06.03.2014 klo 13.01

Esittääkö työnantaja palkkasi alentamista? Näin sanoo laki

Jos työnantaja esittää palkan alentamista, onko siihen pakko suostua? Palkan alentaminen sopimalla edellyttää asiasta sopimista jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Palkkaa ei voi kuitenkaan koskaan sopia sovellettavan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa alhaisemmaksi.

Joissakin tapauksissa työnantaja voi esittää työntekijälle palkan alentamista. Palkan alentaminen edellyttää asiasta sopimista jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Palkkaa ei voi kuitenkaan koskaan sopia sovellettavan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa alhaisemmaksi. Palkan yksipuolinen alentaminen on korkeimman oikeuden mukaan mahdollista tietyin erittäin tiukoin kriteerein.

Palkan alentaminen sopimalla

Työsopimuksen olennaiset ehdot, kuten palkka, sitovat molempia osapuolia. Työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta alentaa työsopimuksessa sovittua palkkaa ilman työntekijän suostumusta, vaan muutos edellyttää sopimista. Työntekijän ei kannata sopia muutoksesta, ellei hän itse halua alentaa palkkaansa. Mikäli työnantaja asettaa työsuhteen jatkumiselle ehdoksi palkan alentamisesta sopimisen, kannattaa olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen tai Pamin työsuhdeneuvontaan ohjeiden saamiseksi. Painostuksen alla ei kannata allekirjoittaa mitään, vaan pyytää miettimisaikaa ja selvittää oikeutensa ennen päätöstä allekirjoittamisesta. Kannattaa tiedostaa, että allekirjoittamalla sopimuksen palkan alentamisesta, on antanut itse siihen suostumuksensa. Asiaan on yleensä mahdotonta puuttua jälkikäteen, jos tulee katumapäälle.

Palkkaa ei voi koskaan sopia sovellettavan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa alhaisemmaksi. Jos tällainen sopimus on tehty, on se mitätön ja työnantaja on velvollinen maksamaan työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan.

Palkan alentaminen sopimalla edellyttää asiasta sopimista jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Luottamusmiehellä ei ole oikeutta tehdä yhteistoimintamenettelyssä tai muutenkaan sopimusta edustamiensa työntekijöiden palkkojen alentamisesta.

Palkan alentaminen yksipuolisesti

Korkeimman oikeuden mukaan palkan yksipuolinen alentaminen on mahdollista tietyin erittäin tiukoin kriteerein. Palkan alentaminen on aina poikkeuksellinen toimenpide, jonka soveltamisalan on oltava rajoittunut. Ensinnäkin edellytyksenä on irtisanomisperusteen olemassa olo, jolloin palkkoja alennetaan irtisanomisen vaihtoehtona.  Korkeimman oikeuden mukaan palkan alentamista voidaan pitää hyväksyttävänä vain tilanteissa, joissa se yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa osoittautuu välttämättömäksi taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Edellytyksenä on siten sekä riittäviin muihin saneeraustoimenpiteisiin ryhtyminen että käytännössä konkurssin välttäminen toimenpiteiden johdosta. Palkkojen alentaminen ainoana saneeraustoimenpiteenä ei siten ole sallittua. Tappiollinen tulos ei yksin oikeuta alentamaan palkkaa, vaan käsillä täytyy olla reaalinen konkurssin uhka.

Pelkkä organisaatiomuutos, tehtävänimikkeiden näennäinen muutos tai liikkeen luovutus eivät pääsääntöisesti oikeuta alentamaan palkkoja. Näissä tilanteissa on syytä olla tarkkana, ettei vahingossa tule hyväksyneeksi palkan alentamista. Palkan täytyy yksipuolisen alentamisen jälkeenkin täyttää työehtosopimuksen minimitaso.

Jos työnantaja on yksipuolisesti alentanut palkkaa ja alentamisen perusteista on erimielisyyttä, voidaan toimenpiteen oikeutusta selvitellä ja tarvittaessa riitauttaa tuomioistuimessa.

Korkein oikeus on hiljattain myöntänyt valitusluvan palkan alentamisriidassa. Tapauksessa työntekijä A oli työskennellyt Oy:n palveluksessa toisessa yhtiössä sijainneessa toimipisteessä, jossa A:n työtehtävinä oli ollut huolehtia eräistä palveluista tuolle toiselle yhtiölle. Kun Oy:n tätä toimipistettä koskevat palvelusopimukset oli irtisanottu, Oy oli irtisanonut A:n työsopimuksen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Irtisanomisaikana Oy oli voittanut samoja toimitiloja koskevan palvelusopimuksen kilpailutuksen aikaisempaa olennaisesti alemmalla hinnalla. Oy oli tämän jälkeen tarjonnut A:lle samaa työtä koskevaa uutta työsopimusta aikaisempaa alemmalla palkalla. A ei ollut hyväksynyt uutta työsopimusta, ja työsuhde oli päättynyt irtisanomisajan päättyessä. Kysymys on siitä, oliko Oy:llä ollut taloudelliset ja tuotannolliset syyt työsopimuksen irtisanomiseen ja perusteet yksipuoliseen palkan alentamiseen. Korkein oikeus antanee päätöksen vuoden kuluessa.

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle