Toimeentulo ja työttömyys

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen sattuessa, jos työssäoloehtosi täyttyy ja olet ollut sitä vastaavan ajan PAMin ja työttömyyskassan jäsen. Työssäoloehdolla määritellään, miten pitkään työttömän tai lomautetun on pitänyt olla töissä ja työttömyyskassan jäsen, jotta hän on oikeutettu ansiopäivärahaan.

Koronaepidempian vuoksi tehtyjen väliaikaisten lainsäädäntömuutosten mukaan palkansaajan työssäoloehto oli 13 viikkoa aikavälillä 1.3.-31.12.2020, jos vähintään yksi työviikko oli tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyttynyt. Normaali työssäoloehto 26 viikkoa on voimassa jälleen 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla. 

 

Työttömyyskassan sivuilta löydät lisätietoa ansiopäivärahan hakemisesta. Tälle sivulle päivitetään uusimmat uutiset ja toimintaohjeet ansiopäivärahan maksamiseen koronaepidemian aikana. 

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Mitä tukia ja millä ehdoin työtön tai lomautettu voi saada? (24.3.2020)
Miten haen ansiopäivärahaa? vastauksessa ohjevideo (24.3.2020)
Paljonko ansiopäiväraha on? (24.3.2020)
Miten osa-aikatyö tai palkaton vapaa vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen (29.4.2020)
Kuinka kauan menee, että rahat ovat tililläni? (13.1.2021)
Omavastuuaika ja karenssi, mitä ne tarkoittavat? (13.1.2021)
Työssäoloehtoni ei täyty, vaikka jouduin työttömäksi/lomautetuksi. Mitä tukea voin saada? (13.1.2021)
Tuloni eivät tällä hetkellä riitä elämiseen. Voinko saada esimerkiksi toimeentulotukea? (18.1.2021)
Miten lomautus vaikuttaa palkkatukityöntekijän työttömyysturvaan? Miten käy TE-koulutuksessa olevan tai opiskelijan?(29.4.)
Työnantajani  on maksukyvytön. En ole saanut palkkojani. Mitä teen, voinko hakea palkkaturvaa?  vastauksessa ohjevideo (27.4.2020)
 

Mistä lisätietoa?

Mitä tukia ja millä ehdoin työtön tai lomautettu voi saada?
Työttömäksi tai lomautetuksi  jouduttuasi voit hakea työttömyyspäivärahaa. Sitä haetaan joko työttömyyskassasta tai KELAsta, riippuen siitä oletko ollut työttömyyskassan jäsen

Jos olet kuulunut PAMin ja työttömyyskassaan, voit hakea ansiopäivärahaa, joka maksetaan ansioiden mukaan (katso ohje tästä). Muutoin hae työttömyyspäivärahaa KELAlta. Jos työttömyyden tai lomautuksen vuoksi rahasi eivät riitä elämisen perustarpeisiin kuten asumiseen ja ruokaan, voit hakea myös esimerkiksi yleistä asumistukea tai toimeentulotukea.

Jäätyäsi työttömäksi tai lomautetuksi sinun on ilmoittuduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon (katso ohje tästä).

HUOM! Vain EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat tällä hetkellä käynnistää työnhakunsa TE-toimiston verkkopalvelussa. 
Jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston avoimella verkkolomakkeella, joka ei vaadi tunnistusta. Avointa lomaketta pitää käyttää myös, jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia. Huomioithan, ettei lomake toimi Internet Explorerin verkkoselaimella. Voit myös ottaa yhteyttä lähimpään TE-toimiston, jonka löydät täältä ja kysellä ilmoittautumisestasi lisää. 

Jos haet ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, hanki ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet, kuten palkkatodistus sekä lomautusilmoitus/irtisanomisilmotus ja työsopimus,  jälkeen täytä hakemus huolellisesti esimerkiksi verkossa. PAMin työttömyyskassan sivuilta löydät ohjeita työttömäksi jäävälle. Katso ohje, miten täytät ansiopäivärahahakemuksen. 

Myös lomautettuna sinulle voidaan maksaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos sinulla on siihen oikeus.  Jos sinut lomautetaan kokonaan, saat täyttä päivärahaa, ja jos lomautus on osa-aikainen, päiväraha sovitellaan. PAMin työttömyyskassan sivuilta löydät toimintaohjeet, jos olet joutunut lomautetuksi koronan vuoksi.

Päivärahaa haetaan työttömyyskassalta jälkikäteen (Katso ohje) . Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää kaksi viikkoa lomautuksen alkamisesta. Jos lomautus on lyhyempi, hakemuksen voi lähettää aikaisintaan viimeisenä lomautuspäivänä. Tilaa työttömyyskassaa varten myös  muutosverokortti Omavero.fi-palvelusta, jotta saat pienemmän veroprosentin (katso ohje tästä). Verokortin on oltava etuutta varten, muutoin veroprosentti on vähintään 25 %.

Liitä sähköiseen hakemukseesi myös palkkatodistus, vaikka tulorekisteri onkin käytössä. Se nopeuttaa käsittelyä. 

Miten haen ansiopäivärahaa?
Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon (katso ohje tästä), voit hakea ansiopäivärahaa työttömyyskassasta (Katso ohje). Ansiopäivärahaa haetaan täyttämällä päivärahahakemus verkossa tai toimittamalla hakemus postitse. Verkkopalvelussa voit toimittaa myös kaikki hakemukseen tarvittavat liitteen helposti ja nopeasti. Tutustu tarkemmin ohjeisiin työttömyyskassan sivuilta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin ansiopäivärahasta.


Paljonko ansiopäiväraha on ?
Ansiopäivärahan suuruus määritellään työssäoloehdon täyttävien viikkojen veronalaisesta ansiotulosta (lomaraa ja lomakorvausta ei lasketa määrittelyyn mukaan). Työttömyyskassan omassa verkkopalvelussa löytyy laskuri, jonka perusteella voit arvioida päivärahan suuruutta. Myös TYJ:ltä löytyy päivärahalaskuri. Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Miten osa-aikatyö tai palkaton vapaa vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen?

Osa-aikaiset, jotka saavat soviteltua päivärahaa, tulee myös lomauttaa, jos työnantajalla ei ole työtä tarjota. Tämän jälkeen heillä on oikeus hakea työttömyyskassalta sovitellun päivärahan sijaan täyttä ansiosidonnaista päivärahaa. Ennen tätä tulee muuttuvasta tilanteesta ilmoittaa TE-toimistoa ja työttömyyskassaa. Lomautus voi olla myös osa-aikainen. Mikäli lomautus ei ole kokoaikainen vaan on tehty viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä, päivärahahakemukseen on merkittävä tehdyt työtunnit. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä. Lue lisää

Palkattoman vapaan ajalta(esim. hoitovapaa) ei ole oikeutta päivärahaan. 

Kuinka kauan menee, että rahat ovat tililläni?
Koronavirusepidemiasta johtuen käsittelyajat ovat pidentyneet pidentyvät ja jonot ovat kasvaneet. Erityisesti kuunvaihteessa hakemuksia tulee runsaasti, mikä pidentää käsittelyaikoja. Ajankohtaisen tiedon käsittelyajoista löydät täältä.

Omavastuuaika ja karenssi, mitä ne tarkoittavat?
Ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomaututetuksi jäädessäsi sinulla on lain mukaan 5 päivän pituinen ennen työttömyyspäivärahan maksamista. Työttömyysturvalakiin tuli kuitenkin 9.4. määräaikainen muutos, jonka mukaan  ansiopäivärahaa maksetaan väliaikaisesti myös omavastuuajalta. Päivärahan maksaminen alkaa siis heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä. Lainkohta koskee kaikkia niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkoi 16.3. - 31.12.2020 välisenä aikana.

Karenssi työttömyysturvassa tarkoittaa 15-90 päivän pituista aikaa, jolloin työttömyyskassa ei voi TE-toimiston antaman päätöksen vuoksi maksaa sinulle työttömyyspäivärahaa. TE-toimisto voi määrätä karenssin esimerkiksi siksi, että et ole ottanut sinulle tarjottua työtä vastaan.

Työssäoloehtoni ei täyty, vaikka jouduin työttömäksi/lomautetuksi. Mitä tukea voin saada?
Voit hakea KELAlta työmarkkinatukea.  Se on tarkoitettu henkilöille, jotka hakevat töitä, mutta eivät voi saada perus- tai ansiopäivärahaa.

Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennettiin 13 viikkoon aikavälillä 1.3.-31.12.2020, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty. 1.1.2021 ja sen jälkeen alkaneilla hakujaksoilla sovelletaan jälleen 26 viikon työssäoloehtoa. 

Tuloni eivät tällä hetkellä riitä elämiseen. Voinko saada esimerkiksi toimeentulotukea?

Jos tulosi eivät riitä elämiseen, voit saada toimeentulotukea. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoitus on turvata henkilön ja perheen toimeentulo. Tuen saamiseen vaikuttavat tulot, varat ja menot. 

Toimeentulotukea voit saada jonkun etuuden, kuten työttömyyspäivärahapäätöksen, odotusaikana. Tällöin maksettua toimeentulotukea voidaan periä takaisin. Toimeentulotukea myönnetään aina, jos välttämättömät menosi ovat suuremmat kuin tulot. Kaikki menot eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä menoja toimeentulotuessa, tarkemmin sanottuna perustoimeentulotuessa.

Toimeentulotuki jakautuu kolmeen osaan:

  • Kelan hoitavan perustoimeentulotukeen, (HUOM! Poikkeus Ahvenanmaa, jossa sosiaalitoimisto hoitaa koko toimeentulotuen myöntämisen prosessia.
  • Kunnan sosiaalitoimen hoitavan harkintavaraisen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukeen.

Lisäksi Kelan perustoimeentulotuki jakautuu kahteen osaan perusosaan (kiinteä summa), ja muuhun perusmeno-osaan (vaihteleva summa).

Esimerkiksi yksin asuvan toimeentulotuen perusosa on 502,21 e/kk. Sillä katetaan yleensä ravinto-, vaate-, vähäiset terveydenhuolto- ja henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, sekä paikallisliikenteen käyttö, sanomalehden tilaus, puhelimen ja tietoliikenteen käyttö, harrastus- ja virkistystoiminta sekä muut vastaavat menot.

Perustoimeentulotuen muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena esimerkiksi asumismenot, terveydenhoitomenot ja kotivakuutus. 

Kunta myöntää täydentävää toimeentulotukea erityismenoihin, kuten lasten tarvikkeisiin ja harrastuksiin sekä huonekaluihin. Ehkäisevää toimeentulotukea taas myönnetään yksilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tukea voidaan myöntää tilanteessa, jossa ei ole oikeutta perus- tai täydentävään toimeentulotukeen. Tukea voidaan myöntää kuntien linjauksien ja harkinnan pohjalta esimerkiksi ylivelkaantumiseen, taloudellisen tilanteen odottamattoman heikentymisen aiheuttamien vaikeuksien lieventämiseen tai muihin asumismenoihin, joita Kela ei huomioi perustoimeentulotuessa, kuten asunnon omistajille rahoitusvastikkeeseen.

Hae perustoimeentulotukea ensisijaisesti Kelasta. Jos Kela hylkää hakemuksen tai myönnetty tuki ei ole riittävä, voi kunnan sosiaalitoimistosta hakea menoista riippuen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Kelan perustoimeentulotukihakemuksessa voit hakea myös kunnan myöntämää toimeentulotukea, jolloin Kela siirtää hakemuksen kuntaan käsiteltäväksi. Kelasta ei kuitenkaan tehdä siirtoa, jos siellä arvioidaan, että hylätty menoerä kuuluu perustoimeentulotukeen. Tällaisessa tapauksessa sinun on itse haettava kunnan sosiaalitoimistosta toimeentulotukea.  

Lain mukaan Kelan on käsiteltävä perustoimeentulotukihakemukset 7 arkipäivän sisällä siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Siksi kannattaa tarkistaa, mitkä liitteet Kela tarvitsee ja lähettää ne samaan aikaan hakemuksen kanssa. 

Kiireelliset hakemukset Kelan tulee lain mukaan käsitellä samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Samat käsittelyajat koskevat myös kunnan toimeentulotukihakemuksia.

Perustoimeentulotukea voit hakea sähköisesti  Kelan verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella osoitteeseen KELA, PL 10, 00056 KELA. Hakemuksen saat tulostettua täältä.

Myös kunnan toimeentulotukea voit hakea sähköisesti oman kunnan sivujen kautta. Jos jostain syystä et löydä sitä, soita kuntasi sosiaalitoimistoon ja kysy neuvoja.

Lisätietoa saat Kelan sivuilta, mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada.

 

Miten lomautus vaikuttaa palkkatukityöntekijän työttömyysturvaan? Mten käy TE-koulutuksessa olevan tai opiskelijan?

Jos palkkatuetussa työssä on ehtinyt täyttyä työssäoloehto uudestaan, on sinulla oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahajaksoon. Jos taas palkkatuetussa työssä ei ole ehtinyt täyttyä työssäoloehto, sinulla ei ole oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahaan. 

Palkkatuetussa työssä työssäoloehdon täyttäminen vaaditaan enemmän työviikkoja kuin normaalissa työsuhteessa, koska palkkatuetussa työssä vain 75 % työskentelyajastasi luetaan työssäoloehtoon. Näin normaalisti työssäoloehto täyttämiseen vaaditaan 26 työviikkoja, kun taas palkkatuetussa työssä vähintään 35 työviikkoa. Jos 35 työviikko täyttyy, sinulla on oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahajaksoon.

Opiskelijoiden tai työttömien, jotka ovat osallistuneet TE-toimiston järjestämään koulutukseen osalta toimeentulo jatkuu entiseen tapaan, mutta muuttuneesta tilanteesta on ilmoitettava sekä TE-toimistolle, että Palvelualojen työttömyyskassaan.

Työnantajani on maksukyvytön. En ole saanut palkkojani. Mitä teen, voinko hakea palkkaturvaa?

Jos työnantajasi on tehnyt konkurssin tai on muutoin maksukyvytön, voit hakea maksamattomia palkkoja palkkaturvana.  Viranomainen selvittää maksukyvyttömyyden. 

Palkkaturvasta voi hakea kaikkia saatavia (peruspalkka, ylityöt, lisät yms.), jotka eivät ole  3 kuukautta vanhempia. Tavallisimmin palkkaturvasta haetaan lomakorvauksia sekä loppupalkkaa, jos työnantaja ei niitä maksuvaikeuksien vuoksi pysty maksamaan.

Palkkaturvahakemuksen yhteydessä työntekijä voi hakea palkkaa myös 6 päivän odotusajalta.

Hakuaika on 3 kk saatavan erääntymisestä eli hakemus on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua tilipäivästä, jolloin palkka jäi ensimmäistä kertaa saamatta työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi.

Saatavien peruste ja määrä tulee olla selvitettyjä, jotta palkkaturva voidaan maksaa. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan, mitä palkkaeriä hänellä on jäänyt saamatta. Palkkaturva antaa työnantajalle mahdollisuuden lausua hakemuksesta ennen kuin se tekee ratkaisun. 

Palkkaturvasta vastaava viranomainen on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Palkkaturvahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 6 kuukautta. 

Palkkaturvahakemus
ELY-keskus suosittaa, että palkkaturvahakemus jätetään ensisijaisesti käyttäen aluehallinnon sähköistä asiointipalvelua

Toimi seuraavasti: 

  1. Valitse valikosta ”palkkaturvahakemuspalvelut"
  2. Kirjaudu palveluun. Kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. pankkitunnukset)
  3. Täytä hakemus huolellisesti (hakemuksessa ilmoitetaan mm. työsuhdettasi koskevat tiedot, työnantajan yhteystiedot sekä mitä saatavia haetaan)
  4. Tarkista vielä, että olet täyttänyt hakemuksesi mahdollisimman tarkasti. Tämä vähentää mahdollisten lisäselvityspyyntöjen tarvetta. 
  5. Lähetä hakemusEllei sähköinen asiointi ole mahdollista, ELY-keskuksen sivuilta voi tulostaa palkkaturvahakemuksen.  Sivuilla on tarkempia ohjeita ja muun muassa lähetysosoite.

Konkurssipesän nopeutettu palkkaturvamenettely
Konkurssipesä voi ELY-keskuksen suostumuksella hakea palkkaturvana maksamatta jääneitä palkkoja, joista pesänhoitaja on yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana. 

Konkurssipesä hakee tällöin kaikkien työntekijöiden palkkoja yhdellä hakemuksella.  Ellei konkurssipesänhoitaja tee työntekijöiden palkkaturvahakemusta, työntekijän on tehdä se itse. 

Lue lisää palkkaturvahakemuksen tekemisestä


Mistä lisätietoa?

Työttömyysturva
Palvelualojen työttömyyskassa

Palvelualojen työttömyyskassa verkkoasiointi (t-kassa, kirjautuminen Suomi.fi tunnistuspalvelussa omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella)

Toimeentulotuki
 Kansaneläkelaitos
 

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle