä tekevillä on oikeus soviteltuun päivärahaan myös vuosiloman aikana edellyttäen, että työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Loma-ajan palkan ja lomarahan maksupäivällä on merkitystä, sillä muut tulot sovitellaan aina sillä työttömyysturvan hakujaksolla, jolle tulojen maksupäivä osuu. Voit lukea lisää sovitellusta ansiopäivärahasta täältä.

Kokoaikatyöstä ansaittu loma
Kokoaikatyöksi luokitellaan työ, jonka työaika on yli 80% kokoaikatyön työajasta.

Kokoaikatyöstä ansaittuina lomapäivinä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Koska oikeutta työttömyyspäivärahaan ei ole, kokoaikatyöstä ansaittua lomapalkkaa ja lomarahaa ei soviteta yhteen työttömyyspäivärahan kanssa. Siksi ei myöskään niiden maksupäivällä ole merkitystä.

Osa-aikatyöstä ansaittu loma
Osa-aikatyöksi luokitellaan työ, jonka työaika on enintään 80% kokoaikatyön työajasta.

Osa-aikatyöstä ansaitulta loma-ajalta on oikeus työttömyyspäivärahaan. Lomapalkka ja lomaraha kuitenkin vähentävät tuolloin työttömyyspäivärahaa, koska ne kuuluvat soviteltavan tulon piiriin osa-aikatyötä tekevillä.. Sovittelu tehdään aina siinä päivärahan hakujaksossa, jossa lomapalkka ja lomaraha on maksettu hakijan tilille.

Tiivistetysti:

  • Kokoaikatyöntekijä = lomapalkkaa ja lomarahaa ei sovitella ja loma-ajalta ei makseta päivärahaa
  • Osa-aikatyöntekijä = lomapalkka ja lomaraha sovitellaan maksupäivän mukaan hakujaksolla ja loma-ajalta maksetaan päivärahaa

Alkuun

Miten lomautus loppuu?

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle 7 päivää ennen, että lomautus päättyy. 

Jos lomautus on ollut määräaikainen eli lomautusilmoitukseen on merkitty sen päättymispäivämäärä, lomautus päättyy tuolloin ilman eri ilmoitusta.

Päivärahaa ei voi hakea ennakolta tulevilta päiviltä, vaan sitä haetaan aina jaksoittain jälkikäteen.  Vaikka lomautuksen loppumispäivä olisikin tiedossa, päivärahaa voi hakea vasta,  kun viimeinen lomautuspäivä on ohi. Jos hakee jatkohakemuksella lyhyempää jaksoa kuin 4 viikkoa, hakemukseen voi merkitä lomautuksen päättymispäivän.

Lomautuksen päättymisestä ei tarvitse erikseen ilmoittaa kassan verkkopalveluun.

Alkuun

Määräaikainen 90 päivän lomautus on päättymässä – mitä nyt?

Jos lomautus päättyy aiemmin ilmotettuna ajankohtana, voit katsoa edeltä miten lomautus loppuu.

Työnantaja voi jatkaa lomautusta, jos työ on edelleen vähentynyt koronatilanteesta johtuen. Tällöin on kuitenkin käytävä uudet muutosneuvottelut. Ne voidaan käydä alkuperäisten lomautusten ollessa vielä käynnissä ja lomautusilmoitusaika voi kulua lomautuksen aikana. Jos työntekijä ehtii palata lomautukselta töihin, on muutosneuvottelut käytävä normaalisti.

PAM on sopinut väliaikaisia muutoksia lomautusten ja muutosneuvotteluiden määräaikoihin. Löydät lomautusten määräajat täältä ja muutosneuvotteluiden määräajat täältä.

Työnantajan pitää antaa uudesta lomautuksesta uusi lomautusilmoitus ja työntekijän täytyy ilmoittaa lomautuksen jatkumisesta TE-toimistoon.

Vuosilomalle jäädään työnantajan ilmoittamana ajankohtana. Jos lomautus ei jatku loman päättymisen jälkeen, työntekijä palaa loman jälkeen normaalisti työhön.

Työnantaja voi sijoittaa vuosiloman myös lomautuksen ajalle ja lomautus voi jatkua tällöin vuosiloman päättymisen jälkeen joko alkuperäisen lomautusilmoituksen tai uuden lomautusilmoituksen mukaisesti. Lisää tietoa täältä lomatuksen keskellä olevan vuosiloman käytännöistä täältä.

Lisätietoa oheisen linkin takaa, jos työntekijä on löytänyt uutta työtä tai hän haluaa irtisanoutua.

Alkuun

Työntekijä on lomautettuna, mutta työnantaja haluaa päättää lomautuksen ja saada työntekijän töihin. Miten menetellään?

Työnantaja voi päättää missä järjestyksessä se kutsuu työntekijöitä takaisin töihin tai tarjoaa heille tilapäistä työtä. Peruste töiden tarjoamiselle tai tarjoamatta jättämiselle ei saa olla syrjivä.

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta työntekijälle ja lomautuksen päättymisestä vähintään 7 päivää aiemmin.

Jos työntekijä on lomautettu määräaikaisesti, työnantajan ja työntekijän on sovittava lomautuksen päättymisestä. Työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää määräaikaista lomautusta, vaan määräaikainen lomautus päättyy, kun ilmoitettu määräaika täyttyy.
Työntekijän kannattaa sopia työhön paluusta, sillä tarjotusta työstä kieltäytyminen voi vaikuttaa työttömyysturvaan.

Jos työtä on tarjolla vähemmän kuin työsopimuksessa on sovittu, kokoaikainen lomautus voidaan muuttaa osalomautukseksi.

 

Työnantajalla on tarjolla tilapäistä työtä ennen lomautuksen päättymistä. Miten menetellään?

Kun työnantajalla on työtä tarjolla, työnantajan on tarjottava työtä lomautetulle. Tällöin puhutaan lomautuksen keskeyttämisestä.

Jos lomautus on voimassa toistaiseksi, työntekijä ja työnantaja voivat sopia tilapäisestä keskeyttämisestä. Työntekijän kannattaa sopia lomautuksen keskeyttämisestä, sillä tarjotusta työstä kieltäytyminen voi vaikuttaa työttömyysturvaan.
Kun lomautus taas jatkuu, ei uutta lomautusilmoitusta tarvita.
Jos työntekijä ei suostu sopimaan lomautuksen keskeyttämisestä, voi työnantaja päättää lomautuksen. Työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta työntekijälle ja lomautuksen päättymisestä vähintään 7 päivää aiemmin. Tilapäisen työn päätyttyä työnantajan on annettava uusi lomautusilmoitus.

Jos lomautus on määräaikainen ja työnantaja haluaa keskeyttää lomautuksen tarjotakseen tilapäistä työtä, työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomautuksen keskeyttämisestä.
Työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää määräaikaista lomautusta. Muuten määräaikainen lomautus päättyy, kun ilmoitettu määräaika täyttyy.
Työntekijän kannattaa kuitenkin sopia työhön paluusta, sillä tarjotusta työstä kieltäytyminen voi vaikuttaa työttömyysturvaan.

Alkuun

Jos lomautus keskeytetään, miten menetellään työttömyysturvan hakemisessa?

Työntekijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa työttömyyskassaan lomautuksen keskeyttämisestä.

Jos tarjolla ei edelleenkään ole kokoaikaisesti töitä, työntekijä merkitsee työttömyysturvaa hakiessaan hakemukseen joko tehdyt työtunnit tai työpäivät. Työttömyyskassa maksaa niitä vastaavasti joko soviteltua päivärahaa tai työttömyysturvaa työttömiltä päiviltä.

 

Työntekijä on saanut toisen työpaikan lomautuksen aikana. Lomautus päättyy, mitä tehdä? 

Jos työntekijä on saanut töitä muualta, hänellä on oikeus irtisanoa 5 päivän irtisanomisajalla toisen työnantajan kanssa lomautuksen aikana tekemänsä työsopimus. Myös määräaikaisen työsopimuksen voi tässä tilanteessa irtisanoa.

Alkuun

Miten työntekijä voi irtisanoutua lomautuksen aikana?

Työntekijä voi kaikissa erilaisissa lomautusvaihtoehdoissa irtisanoutua lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, jos hän tekee sen aiemmin kuin 7 päivää ennen lomautuksen loppumista. Tällöin työsuhde päättyy heti, eikä oikeutta irtisanomisajan palkkaan ole.

Lomautuksen jatkuttua keskeytyksettä vähintään 200 päivää, työntekijällä on oikeus irtisanoa työsuhteensa päättymään välittömästi ja saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa samalla tavoin kuin jos työnantaja olisi irtisanonut työsopimuksen. Työntekijällä on siis oikeus irtisanomisajan palkkaan lomakorvauksineen.

Miten työnantaja voi jatkaa lomautusta?

Jos työnantaja aikoo jatkaa työntekijän lomautusta aiemmin ilmoitetusta ajankohdasta, sen on useissa tilanteissa käytävä uudet muutosneuvottelut. Ne voidaan käydä alkuperäisten lomautusten ollessa vielä käynnissä ja lomautusilmoitusaika voi kulua lomautuksen aikana.

Jos työntekijä ehtii palata lomautukselta töihin, on muutosneuvottelut käytävä normaalisti.

PAM on sopinut väliaikaisia muutoksia lomautusten ja muutosneuvotteluiden määräaikoihin. Löydät lomautusten määräajat täältä ja muutosneuvotteluiden määräajat täältä.

Alkuun

Voiko työnantaja irtisanoa lomautetun?

Lomautetun työntekijän irtisanomisessa työnantajan on noudatettava normaaleja irtisanomismenettelyjä: irtisanomiselle on oltava lain mukaiset perusteet ja asiasta on käytävä  muutosneuvottelut, jos aiemmat yt-neuvottelut ovat koskeneet vain lomauttamisia.

Alle 20 hengen yrityksissä ei ole yt-lain mukaista neuvotteluvelvollisuutta, mutta niissäkin työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle tai irtisanottavien työntekijöiden edustajalle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot.

Kun työnantaja irtisanoo lomautetun, työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan ja lomakorvauksiin ilman vähennyksiä PAMin työehtosopimusten mukaan.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle myös irtisanomisaikana mahdollisesti ilmaantuvaa työtä. Lisäksi työantajalla on ns. takaisinottovelvoite.  

Alkuun

Voiko työnantaja irtisanoa koronan vuoksi? 
Ei voi. Kyse on tässä vaiheessa tilapäisestä tilanteesta, jolloin työnantajalla voi olla oikeus lomauttaa, mutta ei irtisanoa työntekijä. Tällöin noudatetaan lomautukseen liittyviä määräyksiä. 

Työnantajalla on mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus vasta, jos tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, Silloin on noudatettava työehtosopimuksen tai lain tarkoittamaa irtisanomisaikaa

Jos työnantaja irtisanoo työntekijän lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan ja lomakorvauksiin täysimääräisinä lainsäädäntö- ja työehtosopimuspoikkeusten vuoksi. Normaalisti työnantaja saa vähentää 14 päivän palkan, jos lomautusilmoitusaika oli yli 14 päivää. 

Määräaikaista työsopimusta ei  lähtökohtaisesti voi lainkaan irtisanoa, vaan se päättyy, kun määräaika päättyy.

Alkuun

Minut irtisanottiin. Onko työnantajalla velvollisuus tarjota minulle työtä tulevaisuudessa? 

On. Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä tietyn ajan kuluessa  työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Koronaepidemian vuoksi tehtiin poikkeama, jonka mukaan takaisinottovelvollisuus on 9 kuukautta, jos työntekijä on irtisanottu 1.4.-31.12.2020. Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

31.12.2020 jälkeen irtisanottujen kohdalla takaisinottovelvollisuus on voimassa 4 kuukauden ajan työntekijän irtisanomisajan päättymisestä. Jos irtisanotun työntekijän työsuhde oli jatkunut keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin 6 kuukautta irtisanomisajan päättymisestä.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on työnhakijana TE-toimistossa. 

Voiko työnantaja purkaa tai irtisanoa työsopimuksen koronan vuoksi, jos työntekijä ei ole vielä aloittanut töitä?
Työsuhde alkaa vasta, kun työnteko alkaa. Mikäli työnantaja purkaa sopimuksen, kyseessä ei ole työsuhteen päättäminen vaan sopimusrikkomus. Työsopimus on sitova asiakirja, ja työnantajalle voi syntyä velvollisuus suorittaa korvausta siitä vahingosta, jonka työsopimuksen purkaminen ennen sen alkua on aiheuttanut.

Koronaepidemian aikana vahingonkorvaus voisi jäädä hyvin pieneksi, koska työnantajalla olisi joka tapauksessa mahdollisuus heti työsuhteen alkamisen jälkeen purkaa työsopimus taloudellisin ja tuotannollisin perustein.  
Näin ollen työntekijän kannalta voi olla parempi vaihtoehto saada etukäteen ilmoitus työsuhteen peruuntumisesta.

Alkuun

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme