Työajat


Koronaviruksen vuoksi useilla työpaikoilla on jouduttu tilanteeseen, jossa työt ovat voineet vähetä tai muutoksia työvuoroihin on pyritty tekemään. Työaikoihin tai työvuoroihin tulevat muutokset on kuitenkin tehtävä olemassa olevien sopimusten mukaisesti.

Työtehtävämuutosten lisäksi myös työntekijöiden työn tekemisen tavat ovat voineet koronaepidemian vuoksi muuttua. Etätyöskentely on lisääntynyt. 

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Saako työnantaja peruuttaa työvuoroja koronaviruksen vuoksi? 
Milloin työnantajan on annettava minulle työvuorolista kun koronapandemia edelleen jylläa ? 
Saako työnantaja siirtää minut toisiin tehtäviin, kun omaa työtä ei ole tarjolla? 
Mitä minun on hyvä huomioida työskennellessäni etänä?
Mitä vaikutuksia koronalla voi olla vuosilomiini? 

Saako työnantaja peruuttaa työvuoroja koronaviruksen vuoksi?
Työnantaja voi peruuttaa työvuoron, mutta työvuoroluoettelossa merkitystä työvuorosta on aina maksettava palkka.

Milloin työnantajan on annettava minulle työvuorolista, kun koronapandemia edelleen jyllää?

Työehtosopimuksissa on määritelty, milloin työvuorolistat on annettava työntekijöille. Joillekin aloille on kuitenkin sovittu poikkeuksista ja niistä tietoa alla. Löydät työehtosopimukset täältä

Matkailu- ja ravintola-alalla on voimassa väliaikainen muutos. Poikkeustilanteessa työvuorolista voidaan antaa työntekijälle ja esimiehelle viikkoa ennen sen alkamista ja työvuorot voivat olla merkittynä 1-2 viikoksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida koronapandemiasta johtuen. Näistä muutoksista on paikallisesti sovittava.
Jos viranomaiset määräävät uusia rajoituksia, jotka kohdistuvat jo julkaistun työvuorolistan ajalle, voi työnantaja välttämättömästä syystä muuttaa kyseistä työvuorolistaa, ellei muuta työtä ole tarjolla. Näin mahdollisesti puuttumaan jääneet työtunnit kirjataan ja annetaan myöhemmin heti kun se on mahdollista.
Mikäli yrityksessä on luottamusmies, tulee perusteet muutokselle käydä läpi hänen kanssaan. Väliaikaiset muutokset astuvat matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa voimaan 1.10.2020 ja jatkuvat tarvittaessa 31.3.2021 saakka.
Sovittuja poikkeusmääräyksiä sovelletaan kaikissa alan yrityksissä ja niillä on sama velvoittavuus kuin alalla voimassa olevalla työehtosopimuksella.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoissa on myös voimassa väliaikainen määräys. Poikkeustilanteessa työvuorolista voidaan antaa työntekijälle viikkoa ennen sen alkamista ja työvuorot voivat olla merkittynä 1-2 viikoksi kerrallaan. Näistä muutoksista on sovittava paikallisesti luottamusmiehen kanssa.
Mikäli yrityksessä ei ole luottamusmiestä, tulee asiasta sopia kyseisessä toimipisteessä työskentelevän henkilöstön kanssa.
Sovitut muutokset jatkuvat tarvittaessa 31.8.2021 saakka. Muutoksilla on sama velvoittavuus kuin alalla voimassa olevalla työehtosopimuksella. Jos yrityksellä on useita toimipisteitä, niin sopimus tulisi ottaa käyttöön vain niissä toimipisteissä, joissa edellytyksiä normaalipituisen listan laatimiselle ei ole. 
Mikäli koronaepidemia ei kuitenkaan enää vaikuta haitallisesti tai ennakoimattomasti palvelujen kysyntään, tulee työvuorolistat laatia työehtosopimuksen mukaisesti normaalipituisina. 

Alkuun

Saako työnantaja siirtää minut toisiin tehtäviin, kun omaa työtä ei ole tarjolla?
Lähtökohtaisesti työntekijä tekee oman työsopimuksensa mukaista työtä. Koronaepidemian kaltaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan työntekijän kanssa yhdessä sopia muiden töiden tekemisestä. 

Lomautuksien välttämiseksi on suositeltavaa vastaanottaa työnantajalta ehdotettu toinen työ väliaikaisesti.

Mitä minun on hyvä huomioida työskennellessäni etänä?
Jos olet sopinut työnantajasi kanssa etätyöskentelystä, on työnantajan tapaturmavakuutus voimassa. Kannattaa huolehtia siitä,  että myös kotona työskennellessä terveellisistä ja turvallisista työoloista on huolehdittu. Etätyössä korvataan ainoastaan työtä tehdessä sattuneet vahingot. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi tauolla tai asunnossa huoneesta toiseen liikkuessa sattuu tapaturma, sitä ei työtapaturmalain mukaan korvata.   
Alkuun

Mitä vaikutuksia koronalla voi olla vuosilomiini?

Koronaepidemian aikana vuosilomalakiin ei ole tullut muutoksia. Pääsääntö on, ettei työnantaja voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesälomalle ennen kesälomakauden (2.5.-30.9.) alkua.

Työnantajan on ilmoittettava lomasta tai jo myönnettyyn lomaan tehtävistä muutostarpeista. Jos työnantajan on käytännössä mahdotonta ilmoittaa lomasta viimeistään kuukautta ennen, ilmoitus voidaan antaa myöhemmin. Se on kuitenkin annettava heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 2 viikkoa ennen loman alkamista. Työnantaja on tarvittaessa velvollinen perustelemaan (ja näyttämään sen), miksi kuukauden ilmoitusaikaa ei voitu noudattaa. Lue lisää vuosiloman antamisen menettelytavoista ja ajankohdista. 

Marava-alan työntekijöita ja esimiehiä sekä Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöitä koskien on tehty väliaikainen muutos vuosilomien antamista koskeviin työehtosopimuksen määräyksiin. 
Jos työntekijä on ollut lomautettuna 1.4.2020 jälkeen vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää, hänen vuosilomansa osia voidaan pätkiä, jos hän on ansainnut lomaa yli 12 päivää.  
Lomakaudella (2.5.-30.9.2020) annettavasta kesälomasta 12 päivää ylittävä loman osuus voitiin antaa yhdessä tai useammassa erässä. Lomat on kuitenkin annettava 30.4.2021 mennessä.
Jos työntekijälle annettava yksittäinen lomajakso ajoittui 30.9. jälkeen, sen pituuden pitää olla vähintään 6 päivää, jos työntekijän pitämättömät lomapäivät siihen riittävät.

Lomautuksen osuessa vuosiloman ajalle työntekijällä on oikeus vuosiloman ajalta lomapalkkaan ja työehtosopimuksen mukaiseen lomarahaan/lomaltapaluurahaan.

Vuosilomalain mukaan on loma työntekijän pyynnöstä siirrettävä, jos hän on vuosilomansa alkaessa esim. sairauden vuoksi työkyvytön. Näissä tilanteissa muista pyytää vuosiloman siirtoa. lue lisää vuosiloman siirtymisestä.

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle