Toimeentulo - 05.08.2020 klo 12.56

Aikuiskoulutustuki muuttui–työnteon ja opiskelun yhdistämistä helpotetaan

Työn ohella opiskelemaan? Kuva:Gettyimages

Työntekijä voi tehdä aiempaa helpommin ammatillisia opintoja työnsä ohella, kun aikuiskoulutustuki muuttui elokuun alusta.

Aikuiskoulutustukea on myönnetty vuodesta 2001 alkaen ja sen suosio on ollut kasvava. Tuen suuruuden nosto ansiosidonnaisen päivärahan tasolle vuonna 2010 lisäsi sen käyttöä entisestään. Viime vuonna tukea sai 25 700 henkilöä. Nyt elokuun alun muutoksilla halutaan lisätä käyttäjäkuntaa nimenomaan niistä, jotka tekevät ammatillisia opintoja työnsä ohella eivätkä kokoaikaisesti opiskellen. Mitä parannuksia heille siis luvataan?

”Jatkossa opiskelun ohessa työskentely ei kuluta tukikuukausia samalla tavoin kuin nykyisin. Vastaavasti opintosuorituksia vaaditaan nykyistä vähemmän”, sanoo lakimies Elina Pajula Työllisyysrahastosta.

Tukea saa edelleen enintään 15 kuukaudelta, mutta tukikuukausia kuluu joko 1 tai 0,5 sen mukaan, miten paljon saa muita tuloja kuukauden aikana. Opiskelutahdin ei enää tarvitse olla sama kuin kokoaikaisesti opiskelevilta. Niiltä tukikuukausilta, joina tuloja on yli puolet normaalista palkasta, opintopisteitä edellytetään 2, muilta 4.

Opiskelun ja työnteon vaihtelu ei siis haittaa enää niin kuin tähän asti.  Työn ohessa opiskeleva myös hakee tukea ensihakemuksen jälkeen vain niiltä kuukausilta, joilta hän tukea tarvitsee. 

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen, myös alanvaihtajille. Ellei opiskele tutkintoa, koulutuksen tulee edistää nykyisen ammatin osaamista.

Aikuiskoulutustuki on lakisääteinen. Sitä saavat kaikki, jotka ehdot täyttävät.

Opintovapaata haettava

Ennen aikuiskoulutustuen hakemista on hakijalla oltava koulutuspaikan lisäksi opintovapaa. Opintovapaa voi olla myös osa-aikainen. Muukin työnantajan kanssa sovittu, opintoihin liittyvä vapaa käy. 

Keskimäärin täysimääräinen tuki kokopäiväisiin opintoihin oli viime vuonna 1400 euroa kuukaudessa. Muuttuuko työn ohessa opiskelevan tuen suuruus jatkossa?

"Lakimuutokseen sisältyvä laskentakaavan muutos merkitsee, että työn ohessa opiskeleva saa pääsääntöisesti tukea enemmän kuin tähän asti. Pienemmissä palkkaluokissa tosin aikuiskoulutustuen 250 euron suojaosan poistuminen voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että tukea tulee tähänastista vähemmän", Pajula sanoo.

Aiemmin tuen saaja saattoi saada tuen ohella muita tuloja enintään 250 euroa ilman, että tulot vaikuttivat etuuden määrään. Jatkossa jokainen euro vaikuttaa maksettavaan tukeen. Tuen määrän voi tarkistaa Työllisyysrahaston sivuilta löytyvällä laskurilla.

Etuus maksetaan työttömyysvakuutusmaksuista, eli niin työntekijät kuin työnantajat rahoittavat sitä.

 

Aikuiskoulutustuen muutokset

työn ohessa opiskeleville 1.8.2020

  • Tukea haetaan takautuvasti kuukausittain ensihakemuksen jälkeen.
  • Tukikuukausia ei kulu niin paljon kuin ennen. Enimmäiskesto on edelleen 15 kk, mutta tukikuukausia kuluu joko 1 tai 0,5 sen mukaan, miten paljon saa muita tuloja tukikuukauden aikana.
  • Opintosuorituksia vaaditaan tähänastista vähemmän työn ohessa opiskelevilta. Jos saa opintojen ohessa palkkaa yli puolet normaalista palkasta, edellytetään 2 opintopistettä. Muutoin edellytetään 4 opintopistettä.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme