Työhyvinvointi - 21.01.2022 klo 20.00

Ei hännänheilutusta Musti ja Mirri -ketjun työoloille

Kuva: ote Jani Souranderin ottamasta kuvasta

Vajaamiehitystä, kiirettä, pitämättömiä taukoja ja painostusta työnantajan puolelta. Musti ja Mirri -ketjun työolot ovat nousseet varsin epäedullisessa valossa esiin sosiaalisessa mediassa.

Musti ja Mirri -ketjun työntekijöitä painaa kiire ja perehdytyksen puute. Työntekijöiltä vaaditaan joustamista, mutta työnantajan puolelta joustoja ei tule. Moni kokee, että tilanne on huonontunut voimakkaasti konsernin listauduttua pörssiin.

Kiire ja perehdytyksen puute stressaavat

Sosiaalisen median kommenteissa nousee esiin erityisesti jatkuva kiire. Kuormien purkaminen ja hyllyjen täyttäminen täytyy hoitaa asiakaspalvelun lomassa, taukoja ei ehdi pitämään eikä vessassa käymään.

Myyjien vaihtuvuus on suurta, ja uusien myyjien perehdytys jää muiden myyjien harteille. Moni sosiaalisessa mediassa kantaa ottanut nostaakin esiin perehdytyksen ja koulutuksen puutteen. Myyjiltä odotetaan hyvää perehtyneisyyttä koirista marsuihin, mutta opiskelu pitäisi tehdä itsenäisesti omalla ajalla.

Painostusta työantajan puolelta koetaan myös työvuorojen suhteen. Tarjotuista lisävuoroista ei uskalleta kieltäytyä. Toisaalta osa ei ole saanut edes sopimuksen mukaisia työtunteja ja lisätuntien tarjoamisvelvollisuus ei välttämättä toteudu.

Ongelmat ovat tulleet myös PAMin tietoon. Viime aikoina liittoon on tullut useita yhteydenottoja Musti ja Mirri -ketjun työntekijöiltä.

Kasvupaineet työntekijöiden niskassa?

Musti Group on Pohjoismaiden johtava lemmikkitarvikeketju, joka toimii Suomen ohella Ruotsissa ja Norjassa. Konserni listautui Helsingin pörssiin helmikuussa 2020.

Syyskuussa 2021 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto kasvoi 19,9 % liikevoiton ollessa 28,4 miljoonaan euroa. Myymälöitä konsernilla oli 312, joista 120 Suomessa. Ketju työllistää noin 1 400 henkeä, joista reilu kolmannes on Suomessa. Kasvua on siivittänyt erityisesti korona-aikana voimistunut koiranpentubuumi.

Moni ketjun työntekijä kokee, että ongelmat ovat kumuloituneet pörssiin listautumisen jälkeen. Työntekijöiden tuntuma on, että tämän jälkeen työnantajan pääasiallinen kiinnostuksen kohde on ollut raha. Myyjien tulospaineet ovat kovia ja kilpailu myyjien ja myymälöiden välillä on korostunut.

Pakkopositiivisuudella suut tukkoon?

Työntekijöiden esiintuomia ongelmia on ainakin näennäisesti yritetty käsitellä johdon toimesta. Henkilöstöltä muun muassa kerättiin palautetta vuonna 2021. Palautetuloksiin ei kuitenkaan tartuttu ja työntekijöille jäi kokemus, että ongelmat haluttiin lakaista maton alle. Negatiivisen puheen tuli loppua ja työntekijöiden keskinäinen asioiden puinti WhatsAppissa kiellettiin.

Toisaalta osa koki myymäläpäälliköiden ainakin yrittäneen ymmärtää työntekijöiden hätää. Taustalla vaikuttavat tulospaineet heijastuivat kuitenkin päälliköiden toimintaan ja usein kuormitus siirtyi edelleen työntekijöiden niskaan.

Vuoden alussa aloittanut pääluottamusmies Virpi Ålander tunnistaa työntekijöiden huolet.

”Yhteydenottoja työntekijöiltä on todellakin tullut ja kannustan edelleenkin ottamaan minuun yhteyttä, jotta voimme edistää asioita. Minulla on hyvä tuki PAMin Oulun aluetoimiston puolelta ja kannustan tietenkin myös Mustin ja Mirrin työntekijöitä liittymään liiton jäseniksi.”

”Toivoisin, että työnantaja ottaa nyt epäkohdat käsittelyyn ja osoittaa halua kohentaa työolosuhteita Mustilla ja Mirrillä. Yhdessä pystymme selvittämään esiin tulleet asiat ja parantamaan työntekijöiden hyvinvointia”.

 

Teksti: Minttu Sallinen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme