Työehtosopimusneuvottelut - 19.05.2022 klo 12.17

TES-neuvottelut päätökseen

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on tyytyväinen työehtosopimusten syntymisestä kaikille aloille, joilla neuvotteluita käytiin. Kuva: Eeva Anundi.

PAM on käynyt reilun puolen vuoden ajan neuvotteluita jäsentensä työehtosopimuksista työantajaliittojen kanssa. Neuvotteluissa otettiin edistysaskelia, mutta työehtojen alakohtainen parantaminen osoittautui jälleen haastavaksi. 

Neuvottelut yksityisten palvelualojen palkoista ja työehdoista on saatu päätökseen. Viime vuoden lokakuussa käynnistyneellä neuvottelukierroksella sovittiin työehtosopimukset muun muassa PAMin suurimmille sopimusaloille eli kaupan alalle, matkailu- ja ravintola-alalle sekä kiinteistöpalvelualalle.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on tyytyväinen työehtosopimusten syntymisestä kaikille aloille, joilla neuvotteluita käytiin. Hän on tyytyväinen myös siihen, että ratkaisuihin päästiin työnantajien edustajien kanssa ilman lakkoja, vaikka osalla aloista PAMin piti käyttää lakonuhkaa.

”Ratkaisuissa saatiin hyviä asioita eteenpäin, vaikka työsuhteiden laadun alakohtainen parantaminen onkin osoittautunut työehtosopimuspöydissä erittäin hankalaksi. Siinä jää kyllä kehittämisen varaa. Työnantajien erittäin voimakas kustannuskoordinaatio hankaloittaa työehtojen parantamista ja alakohtaisiin neuvottelutuloksiin pääsemistä kierros kierrokselta”, Rönni-Sällinen sanoo ja kiittää kaikkia liiton jäseniä, jotka ovat tukeneet aktiivisesti neuvotteluissa onnistumista.

Palkankorotukset tehtiin useilla sopimusaloilla vain vuodeksi, vaikka työehdot sovittiin pidemmäksi aikaa. Rönni-Sällinen pitää tehtyä palkkaratkaisua järkevänä nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. Ratkaisu mahdollistaa paremmin myös inflaation eli hintojen nousun huomioimisen pidemmällä aikavälillä.

Katse kohti seuraavaa neuvottelukierrosta


PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo pitää onnistumisena sitä, että osa-aikatyöntekijöitä koskevat määräykset työtuntien tarkastelusta ja työsopimustuntien päivittämisestä etenivät isoissa sopimuksissa. Lisäksi taukojen pitämiseen liittyviä ongelmakohtia onnistuttiin selkiyttämään.

”Tuleviin neuvotteluihin jää isoina kysymyksinä auki muun muassa ansiokehitysohjelma ja arkipyhäkorvaukseen liittyvä jatkotyö, joskin ensimmäisiä askelmerkkejä näihin asetettiin jo nyt syntyneissä ratkaisuissa”, Ylitalo pohtii näköalaa tuleviin palkka- ja työehtosopimusneuvotteluihin.

Rönni-Sällinen ja Ylitalo ovat samaa mieltä siitä, että sopiminen työmarkkinoilla on murroksessa tulevina vuosina. Ylitalo toivoo, että alakohtainen sopimusjärjestelmä kyetään säilyttämään.

”Erilaisten sopimusten kirjo tulee todennäköisesti lisääntymään. Keskitetyt ratkaisut eivät liene mahdottomuus, vaikkakin isot vientiyritykset kaipaisivat toimillaan jotain aivan muuta. Uskon kuitenkin siihen, että sopiminen ei katoa työmarkkinaosapuolten väliltä”, Ylitalo ennakoi tulevaa.

TES-neuvottelut numeroina

7 kuukauden neuvottelut. Neuvottelukierros aloitettiin hiihtokeskusalan neuvotteluilla viime vuoden lokakuussa. Viimeisenä neuvoteltiin turvallisuusalan ja apteekin palkoista sekä työehdoista.

28 työehtosopimusta. PAM neuvotteli työehtosopimuskierroksella yhteensä 28 työehtosopimusta uudelle sopimuskaudelle. Niissä sovitaan esimerkiksi palkoista, työajasta, lomasta ja sairausajasta.

1 vuoden palkkaratkaisu. Useilla aloilla sovittiin palkat vuodeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yksityisten palvelualojen palkkaneuvotteluita käydään seuraavan kerran jo kuluvan vuoden syksyllä.

200 000 työntekijää suurimman työehtosopimuksen piirissä. Kaupan alan työehtosopimus on PAMin suurin sopimus. Sen piirissä on jopa 200000 kaupan alan työntekijää eri puolilla Suomea.

2 prosenttia. Palkkoihin ja lisiin tehtiin pääsääntöisesti kahden prosentin korotukset. Korotus vastaa yleistä linjaa, joka määräytyi pitkälti Teknologiateollisuuden ratkaisussa kuluvan vuoden tammikuussa.

Lue lisää neuvottelukierroksesta ja syntyneistä sopimuksista täältä.

Teksti: Eemeli Peltonen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme