Työelämä - 07.12.2022 klo 09.29

Sujuva vuoropuhelu työpaikalla on kaikkien etu - tapaus HalpaHalli

Pääluottamusmies Harri Juopperi työkavereiden kanssa, vasemmalta Tiina Tolppi, Riitta Norrkniivilä, Eija Lahtimaa, Kati Haapala, Virpi Juttula ja Maarit Rautio. Kuva: Kai Tirkkonen

Entinen myyjä Harri Juopperi on koko HalpaHalli –ketjun neuvotteleva pääluottamusmies ja tekee läheistä yhteistyötä yrityksen henkilöstöjohtajan kanssa. Tie nykyiseen toimeen kävi myrskyisten tapahtumien kautta.

Syksyllä 2021 HalpaHallin työntekijät tyrmistyivät työnantajan yksipuolisesta ilmoituksesta luopua myymäläkohtaisesta luottamusmiesjärjestelmästä.

Työnantaja halusi romuttaa käytännön, jota työntekijöiden keskuudessa pidettiin toimivana, sillä oman työpaikan tutun luottamusmiehen kanssa asiat sai sovittua nopeasti.

Tyrmistystä seurasi vetoomuksia ja ulosmarsseja useassa ketjun myymälässä ja logistiikkakeskuksessa.

”Ihan hurjaa vääntämistä se oli, julistimme lopulta työtaistelutoimenpiteenä koko ketjua koskevan lakon, jonka oli määrä alkaa jouluviikolla”, Juopperi muistelee hektisiä tapahtumia.

Kiistassa päästiin lopulta kompromissiin. Myymäläkohtaisesta 35 luottamusmiehen järjestelmästä luovuttiin. Nyt HalpaHallin 1300 työntekijää edustaa neljä alueellista luottamusmiestä ja Harri Juopperi pääluottamusmiehenä.

Uusia vetovoimatekijöitä

Uusi luottamusmiesjärjestelmä on vaatinut opettelua. Juopperi joukkoineen laittoi kuitenkin hihat heilumaan ja tulosta alkoi syntyä.

Yksi ilon aihe on työhyvinvointipassi pysyvänä henkilöstöetuutena.

”Työhyvinvointiin pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, että saadaan pidettyä nykyiset, ammattitaitoiset myyjät talossa.

"Vaihtuvuus on suurta ja hakemuksia avoimiin paikkoihin ei tahdo tulla. Osaavista työntekijöistä käydään tulevaisuudessa kovaa kilpaa ja silloin kyllä sana kiirii hyvästä työnantajasta, joka pitää työntekijöistään huolta”, Juopperi toteaa.

Johdon ja työntekijöiden vuoropuhelun tuloksena on saatu myös selkeyttä osa-aikaisten keittiötyöntekijöiden asemaan. HalpaHallien lounasravintolan osa-aikaiset kokit ja keittiön muut työntekijät tekevät lisätunteja myymälän puolella.

Heille on aiemmin maksettu majoitu- ja ravintola-alan palkkataulukon mukaan, nyt he saavat palkkaa kaupan työehtosopimuksen mukaan.

”Tämä selkeyttää erityisesti osa-aikaisten ristiintyöskentelijöiden asemaa, töiden antaminen ja tuntien jakaminen sujuu nyt paljon helpommin.”

Kulut puoliksi

Juopperi on myös esittänyt uuteen perhevapaaseen liittyen paikallista sopimusta, jossa toinen, ei-synnyttävä vanhempi saisi työnantajalta palkkaa vanhempainvapaan ajalta 36 arkipäivää nykyisen kuuden sijaan. Kustannusvaikutus olisi työnantajalle varsin pieni.

”Kun olemme naisvaltainen ala ja vanhemmuus aiheuttaa enemmän kuluja täällä, niin samalla tämä uudistus on viesti miesvaltaisille aloille, että näitä kuluja voisi tasata.”

Seuraavaksi Harri Juopperin asialistalla on saada henkilöstön edustus HalpaHallien hallintoelimiin. Lain mukaan yritys, joka työllistää yli 150 työntekijää on velvollinen ottamaan henkilöstön edustajan yrityksen hallintoon, jos työntekijät sitä haluavat.

”Erityisen tärkeänä pidän sitä, että vuoropuhelu ja yhteistoiminta sujuu. Se, että henkilöstö tulee kuulluksi edistää myös osaavan työvoiman pysyvyyttä ja on vetovoimatekijä, kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä.”

Juopperi korostaa, että sujuvasta vuoropuhelusta hyötyy myös työnantaja.

”Kun tieto kulkee, työntekijöiltä tuleva viesti ongelmakohdista tai vaikkapa siitä, mikä tuote myy nopeasti, koituu yritykselle hyödyksi. ”

Tehokasta kehittämistä 

Harri Juopperin työnkuvaan kuuluu tiivis yhteistyö henkilöstöjohtajan kanssa.

”Olen huomannut, että hänelläkin on paljon vastuuta kannettavanaan, joten veikkaan, että ajatusten ja ideoiden vaihtaminen on virkistävää ja tervetullutta.”

Tästä HalpaHallien henkilöstöjohtaja Janne Syri on samoilla linjoilla. Hän on nähnyt selvän muutoksen parempaan, kun yhteistyötä henkilöstön kanssa lähdettiin tekemään pienemmällä porukalla. Syri muistelee aiempia yli 30 ihmisen Teams-kokouksia, joissa mielipiteet vyöryivät ja asiat menivät helposti tunteisiin.

”Kokouksessa saattoi olla muutama, jotka sanoivat rohkeasti mielipiteensä, mutta huomasin monesti, että vaikka muut eivät olleet samaa mieltä, he olivat hiljaa eivätkä tuoneet eriävää mielipidettään esille. Viesti tavallaan vääristyi”, Syri kuvaa mennyttä.

Nyt henkilöstön näkemykset ja toiveet kulkeutuvat alueilta luottamusmiesten kautta pääluottamusmies Juopperille, joka puolestaan vie viestiä ja keskustelee asiasta henkilöstöjohtaja Janne Syrin kanssa.

”Sovimme Harrin kanssa heti alussa säännölliset tapaamiset joka toinen viikko. Siinä välissä kommunikoidaan puhelimitse, sähköpostin tai chatin kautta”, Syri kuvaa yhteistyötä.

HalpaHallin henkilöstöjohtaja Janne Syri on pääluottamusmiehen tutkapari. Kuva: Mari Emmes

Yhteistyö tuo rauhaa työpaikalle

Syri kertoo, että työyhteisön kehittämissuunnitelma toimii runkona keskusteluissa pääluottamusmiehen kanssa. Osana kokonaisuutta päivitetään parhaillaan myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa.

Päätoimisena pääluottamusmiehenä Harri Juopperilla on nyt aikaa perehtyä asioihin syvällisemmin. Vajaassa vuodessa Syristä ja Juopperista on kehkeytynyt tehokas tutkapari henkilöstön asioiden kehittäjinä.

”Tuntuu, että koko työyhteisö rauhoittuu, kun asioista puhutaan faktapohjalta. Harri pääluottamusmiehenä on suodatin siinä välissä. Hän pystyy ottamaan kantaa henkilöstön asioihin suoraan tai sitten pohdimme ratkaisua yhdessä”, Syri sanoo.

Ensi vuoden alussa on seuraava koko yrityksen hyvinvointikysely, jonka tuloksissa sekä Juopperi että Syri toivovat näkevänsä jo viitteitä yhteistyön tuloksista. Siihen, vaikuttaako vuorovaikutuksen uudet kuviot suoraan yrityksen tulokseen, Syri ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa. Yrityksen vetovoimaisuus työnantajana kuitenkin kasvaa kehitystyön tuloksena.

”Vetovoimaisuuden eteen halutaan tehdä jatkuvasti töitä, sillä haluamme olla kilpailemassa osaavasta, motivoituneesta työvoimasta”, Janne Syri sanoo.

 

Teksti: Niina Melanen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme