Työehdot - 29.11.2022 klo 13.38

Mitä tarkoittaa lumipäivystys?

Talvi tekee taas tuloaan ja kiinteistönhoitajille se tarkoittaa muun muassa lumitöitä. Miten lumipäivystys ja päivystys eroavat toisistaan?

Talviaikana kiinteistöpalvelualalla on viikkopäivystysten lisäksi ns. lumipäivystyksiä. Myös näiden päivystysten tulee perustua vähintään työehtosopimuksen mukaiseen päivystyssopimukseen ja päivystyskorvaukseen.

Lumipäivystykset perustuvat pääsääntöisesti tuntipäivystykseen, jonka korvaus on vähintään 1,44 €/h. Käytännössä työpaikalla tehdään lumipäivystyksistä valmis sopimuspohja. Kun lumipäivystys aloitetaan, sovitaan työnantajan aloitteesta päivystyksen korvauksesta tällä valmiilla sopimuspohjalla tai muulla sopimuksella. Pääasia on, että sovitut asiat ovat myöhemmin todennettavissa.

Lumitöihin pyydetään usein myös muita työntekijöitä kuin päivystäjiä. Tästä johtuen lumipäivystyksestä sovitaan usein erikseen normaalin päivystyssopimuksen ohella. Tällöinkin palkka tulee maksaa vähintään työehtosopimuksen mukaisesti lisä- ja ylityökorotuksineen.

Jos muu kuin päivystysvuorossa tai sovitusta lumipäivystysvuorossa oleva työntekijä kutsutaan työajan päättymisen jälkeen sellaiseen ennalta arvaamattomaan työhön, josta ei ole voitu työaikana sopia, suoritetaan tästä työstä 100 prosentilla korotettu tuntipalkka, jonka lisäksi ei makseta ylityökorvauksia.

Hälytysluontoisesta työstä sovittaessa on syytä varmistaa, että kyseessä ei ole työvuorolistan muuttaminen. Jos mahdollista, kutsun sisältävä tekstiviesti, muu vastaava kutsu tai kutsun tiedot tulee säilyttää mahdollista jälkiselvittelyä varten.

Työntekijällä, joka ei ole sitoutunut päivystämään, ei ole pääsääntöisesti velvoitetta ryhtyä työvuorolistan ulkopuolisiin työtehtäviin.

Palkanmaksun todentamiseksi on tärkeää, että työnantajalla ja työntekijällä on tehdystä työstä tarkka työaikakirjanpito. Tehdyistä työtunneista kannattaakin pitää tarkkaa kirjaa.

Olen saamassa nykyisessä työsuhteessani ensimmäistä kertaa talviloman. Miten tämä tulisi minulle antaa?

Talvilomakausi sijoittuu ajalle 1.10.–30.4. Kuuden päivän talviloma on annettava yhdenjaksoisena, elleivät työntekijä ja työnantaja sovi siitä toisin.

Työnantaja ei siis voi määrätä talviloman pätkimistä tai ottamista lyhennettynä työaikana. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

Työehtosopimuksissa on sovittu erilaisia määräyksiä vuosiloman ja vapaapäivien sijoittelusta vuosiloman yhteyteen tai sen sisälle. Vuosilomalain mukaan lomapäiviksi ei katsota sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, pääsiäislauantaita ja vapunpäivää.

Työskentelen kaupassa ja kuulin ohimennen työkavereiden puhuvan aattovapaista. Voitko kertoa, mitä nämä ovat?

Kaupan alan työehtosopimuksessa on sovittu tietyistä aattovapaista siten, että vakinaisella työntekijällä on tietyistä aatoista kaksi vapaapäiviä. Näitä aattoja ovat:

• pääsiäislauantai

• juhannusaatto

• jouluaatto

• uudenvuodenaatto.

Sinun siis kuuluu saada kyseisistä aatoista kaksi vapaaksi, jos työsuhteesi on alkanut ennen pääsiäisviikkoa samana vuotena.

Jos olet ollut vuosilomalla ja kyseinen aattovapaa sijoittuu vuosilomalle, katsotaan aattovapaa saaduksi. Työnantaja voi korvata aattovapaat maksamalla kyseisinä päivinä tehdystä säännöllisestä työstä 100prosentilla korotetun palkan. Työnantaja ja työntekijä voivat kertaluonteisesti sopia aattovapaamääräyksistä myös toisin.

Työskentelen ravintolassa tarjoilijana. Työkaverini alkoivat puhua vuosivapaista, joista en ole kuullutkaan. Mitä nämä vuosivapaat ovat?

Kyseiset vuosivapaat ovat työehtosopimuksessa sovittuja vapaita, jotka pääsääntöisesti tulee antaa palkallisena kokoaikaisena vapaapäivänä. Eli käytännössä 7,5 tunnin peruspalkka yhtä ansaittua vuosivapaapäivää kohden.

Työntekijä ansaitsee vuosivapaita kalenterivuosittain toteutuneiden työtuntien perusteella. Kyseisen vuosivapaajärjestelmän piiriin kuuluvat sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työntekijät. Vuonna 2022 yhden vuosivapaan on ansainnut, kun on tehnyt töitä 200 tuntia.

Vapaat alkavat kertyä työsuhteen kestettyä kaksi kuukautta (ns. karenssiaika). Maksimissaan vapaita ansaitsee kalenterivuoden aikana yhdeksän päivää, jolloin työtunteja on täytynyt kertyä vähintään 1640 tuntia.

Vuosivapaapäivä voidaan antaa heti, kun se on ansaittu. Ansaitut vuosivapaat tulee antaa kuitenkin viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Eli vuonna 2022 ansaitut vuosivapaat tulee antaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vuosivapaita työvuorolistalle sijoitettaessa on työntekijälle varattava mahdollisuus esittää mielipiteensä vuosivapaan ajankohdasta. Taulukko kertyvistä vapaista, niiden antamisesta ja maksamisesta, löytyy matkailu-, ravintola ja vapaa-ajan palveluita koskevasta työehtosopimuksesta (työntekijöitä koskeva TES).

Kyseiset vapaat ovat eri asia kuin vuosilomat. Jos työsuhteesi päättyy ja kaikkia ansaittuja vuosivapaita ei ole pidetty, tulee ne maksaa rahakorvauksena viimeistään loppupalkan maksamisen yhteydessä.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme