Lakko - 01.02.2023 klo 10.36

Työnantajien työtaistelutoimenpiteestä ei kannata huolestua

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen rauhoittelee jäsenistöä ja muistuttaa, että tavoitteena on päästä ratkaisuun palkoista ja työehdoista.

PAMin lakkovaroitusten vastavetona Kaupan työnantajaliitto päätti keskeyttää PAMin jäsenmaksujen perimisen ja tilittämisen 15.2. alkaen. Yksittäisiin työntekijöihin kohdistettu työtaitelutoimenpide tarkoittaa vain sitä, että työnantajat eivät ole valmiita maksamaan omille työntekijöilleen oikeudenmukaisia palkankorotuksia.

Jäsenmaksujen työnantajaperinnästä on sovittu kaupan alan työehtosopimuksessa, joka päättyi tiistaina 31.1. Työnantajien työtaistelutoimenpiteenä Kaupan liiton hallitus päätti keskeyttää PAMin jäsenten jäsenmaksujen pidättämisen ja tilittämisen 15.2. alkaen.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni Sällinen pitää toimenpidettä epäoikeudenmukaisena kaupan alan työntekijöitä kohtaan.

”Jäsenmaksujen perimättä jättäminen on työnantajien tapa kiusata omia työntekijöitään. Kiusaamisen sijaan työnantajien kannattaisi sopia nyt kunnollisista palkankorotuksista.”

Rönni-Sällinen rauhoittelee jäsenistöä ja muistuttaa, että tavoitteena on päästä ratkaisuun palkoista ja työehdoista.

”PAMin jäsenten ei kannata olla huolissaan, sillä työnantajien työtaistelutoimenpiteen kärsijöinä eivät saa olla alan yksittäiset työntekijät.  Kaupan liiton päätöksen johdosta maksamatta jääneet jäsenmaksut eivät aiheuta ongelmia PAMin jäsenille. Nyt on keskityttävä siihen, että pääsemme yhteisvoimin palkkaratkaisuun, joka on reilu ja oikeudenmukainen.”

Kaupan työehtosopimuksessa on sovittu ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksujen perimisestä ja tilittämisestä liitolle. Automaattisesti tämä ei kuitenkaan tapahdu, vaan jokainen työntekijä tekee erikseen perintäsopimuksen, jonka perusteella työnantaja perii jäsenmaksut.

Jos sopimusta palkoista ja työehdoista ei ole syntynyt ennen Kaupan liiton ilmoittaman työtaistelutoimenpiteen alkamista, saattavat jotkut työnantajat jättää perimättä jäsenmaksuja työntekijöittensä palkoista. Tämän takia maksamatta jääneet jäsenmaksut eivät muodostu ongelmaksi PAMin jäsenille ja kenenkään jäsenyys liitossa tai oikeus työttömyysturvaan ei vaarannu.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme