Työehtosopimusneuvottelut - 01.02.2018 klo 16.29

Mitä tarkoittaa ylityökielto - lue tästä lyhyet ohjeet

Palvelualojen ammattiliitto PAM julisti tänään ylityökiellon kiinteistöpalvelualalle. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on päättänyt tänään julistaa ylityökiellon koskemaan kiinteistöpalvelualan työntekijöitä. Ylityökielto on laillinen työtaistelutoimenpide. 

Tänään aiemmin PAM tiedotti työnantajien esityksistä heikentää alan työehtosopimusta.Ylityökiellolla pyritään edistämään PAMin tavoitteita työehtosopimusneuvotteluissa.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?
 
Ylityökiellon aikana työntekijä ei tee ylitöitä. Ylityökiellon aikana työntekijä ei hyväksy työnantajan esittämää ylityön tekemistä.

Kaikki kiinteistöpalvelualan työntekijät ovat ylityökiellossa. Ylityökiellon aikana ulkopuolisen työvoiman tai esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden tai vuokratyön käyttöä ei hyväksytä.  

Ylityökiellon aikana kiinteistöpalvelualan työntekijät kieltäytyvät ylitöistä, kun työnantaja kysyy, jäätkö töihin.

Älä suostu ylitöihin, ne ovat aina muutenkin vapaaehtoisia
Työnantajalla ei ole oikeutta painostaa sinua ylitöihin. Työntekijää ei voida vaatia tekemään ylitöitä tai määrätä muuttamaan työaikavuoroluettelon mukaisia työaikojaan. Ylitöiden tekeminen on aina vapaaehtoista ja niiden teettämiseen on oltava työntekijän suostumus.

Miksi ylityökielto on julistettu?
Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus julisti ylityökiellon alkavaksi 1.helmikuuta kello 16. Ylityökiellolla pyritään edistämään PAMin neuvottelutavoitteiden toteutumista sekä pääsemään aitoihin neuvotteluihin työnantajaliiton kanssa. Ylityökielto on laillinen työtaistelutoimi.

Mitä ylityö on?
Ylityötä on 8 tunnin jälkeen vuorokaudessa tehty työ ja 40 tunnin jälkeen viikossa tehty työ.Työnantaja ei myöskään voi määrätä tekemään työsopimuksessa sovitun 37,5 tunnin jälkeen tehtävää lisätyötä 40 tuntiin saakka.Tasoitusjärjestelmää käytettäessä, työnantaja ei voi muuttaa työvuoroluettelossa aiemmin sovittua työaikaa.

Päivystys ylityökiellon aikana
Ylityökielto ei vaikuta aiemmin sovittuun päivystykseen.  Päivystysaikana tehdään vain sellaiset työt, joita ei voida vaaratta siirtää tehtäväksi myöhemmin säännöllisenä työaikana.

Ylityökielto ja hätätyö
Ylityökielto ei koske hätätyötä (työaikalaki 21§). Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantajan on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kirjallinen selvitys hätätyön syystä. Hätätyöksi luetaan käytännössä esimerkiksi työ, jolla estetään henkeä vaarantavien tilanteiden syntyminen.

Koska ylityökielto päättyy?
Ylityökiellon päättymisestä ilmoitetaan erikseen. 

Lisätietoja tai apua

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai lähimpään PAMin aluetoimistoon, jos sinulle herää lisää kysymyksiä ylityökiellosta. PAMin työsuhdelinja on poikkeuksellisesti auki tänään 1.2. kello 18.00 ja perjantaina 2.2. klo 6.00-16.00. Työsuhdelinja palvelee numerossa: 030 100 620 

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle