Työelämä - 05.12.2022 klo 13.13

Kaupan alalla palkkaus ei vastaa työn vaativuutta

Kaupan alan työntekijöitä huolettaa palkan riittävyys elämän välttämättömiin menoihin.

Kaupan alan työntekijät kertovat PAMin kyselyssä karusta arjestaan hintojen noustessa ja kaiken kallistuessa. Kyselyyn vastanneet palvelualojen ammattilaiset kokevat vahvasti, että alan nykyinen palkkaus ei vastaa työn vaativuutta. Ilman hintojen nousuakin palkkoja olisi syytä korottaa työn vaativuuden edellyttämälle tasolle.

PAM on kerännyt kuluvan talven aikana kyselyllä kokemuksia palvelualojen työntekijöiden arjesta. Kyselyn toteuttaminen on osa ammattiliiton valmistautumista palvelualojen palkkaneuvotteluihin. Vastaukset kyselyyn tuottavat arvokasta lisätietoa työntekijöiden arjen kokemuksista ja työhön liittyvistä näkemyksistä.

Kaupan alan työntekijöiltä saaduista vastauksista nousevat vahvasti esiin hintojen nousun kielteiset vaikutukset arkeen. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut niin energian kuin ruoankin kustannuksia. Moni kaupan alan työntekijä kertoo joutuneensa säästämään menoista hintojen nousun takia.

Tinkimistä ruoasta, lääkkeistä ja harrastuksista

”Nykyinen palkkani ei riitä koko kuukauden menoihin kaikkien laskujen jälkeen. Olen ollut syömättä erästä lääkettä jo kuukauden verran, koska joudun valitsemaan lääkkeiden ja ruoan väliltä. Asuntoni lämpötilankin olen laskenut jo niin alas kuin mahdollista”, kertoo myyjänä työskentelevä vastaaja kokemuksistaan syksyllä.

”Olen osa-aikainen työntekijä ja asun sähkölämmitteisessä asunnossa. Olen toistaiseksi pitänyt asuntoni lämmityksen pois päältä ja pärjäillyt pukemalla enemmän vaatetta päälle. Kuukauden palkka ei tällä hetkellä enää riitä normaaliin elämiseen”, toinen kaupan alalla työskentelevä vastaaja avaa vaikeaa tilannettaan.

Useat kyselyyn vastanneet kertovat joutuneensa hintojen nousun takia tinkimään myös harrastuksistaan. Kuntosalikortit on laitettu jäähylle, kun kuukausimaksuihin ei ole enää varaa. Vastauksissa toistuu arjen selviytymiskeinona alennustuotteiden ostaminen sekä kaikista arjen pienistä mukavuuksista luopuminen.

Palkkaus ei kaupan alalla vastaa työn vaativuutta

Kaupan alan työntekijöiden kommentit vahvistavat näkemystä siitä, ettei palkan koeta vastaavan työn vaativuutta. Vastaajat korostavat kaupan työtehtävien fyysisyyttä, vastuullisuutta ja myös turvattomuutta perusteena palkkojen ajantasaistamiseen. Monet vastaajat kertovat harkinneensa alan vaihtamista.

”Vaikka tilanteeni on kohtuullinen, en koe palkkauksen olevan alalla ajan tasalla. Monilla meistä on paljon vastuita, työ on fyysistä ja nopeatempoista. Kaiken lisäksi ulkoiset tekijät, kuten väkivallan uhka ja riehuvat asiakkaat kuormittavat arkea”, kertoo myyjänä työskentelevä vastaaja näkemyksistään kaupan arjesta.

”Palkassani näkyy se, että teen hyvin paljon iltavuoroa ja viikonloppuja. Jopa enemmän kuin haluaisin. Ilman lisiä taloudellinen tilanteeni olisi huonompi. Työn ja vapaa-ajan tasapaino ei tässä tilanteessa toisaalta toteudu tyydyttävästi ja harkitsen erittäin vakavasti alan vaihtamista sellaiselle alalle, jossa saisi järkevää palkkaa päivätyötä vastaan”, kommentoi toinen kaupan alalta pois siirtymistä harkitseva vastaaja.

PAM lähtee siitä, että oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille, myös palvelualojen ammattilaisille. Hyvä elämä koostuu kunnollisesta toimeentulosta ja mahdollisuudesta harrastaa sekä huolehtia itsestä. Perhettä unohtamatta. Siksi PAM katsoo, että palkkaneuvotteluissa kaupan alan palkkoja on korkea aika korottaa.

Menikö kyselymme sinulta ohi ja työskentelet palvelualalla? Ei hätää, voit vastata kyselyyn tästä linkistä! Kaikki vastaukset ovat arvokkaita ja PAM hyödyntää niitä valmistautuessaan palkkaneuvotteluihin.

Teksti: Eemeli Peltonen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme