Työajat


Koronaviruksen vuoksi useilla työpaikoilla on jouduttu tilanteeseen, jossa työt ovat voineet vähetä tai muutoksia työvuoroihin on pyritty tekemään. Työaikoihin tai työvuoroihin tulevat muutokset on kuitenkin tehtävä olemassa olevien sopimusten mukaisesti.

Työtehtävämuutosten lisäksi myös työntekijöiden työn tekemisen tavat ovat voineet koronaepidemian vuoksi muuttua. Etätyöskentely on lisääntynyt. Jos olet sopinut työnantajasi kanssa etätyöskentelystä, on työnantajan tapaturmavakuutus voimassa. Huoletia kannattaa kuitenkin siitä, että myös kotona työskennellessä terveelliset ja turvalliset työolot on huolehdittu, nimittäin etätyössä korvataan ainoastaan vahingot, jotka ovat sattuneet työtä tehdessä. Tämä tarkoittaa sitä, jos tauolla tai asunnossa huoneesta toiselle liikkuessa sattuu tapaturma, tätä ei korvata.   

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Saako työnantaja peruuttaa työvuoroja koronaviruksen vuoksi? (24.3.2020)
Milloin työnantajan on annettava minulle työvuorolista? (29.5.2020)
Saako työnantaja siirtää minut toisiin tehtäviin, kun omaa työtä ei ole tarjolla? (24.3.2020)
Mitä minun on hyvä huomioida työskennellessäni etänä? (21.4.2020)
Mitä vaikutuksia koronalla voi olla vuosilomiini? (29.5.2020)

Saako työnantaja peruuttaa työvuoroja koronaviruksen vuoksi?
Työnantaja voi peruuttaa työvuoron, mutta työvuoroluoettelossa merkitystä työvuorosta on aina maksettava palkka.

Milloin työnantajan on annettava minulle työvuorolista?
Koronaepidemiasta johtuen kaupan alalla on sovittu mahdollisuudesta muuttaa työvuoroluetteloita. Työvuoroluettelo voidaan kaupan alalla poikkeusaikana julkaista viikon ilmoitusaikaa noudattaen (normaalisti 2 tai tietyissä tilanteissa 3 viikkoa).

Matkailu- ja ravintola-alalla ja huvipuisto-alalla on myös tehty väliaikainen muutos. Työvuorolista voidaan julkaista viikon ilmoitusajalla viikoksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida. Muutoksesta on sovittava pääluottamusmiehen kanssa.

Avecran junapalveluhenkilökunnan työvuorolista voidaan julkaista 3 päivän ilmoitusajalla viikoksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida. Muutoksesta on sovittava pääluottamusmiehen kanssa. Pääluottamusmies ja työnantaja tiedottavat asiasta haluamallaan tavalla.

Työvuoron muuttamisella tarkoitetaan jo julkaistun työvuorolistan muuttamista.  
Työvuoron muuttamisen yhteydessä voidaan yksittäinen vuoro poistaa (esim. lyhentää torstain vuoroa), mutta samat tunnit on annettava myöhemmin (esim. perjantaina tai saman tasausjakson aikana).

Kokonaisuudessaan tunteja ei siis saa hävitä (se olisi poistamista), mutta niiden paikkaa saa vaihtaa, mikäli tilanne todellisuudessa sitä edellyttää.

Muihin työehtosopimuksiin, kuten esimerkiksi kiinteistöpalvelualan työvuorolistoja koskeviin määräyksiin ei koronan vuoksi ole tehty muutoksia.

Saako työnantaja siirtää minut toisiin tehtäviin, kun omaa työtä ei ole tarjolla?
Lähtökohtaisesti työntekijä tekee oman työsopimuksensa mukaista työtä. Koronaepidemian kaltaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan työntekijän kanssa yhdessä sopia muiden töiden tekemisestä. 

Lomautuksien välttämiseksi on suositeltavaa vastaanottaa työnantajalta ehdotettu toinen työ väliaikaisesti.

Mitä minun on hyvä huomioida työskennellessäni etänä?
Työtehtävämuutosten lisäksi myös työntekijöiden työn tekemisen tavat ovat voineet koronaepidemian vuoksi muuttua. Etätyöskentely on lisääntynyt. Jos olet sopinut työnantajasi kanssa etätyöskentelystä, on työnantajan tapaturmavakuutus voimassa. Huoletia kannattaa kuitenkin siitä, että myös kotona työskennellessä terveelliset ja turvalliset työolot on huolehdittu, nimittäin etätyössä korvataan ainoastaan vahingot, jotka ovat sattuneet työtä tehdessä. Tämä tarkoittaa sitä, jos tauolla tai asunnossa huoneesta toiselle liikkuessa sattuu tapaturma, tätä ei korvata.   


Mitä vaikutuksia koronalla voi olla vuosilomiini?

Pääsääntö on, ettei työnantaja voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesälomalle ennen kesälomakauden (2.5.-30.9.) alkua.


Työnantajan on ilmoittettava lomasta tai jo myönnettyyn lomaan tehtävistä muutostarpeista. Jos työnantajan on käytännössä mahdotonta ilmoittaa lomasta viimeistään kuukautta ennen, ilmoitus voidaan antaa myöhemmin. Se on kuitenkin annettava heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 2 viikkoa ennen loman alkamista. Työnantaja on tarvittaessa velvollinen perustelemaan (ja näyttämään sen), miksi kuukauden ilmoitusaikaa ei voitu noudattaa. Lue lisää vuosiloman antamisen menettelytavoista ja ajankohdista. 

Poikkeus mara-alalla ja huvipuistoissa vuosilomien antamiseen. Marava-alan työntekijöita ja esimiehiä sekä Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöitä koskien on tehty väliaikainen muutos vuosilomien antamista koskeviin työehtosopimuksen määräyksiin.  Jos työntekijä on ollut lomautettuna 1.4.2020 jälkeen vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää, hänen vuosilomansa osia voidaan pätkiä, jos hän on ansainnut lomaa yli 12 päivää.  
Käynnissä olevalla lomakaudella (2.5.-30.9.2020) annettavasta kesälomasta 12 päivää ylittävä loman osuus voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Lomat on kuitenkin annettava 30.4.2021 mennessä.
Jos työntekijälle annettava yksittäinen lomajakso ajoittuu 30.9. jälkeen, sen pituuden pitää olla vähintään 6 päivää (jos työntekijän pitämättömät lomapäivät siihen riittävät).

Lomautuksen osuessa vuosiloman ajalle tai ennen sitä, sinulla on oikeus vuosiloman ajalta lomapalkkaan ja työehtosopimuksen mukaiseen lomarahaan/lomaltapaluurahaan.

Koronaepidemian aikana vuosilomalakiin ei ole tullut muutoksia. Vuosilomalain mukaan on loma työntekijän pyynnöstä siirrettävä, jos hän on vuosilomansa alkaessa esim. sairauden vuoksi työkyvytön. Näissä tilanteissa muista pyytää vuosioman siirtoa.

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle