Työehtosopimusneuvottelut - 21.03.2023 klo 14.15

Kiinteistöpalvelualan myynti kasvaa vauhdilla − työntekijöiden palkat eivät

Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden taloustilanne on heikentynyt radikaalisti. Hintojen noustessa vauhdilla näyttää siltä, että alan työntekijöiden kipukynnys ylittyy. Toimeentulohaasteet ja suoranainen puute ovat pienipalkkaisten työntekijöiden arjessa tavallisia.

Vuoden 2022 jäsenkyselyssä siivoojista 80 prosenttia kertoi olevansa huolissaan omasta taloudestaan ja 53 prosenttia kertoi, että heillä on todellisia vaikeuksia saada rahat riittämään taloutensa tavanomaisiin menoihin.

Tällä hetkellä esimerkiksi toimistosiivoojan kokonaisansio työtuntia kohden on noin 63 prosenttia yksityisen sektorin vastaavasta (lähde Tilastokeskus).

Syy alan pieniin palkkoihin selittyy pitkälti sillä, että huolimatta työvoimapulasta kiinteistöpalvelualan työntekijöille maksetaan usein alinta mahdollista taulukkopalkkaa. Tämä selviää Talouspolitiikan arviointineuvoston teettämästä tutkimuksesta vuodelta 2018.

Siivousala on suurin maahanmuuttajien työllistäjä

Yksityisellä sektorilla kiinteistö- ja siivouspalveluissa työskentelee yli 10 000 ulkomaiden kansalaista. Kaikista siivoojista 22 prosenttia on ulkomailla syntyneitä ulkomaiden kansalaisia. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa ahertavilla ulkomaalaisilla siivoojilla on keskimäärin 10 prosenttia pienemmät palkat kuin kantaväestöön kuuluvilla siivoojilla.

Kiinteistöpalvelualojen palkkakyselyyn vastanneet ulkomaalaistaustaiset työntekijät raportoivat vuosien työskentelystä alalla ilman, että heidän palkkansa olisi tänä aikana kertaakaan noussut. Tilastokeskus arvioi, että osaan palkkaeroista on selitys, mutta ei kaikkeen.

Ulkomaalaistaustaiset työntekijät joutuvat helposti palkkasyrjinnän kohteiksi. Heiltä voi puuttua tietoa suomalaisesta työlainsäädännöstä ja heidän asemansa työmarkkinoilla voi olla sellainen, että omista oikeuksista kiinnipitäminen ei onnistu.

Kiinteistöpalvelualan yritysten liikevaihto jatkaa kasvuaan

Samaan aikaan kun työntekijät elävät palkkaköyhyydessä, alan yritykset jatkavat kasvuaan. Kiinteistöpalvelualan firmojen liikevaihto kääntyi korona-aikana voimakkaaseen kasvuun, joka jatkuu yhä. Tammikuussa 2023 alan kausitasoitettu liikevaihto oli peräti 22 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2019 keskimäärin.

Tilastot paljastavat myös, ettei kyse ole pelkästään hintojen noususta vaan myös tuotannon volyymi on kasvanut alalla vahvasti. Sen sijaan työntekijöiden tekemien työtuntien määrä pysyi samalla tasolla. Työn tuottavuus on siis kasvanut toimialalla merkittävästi vuodesta 2019 vuoteen 2022.

Kiinteistöpalvelualan yritysten tärkein resurssi ovat ihmiset. Työntekijät mahdollistavat yritysten kasvun. Monet alan työntekijät kertovat minuuttiaikataulusta ja ylitöistä, joista ei makseta mitään. Nyt on aika korjata siivoojien ja kiinteistönhoitajien palkkaus.

 

Kiinteistöpalvelualaa uhkaavat lakot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajat ovat käyneet neuvotteluja alan palkoista ja työehdoista tammikuusta alkaen. Osapuolten näkemykset palkankorotuksista ovat olleet kaukana toisistaan.

Kiinteistöpalvelualalle annettiin sovintoehdotus tiistaina 21.3. Osapuolet vastaavat ehdotukseen keskiviikkona 22. 3. klo 10. Neuvotteluosapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. 

Jos sopua ei synny, alkaa alalla noin 25 000 työntekijää koskeva lakko. Lakko alkaa torstaina 23.3. klo 00.00 ja päättyy perjantaina 24.3. klo 24.00.

Ensimmäinen kiinteistöpalvelualan lakko toteutui 16.-18.3.

Lue lisää aiheesta:

Teksti: Niina Melanen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme