Muokattu: 10.10.2016 - 10:24

Avainsanat: Edunvalvonta, Sopimusneuvottelut, Työelämä

Paikallinen sopiminen

Sopimuksesta ja sen sisällöstä käydään neuvotteluja.

Sopijaosapuolet ovat useimmiten työnantaja ja luottamusmies, työsuojeluasioissa myös työsuojeluvaltuutettu voi olla työntekijöiden sopijaosapuoli. Työehtosopimuksissa tai laissa on useimmiten maininta sopijaosapuolista.

Luottamusmiehen täytyy selvittää työntekijöiden mielipide ennen sopimuksen tekemistä. Lisäksi yrityksen järjestäytymisasteen on oltava kunnossa.

Neuvotteluihin täytyy valmistautua hyvin. Ennen neuvotteluja on selvitettävä sovittavan asian vaikutukset työntekijöille ja esimerkiksi sen kustannukset.

Neuvottelujen jälkeen sopimus joko hyväksytään tai hylätään.

Sopimuksessa voidaan sopia yksittäisestä asiasta tai sopimukset voivat rakentua työpaikalla pikkuhiljaa siten, että uusia määräyksiä sovitaan vanhojen lisäksi.

Paikallinen sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai se voi olla voimassa toistaiseksi.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on aina irtisanottavissa. Irtisanomisajat on yleensä sovittu työehtosopimuksessa.

Luottamusmiehen pitää tiedottaa tehdyistä sopimuksista ja niiden sisällöistä työntekijöille.

Paikalliset sopimukset täytyy säilyttää siten, että ne ovat vielä vuosienkin päästä löydettävissä.

Juttu paikallisesta sopimisesta PAMPlus-lehdessä.

Uusimmat

Suosituimmat