17.06.2014 klo 17.00

Työtuomioistuin: Suullinen todistus riittäköön

Työnantaja ei voi vaatia sairaan lapsen hoidon takia kirjallista selvitystä työntekijän puolison työvuoroista. Suullinen tieto riittää.

Työnantaja ei voi vaatia sairaan lapsen hoidon takia kirjallista selvitystä työntekijän puolison työvuoroista. Suullinen tieto riittää.

Näin linjasi työtuomioistuin tapauksessa, jossa työnantaja kieltäytyi maksamasta R-kioskin myyjän, Katri Arposen, palkkaa niiltä kahdelta päivältä, jolloin Arponen hoiti pariskunnan alle 10-vuotiasta sairastunutta lasta kotona. Työnantaja ilmoitti, että palkanmaksun edellytyksenä on Arposen avopuolison työnantajan toimittama selvitys miehen työvuoroista vaimon poissaolon ajalta.

PAMin ja Kaupan liiton välisessä kiistassa on kyse työehtosopimuksen tulkintaerimielisyydestä. PAMin ja R-kioski Oy:n kesken sovitun tessin mukaan lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalta maksetaan palkka, jos toisella huoltajalla ei ole esimerkiksi ansiotyön takia mahdollisuutta hoitaa lasta. Pyynnöstä toisen huoltajan esteestä on annettava selvitys.

Arposen lailla vuorotyötä tekevä avopuoliso oli ilmoittanut puhelimitse R-kioski Oy:n HR-osastolle olevansa töissä 5.-6. helmikuuta 2013, jolloin lapsi oli sairaana. Kuljetusalalla työskentelevän miehen työnantaja oli ilmoittanut, ettei tällaisia todistuksia työvuoroista kirjoitella.

Kesämökillä lomaileva Arponen ilahtui työtuomioistuimen päätöksestä.

”Minulle tämä on ollut ihan periaatekysymys. Olemme mieheni kanssa aina pyrkineet järjestämään sairaan lapsen hoidon niin, ettei se kohtuuttomasti rasita kummankaan työnantajaa. Mitään vilppiä ei ole ollut. Lisäksi olen ollut samalla työnantajalla yli 20 vuotta, enkä ole kuullut, että kirjallisia selvityksiä koskaan aikaisemmin olisi vaadittu”, Arponen sanoo.

Asiaa oikeudessa ajanut PAMin lakimies Liisa Aro on myös tyytyväinen päätökseen.

”Se tarkoittaa, että työnantaja ei tämän jälkeen voi vaatia työntekijältä puolison työnantajan todistusta, kopiota työvuorolistasta tai muuta selvitystä, vaan suullisen ilmoituksen on riitettävä”, Aro toteaa.

 ”Sanoisin kuitenkin, että ilmoitus kannattaa antaa työnantajalle todistettavasti. Jos työnantaja väittäisi, että mitään ilmoitusta ei ole koskaan annettu, työntekijän velvollisuus on näyttää toteen, että asiasta on ilmoitettu suullisesti.

 

Sini Saaritsa 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle