Kassasta puuttuu rahaa - mikä on työntekijän vastuu?

Päivitetty: 15.09.2022

PAMiin tulee usein kyselyitä siitä, mikä on työntekijän vastuu tilanteessa, jossa työpaikan kassasta puuttuu rahaa. Mitä laki ja työehtosopimukset sanovat asiasta?

Työsopimuslain mukaan sen, joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava aiheuttamansa vahinko. Mikäli syyksi jää vain lievä huolimattomuus, ei työntekijän velvollisuus ole korvata vahinkoa. Tämän pääsäännön mukaan määräytyy myös työntekijän vastuu kassavajeesta.

Oleellista kassavastuun syntymiseen on, että työntekijän on pitänyt tehdä jotain väärin ja se on jotain muuta kuin lievää tuottamusta. Kun työntekijä joutuu työssään käsittelemään rahaa päivittäin lukuisia kertoja ja usein kiireessä, on selvää, että virheitäkin tapahtuu. Siksi se on yleensä vain lievää huolimattomuutta ja vahingon tulee jäädä työnantajan kärsittäväksi.

Vaikka kassavaje tulisikin korvattavaksi, niin ellei se ei ole tahallista tai törkeää huolimattomuutta, korvausvastuu voi silloinkin kattaa vain osan syntyneestä vahingosta. Tällöin korvattavan summan määrää arvioitaessa on otettava huomioon mm. vahingon suuruus, teon laatu ja vahingon aiheuttajan asema. Merkitystä käytännössä on myös sillä, minkälaisia ja miten selkeitä ohjeita työnantaja on kassatyöstä antanut, ja onko niitä noudatettu.

Joissakin yrityksissä samaa kassakonetta käyttää useampi henkilö. Tästä ei kuitenkaan synny ns. kollektiivista kassavastuuta. Korvauksen periminen edellyttää, että on voitu osoittaa tietyn henkilön tehneen väärin ja on voitava arvioida tämän henkilön huolimattomuuden aste. Tämä on yhteiskassassa mahdotonta, kun ei edes tiedetä, kuka virheen on tehnyt. Jos samaa kassakonetta käyttää useampi henkilö, ei työntekijän korvausvastuuta käytännössä siis synny.

Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu erikseen kassavastuusta. Näin esimerkiksi Kaupan työehtosopimuksen 24 § 10. kohdassa on mainittu kassavajeesta: ”Työnantaja ja työntekijä selvittävät kassavajeen syntymiseen liittyvät tekijät ennen mahdollisen vahingonkorvauksen perimistä. Asian jäädessä erimieliseksi noudatetaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä”. Myös muilla aloilla osapuolten välillä tulee asia selvittää ennen kuin voidaan harkita työntekijän korvausvelvollisuutta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme