Työnantajan konkurssi

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on se, että velallinen (työnantaja) on maksukyvytön. Konkurssien määrä saattaa lisääntyä  koronaepidemian vuoksi. 

Konkurssiin asettamisesta päättää käräjäoikeus. Konkurssia voi hakea velallinen (työnantaja) itse tai jokin työnantajayrityksen velkojista. Käräjäoikeus määrää samalla pesänhoitajan, joka on yrityksen kotipaikkakunnalla toimiva asianajaja.

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Työnantajani meni konkurssiin. Voiko työnantaja irtisanoa minut heti? 
Työnantajani meni konkurssiin, keneltä voin pyytää työtodistuksen? 
Työnantajani teki konkurssin. Voinko hakea maksamattomia palkkoja palkkaturvan kautta? 

 

Työnantajani meni konkurssiin. Voiko työnantaja irtisanoa minut heti?

Konkurssissa sekä työnantaja että työntekijä voivat irtisanoa työsopimuksen käyttäen 14 päivän irtisanomisaikaa. Irtisanomisoikeus koskee kaikkia työsuhteita sekä toistaiseksi voimassaolevia että määräaikaisia työsopimuksia. Myös perhevapaalla olevan työntekijän työsopimus voidaan irtisanoa konkurssin perusteella.

Konkurssipesä voi tehdä irtisanotun työntekijän kanssa uuden määräaikaisen työsopimuksen. Tämä on melko tavallista tilanteissa, joissa työvoimaa vielä tarvitaan esimerkiksi yrityksen loppuunmyynnin ajaksi.

Työnantajani meni konkurssiin, keneltä voin pyytää työtodistuksen?

Konkurssitilanteessa pesänhoitajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus. Siihen voidaan kirjata työsuhteen kesto, työtehtävien laatu ja työsuhteen päättymisen syy. Arvion antaminen taas ei kuulu pesänhoitajalle, vaan arvion antaa työnantaja.

Työnantajani teki konkurssin. Voinko hakea maksamattomia palkkoja palkkaturvan kautta?

Pesänhoitajan on viipymättä konkurssin alettua laadittava luettelo maksamatta olevista työsuhteesta johtuvista saatavista. Pesänhoitajan on yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa selvitettävä, mitkä saatavista voidaan maksaa palkkaturvana.

Vastuu on kuitenkin työntekijällä: työntekijän täytyy itse tehdä palkkaturvahakemus, jos pesänhoitaja ei sitä tee.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. 

Lue palkkaturvasta ja sen hakemisesta täältä

 

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme