Työnantajan konkurssi

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on se, että velallinen (työnantaja) on maksukyvytön. Konkurssien määrä saattaa lisääntyä  koronaepidemian vuoksi. 

Konkurssiin asettamisesta päättää käräjäoikeus. Konkurssia voi hakea velallinen (työnantaja) itse tai jokin työnantajayrityksen velkojista. Käräjäoikeus määrää samalla pesänhoitajan, joka on yrityksen kotipaikkakunnalla toimiva asianajaja.

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Työnantajani meni konkurssiin. Voiko työnantaja irtisanoa minut heti? 
Työnantajani meni konkurssiin, keneltä voin pyytää työtodistuksen? 
Työnantajani teki konkurssin. Voinko hakea maksamattomia palkkoja palkkaturvan kautta? 

 

Työnantajani meni konkurssiin. Voiko työnantaja irtisanoa minut heti?

Konkurssissa sekä työnantaja että työntekijä voivat irtisanoa työsopimuksen käyttäen 14 päivän irtisanomisaikaa. Irtisanomisoikeus koskee kaikkia työsuhteita sekä toistaiseksi voimassaolevia että määräaikaisia työsopimuksia. Myös perhevapaalla olevan työntekijän työsopimus voidaan irtisanoa konkurssin perusteella.

Konkurssipesä voi tehdä irtisanotun työntekijän kanssa uuden määräaikaisen työsopimuksen. Tämä on melko tavallista tilanteissa, joissa työvoimaa vielä tarvitaan esimerkiksi yrityksen loppuunmyynnin ajaksi.

Työnantajani meni konkurssiin, keneltä voin pyytää työtodistuksen?

Konkurssitilanteessa pesänhoitajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus. Siihen voidaan kirjata työsuhteen kesto, työtehtävien laatu ja työsuhteen päättymisen syy. Arvion antaminen taas ei kuulu pesänhoitajalle, vaan arvion antaa työnantaja.

Työnantajani teki konkurssin. Voinko hakea maksamattomia palkkoja palkkaturvan kautta?

Pesänhoitajan on viipymättä konkurssin alettua laadittava luettelo maksamatta olevista työsuhteesta johtuvista saatavista. Pesänhoitajan on yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa selvitettävä, mitkä saatavista voidaan maksaa palkkaturvana.

Vastuu on kuitenkin työntekijällä: työntekijän täytyy itse tehdä palkkaturvahakemus, jos pesänhoitaja ei sitä tee.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. 

Lue palkkaturvasta ja sen hakemisesta täältä

 

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle