Työehdot - 23.01.2023 klo 17.02

Keskimääräinen vähimmäistyöaika, palkankorotukset ja oikeus työterveyshuoltoon - mitä niistä tulisi tietää?

Kuva: Eeva Anundi

PAMin neuvontapäällikkö Marja Salmivuori vastasi jäseniä viime aikoina askarruttaneisiin kysymyksiin.

"Näin alkuvuodesta on tavannut tulla yleinen palkankorotus. Milloinkohan palkkani nousee? "


Yleistä palkankorotusta ei ole, vaikka tällainen sanonta monesti tulee vastaan. Jokainen ammattiliitto neuvottelee edustamiensa alojen työehtosopimukset, joiden osana sovitaan myös palkankorotuksista. 

Taulukkopalkat ja palkankorotukset ovat minimipalkkoja, työnantaja voi maksaa aina enemmän. Työehtosopimukset takaavat kuitenkin minimipalkan kaikille. 

Keväällä 2022 käydyissä palvelualojen työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin kahden vuoden sopimuskaudesta. Vähimmäispalkat ja korotukset sovittiin kuitenkin vain sopimuskauden ensimmäiseksi vuodeksi. Siksi keväällä 2023 neuvotellaan jälleen palvelualojen palkoista. Jos palkkoja koskevissa neuvotteluissa ei päästä sopuun, myös työehtosopimus on irtisanottavissa. 

Työehtosopimuksissa sovitaan myös muista työsuhteen rahanarvoisista eduista, kuten lomarahasta, sairausajan palkasta, työkohtaisista lisistä sekä arkipyhäkorvauksista ja vuosivapaista. Muun muassa nämä asiat on neuvoteltu työehtosopimuksissa työelämän lakeja paremmiksi. Toisin kuin usein luullaan, Suomessa useat työsuhteen edut ja oikeudet määräytyvät työehtosopimuksen eivätkä suinkaan lain nojalla.

Mitä enemmän ihmisiä kuuluu oman alansa ammattiliittoon, sitä vahvemmat ja paremmat neuvotteluvalmiudet ammattiliitolla on. 

Lue tästä lisää käynnissä olevista työehtosopimusneuvotteluista 

"Työnantajani ilmoitti, ettei minulla ole käytettävissäni työterveyshuoltoa. Onko tämä mahdollista?"

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka palveluksessa olisi vain yksi työntekijä. Sen sijaan sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. 

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteys työhön. Esimerkiksi työtapaturmien hoidon järjestäminen kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Tätä varten jokaisen työntekijän täytyy tietenkin tietää, missä oma työterveys sijaitsee.

Vapaaehtoisen sairaanhoidon järjestämisellä tarkoitetaan esimerkiksi nuha-­kuumeen hoitoja tai vaikkapa erilaisia rokotuksia tai fysioterapiahoitoja. 

Työsuhteen alussa annettavassa perehdytyksessä työntekijälle on kerrottava, minkälainen työterveyshuoltosopimus häntä koskee. Tämän mukaisesti työntekijällä on oikeus käyttää työterveyden palveluja ilman maksusitoumuksia tai työnantajan erillistä lupaa. 

Työehtosopimuksissa on erikseen sovittu tapauksista, jolloin esimerkiksi sairaanhoitajan todistus riittää sairauden toteamiseen. Nämä koskevat tilanteita, joissa työterveyshuolto kattaa vain lakisääteisen osan. Lisäksi epidemialuonteisista sairauksista voi olla omia määräyksiä työehtosopimuksissa.

Jos olet epätietoinen sinua koskevasta työterveyshuollosta, kysy asiasta esihenkilöltäsi. 


"Työskentelen kokkina ravintolassa ja minulle on työsopimuksessa sovittu keskimääräiseksi vähimmäistyöajaksi 90 tuntia kolmessa viikossa. Työkaverit puhuvat keskimääräisen vähimmäistyöajan toteutumisesta ja sen tarkastelusta. Mitä tämä tarkoittaa?"


Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan osa-aikaisen työntekijän kanssa voidaan sopia keskimääräisestä vähimmäistyöajasta työsopimuksessa. 

Jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet keskimääräisestä kolmen viikon mittaisen jakson työajasta, on sovitun työajan toteuduttava tarkastelujakson aikana. 

Työnantaja ja työntekijä tarkastelevat keskimääräisen vähimmäistyöajan toteutumista vuoden pituisena ajanjaksona. Työpaikkakohtaisesti voidaan kuitenkin sopia lyhyemmästä tarkastelujaksosta. 

Tarkastelu toteutetaan kokonaisilta kolmen viikon mittaisilta ajanjaksoilta tammikuusta tammikuuhun. Tarkastelujakso alkaa tammikuun ensimmäisestä kokonaisesta kolmen viikon mittaisesta jaksosta ja päättyy vastaavan mittaiseen kokonaiseen jaksoon seuraavan vuoden tammikuussa. 

Työtuntien tarkastelu tehdään kahden kuukauden kuluessa tarkastelujakson päättymisestä. Tarkastelun ajankohta ja sen sisältämät kolmen viikon mittaiset jaksot on ilmoitettava työntekijälle ennen tarkastelun toteuttamista. 

Tarkastelun avulla varmistetaan, että työsopimus vastaa tosiasiallista työtilannetta. Jos toteutunut keskimääräinen työaika on ollut ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi, tulee työaika sopia toteutunutta työaikaa vastaavaksi. Eli tällöin työsopimuksessa oleva tuntimäärä tulisi nostaa työaikaa vastaavaksi. 

Jos työaika on jäänyt alle sovitun vähimmäistyöajan, työnantajan on maksettava saamatta jääneitä työtunteja vastaava korvaus työntekijälle. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sovittu vähimmäistuntimäärä on jäänyt toteutumatta työntekijästä johtuvasta syystä tai palkattoman poissaolon vuoksi. 

Jos työpaikallasi ei ole sovittu muusta tarkastelujaksosta, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskevasta työntekijöiden työehtosopimuksesta löytyvät tarkastelujaksot sekä kolmen viikon mittaisten ajanjaksojen lukumäärät, joita tarkastelussa tulee käyttää.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme