Tasa-arvo - 07.09.2020 klo 13.00

Tunnista työelämän syrjintä ja puutu siihen

Työsyrjintään voi syyllistyä työnantaja, ei työntekijä. Kuva: Gettyimages

Maksetaanko ulkomaalaistaustaiselle työkaverille pienempää palkkaa? Jääkö ikääntynyt aina rannalle työnhaussa? Tunnista työelämän syrjintä ja puutu siihen.

Nuori tai kokenut.  Tumma- tai vaaleaihoinen. Mielipiteensä esittävä tai tuppisuu. Kaikkia pitää lain mukaan kohdella työelämässä tasavertaisesti.

Työsyrjintää on se, jos saa perusteettomasti  huonompaa kohtelua kuin muut työntekijät ja taustalla on jokin syrjivä syy.

Niitä yhdenvertaisuuslain kieltämiä syrjintäsyitä ovat esimerkiksi ikä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, terveydentila ja vammaisuus.

Näin Pride-viikolla myös PAM korostaa,  että myöskään seksuaalisen suuntautumisen perusteella ei ketään saa kohdella toisin ja häiritä työpaikalla.


 

Työsuojeluviranomaiset saivat tuoreen raportin mukaan viime vuonna työntekijöiltä noin 500 työsyrjintään liittyvää yhteydenottoa. Usein työntekijät halusivat niissä selvittää, onko joku tilanne syrjintää vai ei. Työsuojelutarkastajat tekivät valvontapyyntöjen pohjalta 110 syrjintään liittyvää tarkastusta työpaikoille. Niistä 38:ssa työnantaja rikkoi syrjintäkieltoa.

Lisäksi työsuojelutarkastajat tekivät 600 tarkastusta, joissa selviteltiin ulkomaalaisten työehtoja työpaikalla. Palkkasyrjintää ilmeni 60 tapauksessa.

Terveydentila on vuodesta toiseen yleisin syrjintäsyy työntekijöiden kokemassa työsyrjinnässä.  Työntekijä kokee esimerkiksi, että hänen sairauspoissaolonsa ovat  todellinen syy siihen, miksi juuri hänet on valittu työkavereiden joukosta irtisanotuksi.

Vaikka viranomaisen tietoon tulee harvemmin epäilyjä työsyrjinnästä uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuen, ei siitä voi varsinaisesti tehdä päätelmiä syrjinnän esiintymisestä. Syrjintäasioihin erikoistunut tarkastaja Eva Lassander Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että työsyrjintä voi jäädä helposti piiloon.

"Etenkin työsuhteen aikana voi olla kynnys nostaa asia esiin", Lassander sanoo.

Noin puolet työsuojeluviranomaisille kerrotusta syrjinnästä liittyy työsuhteen päättymiseen.

Auta työkaveria eteenpäin!

Myös ammattiliitot tekevät työtä työsyrjinnän torjumiseksi.

"PAMin aluetoimistoissa neuvotellaan työnantajien kanssa, jotta syrjivät käytännöt saadaan loppumaan. Viime kädessä syrjintätapauksia viedään oikeuteen", PAMin juristi Suvi Vilches sanoo.

Räikeää syrjintää palvelualoilla on esimerkiksi se, mikäli yritys hyväksikäyttää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä maksamalla heille alipalkkaa ja polkemalla työehtoja.  Palkkasyrjinnän mahdollistaa usein työntekijöiden kielitaidottomuus ja se, etteivät he tunne Suomen lainsäädäntöä. Kyse voi olla myös rikoksesta, kuten kiskonnan tapaisessa työsyrjinnässä.

Vilches  kannustaa pamilaisia auttamaan ulkomaalaista eteenpäin ottamalla yhteyttä liittoon tai viranomaisiin, jos on syytä epäillä palkkasyrjintää.

”Ei pidä jäädä odottamaan, että maahanmuuttaja itse tietäisi, kuinka puuttua asiaan”, Vilches sanoo.

Syrjintää myös työnhaussa

Syrjintää ei ole aina helppo todentaa saati puuttua siihen. PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä arvioi, että esimerkiksi ikääntyneen työnhakijan hylkiminen työnhaussa on käytännössä ikäsyrjintää. Se on kuitenkin hankalasti osoitettavissa, sillä työnantaja tuskin sanoo, että ikä oli syynä sille, että työpaikka jäi saamatta.

Syrjintää epäilevän työntekijän on osoitettava syy-yhteys, miksi hän kokee tulleensa kohdelluksi kaltoin jonkin syrjintäsyyn takia. Se syy-yhteys voi olla myös ajallinen, esimerkiksi jos koeajalla olevan työsuhde lopetetaan kuin seinään, kun työntekijä kertoo raskaudestaan.

”Ajallinen yhteys raskausuutisen kertomisen ja koeaikapurun välillä voi silloin tuottaa syrjintäolettaman”, Kähärä sanoo.

Sitten näyttötaakka kääntyy, ja on työnantajan vuoro osoittaa, miksi tilanne ei ollut syrjintää.

 

Kaikki epäreilu ei ole syrjintää

Kaikki, mikä työelämässä on epäreilua, ei ole syrjintää.  

”Työntekijä voi tuntea tulleensa epäreilusti kohdelluksi, mutta syrjintäperuste puuttuu”, PAMin Erika Kähärä sanoo.

Jos työntekijä esimerkiksi saa ikävät työvuorot ja loma-ajat, se voi olla vaikka huonoa johtamista. Syrjinnäksi tilanteen voi kääntää se, jos hankalat lomat ja työvuorot lankeavat työntekijälle siksi, että hän on tohtinut puuttua työpaikan olosuhteisiin. Syrjivänä syynä on silloin ns. ammatillinen toiminta.

Syrjintää määrittää yhdenvertaisuuslaki ja sukupuolten välisissä asioissa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 

Syrjinnän kieltoa rikkonut työnantaja voidaan velvoittaa maksamaan työntekijälle hyvitystä.

Työsyrjintään voi syyllistyä vain työnantaja tai työnantajan edustaja, ei työkaveri, vaikka juuri hän käyttäytyisikin huonosti. Työnantajan on puututtava siihen, jos työntekijä kertoo esimerkiksi  kokevansa työkaverin seksistiset vitsit häiritseviksi. Seksuaalinen häirintä, johon työnantaja ei puutu, on syrjintää.

”Samana hetkenä, kun työntekijä kertoo esimiehelle, että jonkun muun työntekijän käytös häntä häiritsee, esimiehelle lankeaa vastuu tehdä asialle jotain", Kähärä sanoo.

Hän muistuttaa, että kaikkien työnantajien on aktiivisesti edistettävä työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua. Yli 30 henkilön työpaikoilla on lisäksi oltava yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Mitä tehdä, jos epäilee työsyrjintää?

  • Jos mahdollista, kerro työnantajallesi, että kärsit tilanteesta ja haluat ikävän käytöksen  loppuvan.
  • Ota yhteyttä luottamusmieheen, PAMin työsuhdeneuvontaan tai työsuojeluviranomaisen (avi) neuvontapuhelimeen, puh. 0295016620.
  • Perustele, minkä syrjintäsyyn perusteella koet tulleesi syrjityksi.

Teksti: Marja Ikkala

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.