Toimeentulo ja työttömyys

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen sattuessa, jos työssäoloehtosi täyttyy ja olet ollut sitä vastaavan ajan työttömyyskassan jäsen. Työssäoloehdolla määritellään, miten pitkään päivärahan hakijan on pitänyt olla töissä ja työttömyyskassan jäsen ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista, jotta hän on oikeutettu ansiopäivärahaan.

Työssäoloehto on 26 viikkoa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavilla työttömyysjaksoilla. 

 

Työttömyyskassan sivuilta löydät lisätietoa ansiopäivärahan hakemisesta. 

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Mitä tukia ja millä ehdoin työtön tai lomautettu voi saada? 
Miten haen ansiopäivärahaa? 
Paljonko ansiopäiväraha on?
Miten osa-aikatyö tai palkaton vapaa vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen?
Kuinka kauan menee, että rahat ovat tililläni? 
Omavastuuaika ja karenssi, mitä ne tarkoittavat?
Työssäoloehtoni ei täyty, vaikka jouduin työttömäksi/lomautetuksi. Mitä tukea voin saada?
Tuloni eivät tällä hetkellä riitä elämiseen. Voinko saada esimerkiksi toimeentulotukea? 
Miten lomautus vaikuttaa palkkatukityöntekijän työttömyysturvaan? Miten käy TE-koulutuksessa olevan tai opiskelijan?
Työnantajani  on maksukyvytön. En ole saanut palkkojani. Mitä teen, voinko hakea palkkaturvaa?  
 

Mistä lisätietoa?

Mitä tukia ja millä ehdoin työtön tai lomautettu voi saada?
Työttömäksi tai lomautetuksi  jouduttuasi voit hakea työttömyyspäivärahaa. Sitä haetaan joko työttömyyskassasta tai Kelasta, riippuen siitä oletko ollut työttömyyskassan jäsen

Jos olet kuulunut PAMiin ja työttömyyskassaan tai johonkin toiseen työttömyyskassaan siten, että yhteenlaskettua ja yhtäjaksoista jäsenyysaikaa on vähintään 26 viikkoa, voit hakea ansiopäivärahaa, jonka suuruus perustuu työttömyyttä edeltävän ajan palkkaan. Muutoin hae työttömyyspäivärahaa Kelasta. Jos työttömyyden tai lomautuksen vuoksi rahasi eivät riitä elämisen perustarpeisiin kuten asumiseen ja ruokaan, voit hakea myös esimerkiksi yleistä asumistukea tai toimeentulotukea.

Jäätyäsi työttömäksi tai lomautetuksi sinun on ilmoittuduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

HUOM! Vain EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat tällä hetkellä käynnistää työnhakunsa TE-toimiston verkkopalvelussa. 
Jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston avoimella verkkolomakkeella, joka ei vaadi tunnistusta. Avointa lomaketta pitää käyttää myös, jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia. Huomioithan, ettei lomake toimi Internet Explorerin verkkoselaimella. Voit myös ottaa yhteyttä lähimpään TE-toimiston, jonka löydät täältä ja kysellä ilmoittautumisestasi lisää. 

Lomautettuna sinulle voidaan maksaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos sinulla on siihen oikeus.  Jos sinut lomautetaan kokonaan, saat täyttä päivärahaa. Jos lomautus on osa-aikainen, päiväraha sovitellaan.  


Paljonko ansiopäiväraha on ?
Ansiopäivärahan suuruus määritellään työssäoloehdon täyttävien viikkojen veronalaisesta ansiotulosta (lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida määrittelyssä ). Työttömyyskassan omassa verkkopalvelussa on laskuri, jolla voit arvioida päivärahan suuruutta. Myös TYJ:ltä löytyy päivärahalaskuri. Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Miten osa-aikatyö tai palkaton vapaa vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen?

Osa-aikatyöntekijä, joka saa soviteltua päivärahaa, voidaan myös lomauttaa, jos työnantajalla ei ole tarjota työtä. Lomautuskuukausilta, joiden aikana ei makseta palkkaa, voidaan hakijalle myöntää työttömyyskassalta sovitellun päivärahan sijaan täyttä ansiosidonnaista päivärahaa. Lomautuksen alkamisesta ja päättymisestä tulee ilmoittaa TE-toimistoon ja lomautusilmoituksesta tulee toimittaa kopio työttömyyskassaan. Lomautus voi olla myös osa-aikainen. Mikäli lomautus ei ole kokoaikainen vaan on tehty viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä, päivärahahakemukseen on merkittävä tehdyt työtunnit. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä. Lue lisää

Palkattoman vapaan ajalta (esim. hoitovapaa tai opintovapaa) ei ole oikeutta päivärahaan. 

Työssäoloehtoni ei täyty, vaikka jouduin työttömäksi/lomautetuksi. Mitä tukea voin saada?

Voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.  Se on tarkoitettu henkilöille, jotka hakevat töitä, mutta eivät voi saada perus- tai ansiopäivärahaa.

Tuloni eivät tällä hetkellä riitä elämiseen. Voinko saada esimerkiksi toimeentulotukea?

Jos tulosi eivät riitä elämiseen, voit saada toimeentulotukea. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoitus on turvata henkilön ja perheen toimeentulo. Tuen saamiseen vaikuttavat tulot, varat ja menot. 

Toimeentulotukea voit saada jonkun etuuden, kuten työttömyyspäivärahapäätöksen, odotusaikana. Tällöin maksettua toimeentulotukea voidaan periä takaisin. Toimeentulotukea myönnetään aina, jos välttämättömät menosi ovat suuremmat kuin tulot. Kaikki menot eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä menoja toimeentulotuessa, tarkemmin sanottuna perustoimeentulotuessa.

Toimeentulotuki jakautuu kolmeen osaan:

  • Kelan hoitavan perustoimeentulotukeen, (HUOM! Poikkeus Ahvenanmaa, jossa sosiaalitoimisto hoitaa koko toimeentulotuen myöntämisen prosessia.
  • Kunnan sosiaalitoimen hoitavan harkintavaraisen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukeen.

Lisäksi Kelan perustoimeentulotuki jakautuu kahteen osaan perusosaan (kiinteä summa), ja muuhun perusmeno-osaan (vaihteleva summa).

Esimerkiksi yksin asuvan toimeentulotuen perusosa on vuonna 2021 504,06 e/kk. Sillä katetaan yleensä ravinto-, vaate-, vähäiset terveydenhuolto- ja henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, sekä paikallisliikenteen käyttö, sanomalehden tilaus, puhelimen ja tietoliikenteen käyttö, harrastus- ja virkistystoiminta sekä muut vastaavat menot.

Perustoimeentulotuen muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena esimerkiksi asumismenot, terveydenhoitomenot ja kotivakuutus. 

Kunta myöntää täydentävää toimeentulotukea erityismenoihin, kuten lasten tarvikkeisiin ja harrastuksiin sekä huonekaluihin. Ehkäisevää toimeentulotukea taas myönnetään yksilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tukea voidaan myöntää tilanteessa, jossa ei ole oikeutta perus- tai täydentävään toimeentulotukeen. Tukea voidaan myöntää kuntien linjauksien ja harkinnan pohjalta esimerkiksi ylivelkaantumiseen, taloudellisen tilanteen odottamattoman heikentymisen aiheuttamien vaikeuksien lieventämiseen tai muihin asumismenoihin, joita Kela ei huomioi perustoimeentulotuessa, kuten asunnon omistajille rahoitusvastikkeeseen.

Hae perustoimeentulotukea ensisijaisesti Kelasta. Jos Kela hylkää hakemuksen tai myönnetty tuki ei ole riittävä, voi kunnan sosiaalitoimistosta hakea menoista riippuen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Kelan perustoimeentulotukihakemuksessa voit hakea myös kunnan myöntämää toimeentulotukea, jolloin Kela siirtää hakemuksen kuntaan käsiteltäväksi. Kelasta ei kuitenkaan tehdä siirtoa, jos siellä arvioidaan, että hylätty menoerä kuuluu perustoimeentulotukeen. Tällaisessa tapauksessa sinun on itse haettava kunnan sosiaalitoimistosta toimeentulotukea.  

Lain mukaan Kelan on käsiteltävä perustoimeentulotukihakemukset 7 arkipäivän sisällä siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Siksi kannattaa tarkistaa, mitkä liitteet Kela tarvitsee ja lähettää ne samaan aikaan hakemuksen kanssa. 

Kiireelliset hakemukset Kelan tulee lain mukaan käsitellä samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Samat käsittelyajat koskevat myös kunnan toimeentulotukihakemuksia.

Perustoimeentulotukea voit hakea sähköisesti  Kelan verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella osoitteeseen KELA, PL 10, 00056 KELA. Hakemuksen saat tulostettua täältä.

Myös kunnan toimeentulotukea voit hakea sähköisesti oman kunnan sivujen kautta. Jos jostain syystä et löydä sitä, soita kuntasi sosiaalitoimistoon ja kysy neuvoja.

Lisätietoa saat Kelan sivuilta, mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada.

 

Miten lomautus vaikuttaa palkkatukityöntekijän työttömyysturvaan? Mten käy TE-koulutuksessa olevan tai opiskelijan?

Jos palkkatuetussa työssä on ehtinyt täyttyä työssäoloehto uudestaan, on sinulla oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahajaksoon. Jos taas palkkatuetussa työssä ei ole ehtinyt täyttyä työssäoloehto, sinulla ei ole oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahaan. 

Palkkatuetussa työssä työssäoloehdon täyttäminen vaaditaan enemmän työviikkoja kuin normaalissa työsuhteessa, koska palkkatuetussa työssä vain 75 % työskentelyajastasi luetaan työssäoloehtoon. Näin normaalisti työssäoloehto täyttämiseen vaaditaan 26 työviikkoja, kun taas palkkatuetussa työssä vähintään 35 työviikkoa. Jos 35 työviikko täyttyy, sinulla on oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahajaksoon.

Opiskelijoiden tai työttömien, jotka ovat osallistuneet TE-toimiston järjestämään koulutukseen osalta toimeentulo jatkuu entiseen tapaan, mutta muuttuneesta tilanteesta on ilmoitettava sekä TE-toimistolle, että Palvelualojen työttömyyskassaan.

Työnantajani on maksukyvytön. En ole saanut palkkojani. Mitä teen, voinko hakea palkkaturvaa?

Jos työnantajasi on tehnyt konkurssin tai on muutoin maksukyvytön, voit hakea maksamattomia palkkoja palkkaturvana.  Viranomainen selvittää maksukyvyttömyyden. 

Palkkaturvasta voi hakea kaikkia saatavia (peruspalkka, ylityöt, lisät yms.), jotka eivät ole  3 kuukautta vanhempia. Tavallisimmin palkkaturvasta haetaan lomakorvauksia sekä loppupalkkaa, jos työnantaja ei niitä maksuvaikeuksien vuoksi pysty maksamaan.

Palkkaturvahakemuksen yhteydessä työntekijä voi hakea palkkaa myös 6 päivän odotusajalta.

Hakuaika on 3 kk saatavan erääntymisestä eli hakemus on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua tilipäivästä, jolloin palkka jäi ensimmäistä kertaa saamatta työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi.

Saatavien peruste ja määrä tulee olla selvitettyjä, jotta palkkaturva voidaan maksaa. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan, mitä palkkaeriä hänellä on jäänyt saamatta. Palkkaturva antaa työnantajalle mahdollisuuden lausua hakemuksesta ennen kuin se tekee ratkaisun. 

Palkkaturvasta vastaava viranomainen on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Palkkaturvahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 6 kuukautta. 

Palkkaturvahakemus
ELY-keskus suosittaa, että palkkaturvahakemus jätetään ensisijaisesti käyttäen aluehallinnon sähköistä asiointipalvelua

Toimi seuraavasti: 

  1. Valitse valikosta ”palkkaturvahakemuspalvelut"
  2. Kirjaudu palveluun. Kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. pankkitunnukset)
  3. Täytä hakemus huolellisesti (hakemuksessa ilmoitetaan mm. työsuhdettasi koskevat tiedot, työnantajan yhteystiedot sekä mitä saatavia haetaan)
  4. Tarkista vielä, että olet täyttänyt hakemuksesi mahdollisimman tarkasti. Tämä vähentää mahdollisten lisäselvityspyyntöjen tarvetta. 
  5. Lähetä hakemusEllei sähköinen asiointi ole mahdollista, ELY-keskuksen sivuilta voi tulostaa palkkaturvahakemuksen.  Sivuilla on tarkempia ohjeita ja muun muassa lähetysosoite.

Konkurssipesän nopeutettu palkkaturvamenettely
Konkurssipesä voi ELY-keskuksen suostumuksella hakea palkkaturvana maksamatta jääneitä palkkoja, joista pesänhoitaja on yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana. 

Konkurssipesä hakee tällöin kaikkien työntekijöiden palkkoja yhdellä hakemuksella.  Ellei konkurssipesänhoitaja tee työntekijöiden palkkaturvahakemusta, työntekijän on tehdä se itse. 

Lue lisää palkkaturvahakemuksen tekemisestä


Mistä lisätietoa?

Työttömyysturva
Palvelualojen työttömyyskassa

Palvelualojen työttömyyskassa verkkoasiointi (t-kassa, kirjautuminen Suomi.fi tunnistuspalvelussa omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella)

Toimeentulotuki
 Kansaneläkelaitos
 

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme