Työajat


Koronaviruksen vuoksi useilla työpaikoilla on jouduttu tilanteeseen, jossa työt ovat voineet vähetä tai muutoksia työvuoroihin on pyritty tekemään. Työaikoihin tai työvuoroihin tulevat muutokset on kuitenkin tehtävä olemassa olevien sopimusten mukaisesti.

Työtehtävämuutosten lisäksi myös työntekijöiden työn tekemisen tavat ovat voineet koronaepidemian vuoksi muuttua. Etätyöskentely on lisääntynyt. 

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Saako työnantaja peruuttaa työvuoroja koronaviruksen vuoksi? 
Milloin työnantajan on annettava minulle työvuorolista kun koronapandemia edelleen jylläa ? 
Saako työnantaja siirtää minut toisiin tehtäviin, kun omaa työtä ei ole tarjolla? 
Mitä minun on hyvä huomioida työskennellessäni etänä?
Mitä vaikutuksia koronalla voi olla vuosilomiini? 

Saako työnantaja peruuttaa työvuoroja koronaviruksen vuoksi?
Työnantaja voi peruuttaa työvuoron, mutta työvuoroluoettelossa merkitystä työvuorosta on aina maksettava palkka.

Milloin työnantajan on annettava minulle työvuorolista, kun koronapandemia edelleen jyllää?

Työehtosopimuksissa on määritelty, milloin työvuorolistat on annettava työntekijöille. Joillekin aloille on kuitenkin sovittu poikkeuksista ja niistä tietoa alla. Löydät työehtosopimukset täältä

Matkailu- ja ravintola-alalla on voimassa väliaikainen muutos vuoden 2021 loppuun saakka työvuorojen siirrosta ravitolarajoituksista johtuen. Jotta työvuorojen siirtomahdollisuutta voidaan käyttää, täytyy ravintoloiden aukiolojen supistua koronarajoitteista johtuen ja siitä syystä listalle merkittyjä työvuoroja on mahdotonta toteuttaa. Jos työvuoroa siirretään, puuttumaan jääneet työtunnit kirjataan ylös ja ne annetaan 6 kuukauden kuluessa. Jos työnantaja käyttää työvuoron siirtomahdollisuutta, on asiasta sovittava yrityksen luottamusmiehen kanssa, jos sellainen yrityksessä on.

PAM on sopinut tästä menettelystä työnantajaliitto MaRa:n kassa ja sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. 
Lue lisää aiheesta täältä.

Alkuun

Saako työnantaja siirtää minut toisiin tehtäviin, kun omaa työtä ei ole tarjolla?
Lähtökohtaisesti työntekijä tekee oman työsopimuksensa mukaista työtä. Koronaepidemian kaltaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan työntekijän kanssa yhdessä sopia muiden töiden tekemisestä. 

Lomautuksien välttämiseksi on suositeltavaa vastaanottaa työnantajalta ehdotettu toinen työ väliaikaisesti.

Mitä minun on hyvä huomioida työskennellessäni etänä?
Jos olet sopinut työnantajasi kanssa etätyöskentelystä, on työnantajan tapaturmavakuutus voimassa. Kannattaa huolehtia siitä,  että myös kotona työskennellessä terveellisistä ja turvallisista työoloista on huolehdittu. Etätyössä korvataan ainoastaan työtä tehdessä sattuneet vahingot. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi tauolla tai asunnossa huoneesta toiseen liikkuessa sattuu tapaturma, sitä ei työtapaturmalain mukaan korvata.   
Alkuun

Mitä vaikutuksia koronalla voi olla vuosilomiini?

Koronaepidemian aikana vuosilomalakiin ei ole tullut muutoksia.

Työnantajan on ilmoittettava lomasta tai jo myönnettyyn lomaan tehtävistä muutostarpeista. Jos työnantajan on käytännössä mahdotonta ilmoittaa lomasta viimeistään kuukautta ennen, ilmoitus voidaan antaa myöhemmin. Se on kuitenkin annettava heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 2 viikkoa ennen loman alkamista. Työnantaja on tarvittaessa velvollinen perustelemaan (ja näyttämään sen), miksi kuukauden ilmoitusaikaa ei voitu noudattaa. Lue lisää vuosiloman antamisen menettelytavoista ja ajankohdista. 


Lomautuksen osuessa vuosiloman ajalle työntekijällä on oikeus vuosiloman ajalta lomapalkkaan ja työehtosopimuksen mukaiseen lomarahaan/lomaltapaluurahaan.

Vuosilomalain mukaan on loma työntekijän pyynnöstä siirrettävä, jos hän on vuosilomansa alkaessa esim. sairauden vuoksi työkyvytön. Näissä tilanteissa muista pyytää vuosiloman siirtoa. Lue lisää vuosiloman siirtymisestä.

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme