Palkka - 20.11.2020 klo 14.00

Palkan takaisinperinnän tulee olla oikeudenmukainen ja kohtuullinen

Liikaa maksetun palkan takaisinperinnän osalta ei ole juurikaan olemassa oikeuskäytäntöä. Yleinen tapa on sopia työnantajan ja työntekijän välissä takaisinmaksun määrästä ja sen aikataulusta. Kuva: Gettyimages.

Mitä tapahtuu tilanteessa, jossa työntekijälle on maksettu liikaa palkkaa? PAMin lakimies Henry Vähtäri kertoo miten liikaa maksetun palkan kanssa tulee toimia.

Jos tilille tupsahtaa yhtäkkiä keskimääräistä palkkaa suurempi summa, voi kyse olla työnantajan päässä sattuneesta virheestä. Palkanlaskennan ulkoistaminen on nykyään tavallista, joten liikaa maksettu palkka saattaa johtua inhimillisestä erehdyksestä. Voi olla, että esimerkiksi tieto työntekijän työtehtävien muutoksesta ja tätä kautta työntekijän uudesta palkasta on jäänyt palkanlaskennassa huomaamatta. 

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että työntekijä tarkastaa palkkalaskelmansa kuukausittain ja reklamoi työnantajalle, jos palkassa on epäselvyyksiä. Pelkän tilille tulevan nettosumman seuraaminen ei siis riitä. 

PAMin lakimies Henry Vähtärin mukaan asia nousee väliajoin esille PAMin työsuhdeneuvonnassa.
”Moni voi virheellisesti luulla, että liikaa maksetun palkan saisi pitää. Näin ei kuitenkaan ole. Työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettu palkka takaisin”, Vähtäri sanoo.
"Jos kyse on isosta summasta, ei liikaa maksettua palkkaa voida vähentää palkasta yhdellä kertaa", muistuttaa PAMin lakimies Henry Vähtäri.
Asiaan ei vaikuta se, että työntekijä ei ole havainnut, että palkkaa on maksettu liikaa. Kyseessä on niin sanottu perusteeton etu, joka tulee palauttaa. Asiaa voi verrata tilanteeseen, jossa vahingossa siirrät rahaa väärälle pankkitilille.

Käytännössä liikaa maksettu palkka vähennetään yleensä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Jos kyse on isosta summasta, ei liikaa maksettua palkkaa voida vähentää palkasta yhdellä kertaa.  

”Jos palkkaa on maksettu liikaa pitkältä ajalta, voi tästä kertyä jo huomattava summa. Esimerkiksi 40 euroa kuukaudessa ei tunnu paljolta, mutta parissa vuodessa tästä tulee summaksi jo lähemmäs tuhat euroa”, hän huomauttaa. 

Tällöin on kohtuullista sopia liikaa maksetulle palkalle riittävän pitkä takaisinmaksuaika. Työnantajan kanssa voi myös itse tai luottamusmiehen avulla neuvotella palautettavan summan kohtuullistamisesta. Osittain hyvään neuvottelutulokseen on Vähtärin mukaan päästy perustelemalla, ettei virhe ole missään nimessä työntekijän vika, vaan tapauksessa on kyse esimerkiksi palkanlaskennassa sattuneesta inhimillisestä erehdyksestä.

Suojaosuus on huomioitava palkanmaksussa jos työntekijä on ulosmittauksessa

Ulosottovelalliselle on jätettävä niin sanottu suojaosuus maksetussa palkassa. Suojaosuus on aina suurempi, jos työntekijän huollettavana on alaikäisiä lapsia. Vuoden 2020 lukien suojaosuus on yksinelävältä: 678,90 €/kuukausi ja perheelliseltä (yksi lapsi): 922,50 € tai 1166,10 € (kaksi lasta) jne. Jos työntekijä ansaitsee jonain kuukautena vähemmän kuin suojaosuuden, ei tällaisena kuukautena liikaa maksettua palkkaa saa periä palkasta. Tarkempia tietoja suojaosuuksista ja niiden laskennasta eri tilanteissa löytyy ulosottoviranomaisten nettisivuilta.

”Työnantaja on yleensä ymmärtänyt, että työntekijän tulee tulla palkallaan toimeen ja tästä johtuen takaisinmaksuohjelmat ovat olleet yleensä pitkiä”, Vähtäri lisää.

Liikaa maksetun palkan takaisinperinnässä työnantajan on huomioitava myös, mikäli työntekijällä on velkoja ja palkka on ulosmittauksessa. Työsopimuslain 2 luvun 17 § mukaan työnantaja ei saa kuitata työntekijän palkkasaamista vastasaamisellaan siltä osin kuin palkka on ulosottolainsäädännön nojalla jätettävä ulosmittaamatta. 

”Työnantajan tulee siis noudattaa samoja säännöksiä mitä ulosottoviranomainen noudattaa palkan ulosmittauksen osalta. Kyseinen työsopimuslain säännös on pakottava”, PAMin lakimies painottaa. 

Pääsääntöisesti työnantaja voi kuitata työntekijän palkasta yhden kolmasosan. Työntekijälle pitää kuitenkin aina jäädä vähintään ulosottolainsäädännön määrittelemä suojaosuus.

”Toisin sanoen, jos työntekijä ansaitsee jonain kuukautena vähemmän kuin suojaosuuden, ei tällaisena kuukautena liikaa maksettua palkkaa saa periä palkasta”, Vähtäri sanoo.

 

Muistilista - kuinka toimia tilanteessa, kun sinulle on maksettu liikaa palkkaa?

  1. Muista aina tarkastaa työnantajan sinulle toimittama palkkaerittely, ei pelkästään tilille tullutta nettosummaa. 
  2. Mikäli havaitset, että olet saanut liikaa palkkaa ole heti yhteydessä työnantajaan/palkanmaksuun. 
  3. Mikäli liikaa maksettua palkkaa on kertynyt pitkältä ajalta ja summa on iso, neuvottele työnantajasi kanssa palautettavan summan kohtuullistamisesta sekä maksuaikataulusta. 
  4. Ole yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen tai liiton aluetoimistoon, jos liikaa maksetun palkan takaisinperinnästä ei päästä paikallisella tasolla yhteisymmärrykseen.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle