Politiikka - 26.01.2023 klo 10.20

Eduskuntavaalit tulossa − entä sitten?

Eduskuntavaalit ovat paitsi kansanedustaja- myös pääministeri- ja hallitusvaalit.

Onko yhdellä äänellä merkitystä tai ylipäätään koko eduskuntavaaleilla? Kyllä on! Vaaleissa valittavat kansanedustajat päättävät muun muassa monista työelämää koskevista kysymyksistä.

Eduskuntavaaleihin on aikaa tasan kaksi kuukautta. Vaalipäivä koittaa 2. huhtikuuta ja jo sitä ennen on äänestetty ennakkoon.

Äänestämällä voit vaikuttaa

Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa on Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla. Vuoden 2019 vaaleissa 72 % suomalaisista käytti äänioikeuttaan.

Äänestysinto ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Erot ovat 2000-luvulla jopa kasvaneet, varsinkin nuoremmissa ikäryhmissä. Koulutustaustan ohella äänestysintoon vaikuttaa voimakkaasti perheen perinne. Jos lapsuudenkodissa on äänestetty, äänestetään usein myös itse aikuisina.

Viime vaaleissa lähes 90 % johtajista ja erityisasiantuntijoista äänesti, mutta palvelu- ja myyntityöntekijöistä alle 70 %. Uurnilla käyvät ne, keiden asema yhteiskunnassa on jo valmiiksi vahva. Jos useampi palvelualojen työntekijä äänestäisi työelämää tuntevia ehdokkaita, jäsentemme arkea ymmärtäviä kansanedustajia olisi eduskunnassa enemmän.

Kansanedustaja-, pää­ministeri- ja hallitus­vaalit

Eduskuntavaaleissa kisataan siitä, kuinka monta edustajaa puolueet saavat kussakin vaalipiirissä ja mikä on puolueiden suuruusjärjestys koko eduskunnassa. Vaalit ovat käytännössä paitsi kansanedustajavaalit, myös pääministeri- ja hallitusvaalit.

Kansanedustajapaikkojen määrällä mitattuna suurimman puolueen puheenjohtaja saa vaalien jälkeen aloittaa hallitustunnustelut. Todennäköisesti hänestä tulee seuraavan hallituksen pääministeri. Suurin puolue voi myös pitkälti määritellä aiheet, joiden ympärille tuleva hallitusohjelma rakentuu.

Hallitusneuvotteluissa muodostetaan hallitus, joka muodostuu kahdesta tai useammasta puolueesta useimmiten siten, että hallitukseen kuuluvilla puolueilla on äänienemmistö eduskunnassa. Enemmistön turvin hallituksen esitykset tulevat yleensä hyväksytyiksi eduskunnan käsittelyssä.

Monista työelämän kysymyksistä päätetään eduskunnassa

Monet työelämää koskevat päätökset nuijitaan eduskunnassa, kuten myös sosiaaliturvaa ja verotusta koskevat päätökset. Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja lakimuutokset sekä päättää valtion talousarviosta eli siitä, miten muun muassa verorahamme käytetään.

Muun muassa osa-aikaisen työn teettämisen säännöistä päätetään eduskunnassa. PAMin kanta on, että osa-aikatyön teettämiselle tulisi olla laissa määritellyt, perustellut syyt. Nykyisin määräaikaisen työsuhteen solmimiseen pitää olla lain­mukaiset perusteet. Samankaltaista sääntelyä tarvitaan, jotta osa-aikaisten työntekijöiden aseman paranisi.

Uusi eduskunta joutunee päättämään monista kiperistä kysymyksistä, jotka liittyvät muun muassa verotukseen, työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin. Tästä pitävät huolen kiihtyvä inflaatio ja ostovoiman heikkeneminen, Ukrainan sota seurannaisvaikutuksineen, ikääntyvä väestö sekä ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään liittyvät kysymykset. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka voi ja pitää ratkaista oikeudenmukaisesti siten, etteivät pienituloiset jää vain maksumiehiksi ja -naisiksi.

Oletko ehdokkaana tai vaikutatko taustajoukoissa?

Lue lisää PAMin vaalitavoitteista, ehdokasgalleriasta ja vaalituesta >

 

PAM puhuu vaaleissa paremman työelämän puolesta

Työelämässä ei saa syrjiä ketään

Työelämän on tarjottava samat mahdollisuudet kaikille mm. ikään, kansalaisuuteen, uskontoon, ammattiyhdistystoimintaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Jokainen on tervetullut työelämään ja työkaveriksemme.

Alipalkkaus on rikos

Alipalkkaus on työntekijälle kuuluvan ansion varastamisesta. Hyväksikäytetyt työntekijät ovat usein normaalia heikommassa asemassa olevia, kuten nuoria tai maahan muuttaneita. Alipalkkauksen pitäisi olla rangaistavaa.

Sunnuntaityöstä kuuluu tuplapalkka

Jos yhteiskuntamme halutaan pitää pyörimässä myös viikonloppuisin, on tästä maksettava työntekijöille kunnollinen korvaus.

Lakko-oikeus on ihmisoikeus

Lakko-oikeuden ytimessä on ajatus heikomman osapuolen suojelusta ja yhteis­kunnan valtatasapainosta. Ammatillinen yhdistymisvapaus ja lakko-oikeus on turvattava jatkossakin.

Jokaisella on oikeus luottamusmieheen

Luottamusmies edustaa työntekijöitä ja varmistaa, että asiat hoidetaan työpaikoilla hyvin. Luottamusmiehen on oltava osapuolena paikallisessa sopimisessa.

Työttömänäkin on oikeus tulla toimeen

Työttömyysturvan leikkaus ei nosta työllisyys­astetta, mutta heikentää ihmisten elämänlaatua. Mahdollisuutta opiskella ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen ajanjaksolla pitäisi parantaa.
 

Käytä ääntäsi, näistäkin asioista päätetään eduskunnassa!

Löydä ehdokkaasi oikeudenmukaisen työelämän puolelta: eduskuntavaaligalleria.fi

Teksti: Minttu Sallinen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme