Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

Päivitetty: 21.10.2020

Koronaepidemian vuoksi tilanne palvelualoilla ja muuallakin yhteiskunnassa on muuttunut nopeasti. PAM on sopinut työantajaliittojen kanssa väliaikaisia muutoksia työehtosopimuksiin, jotta tilanteesta selvittäisiin.

Niin työntekijät kuin yrityksetkin kärsivät epävarmuudesta koronaepidemian vuoksi. Terveyteen ja talouteen liittyvät kysymykset huolettavat molempia. Jotta epidemian vaikutukset jäisivät mahdollisimman väliaikaisiksi, tarvittavia toimia pitäisi voida tehdä nopeasti. Siksi eduskunta on maan hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksestä muuttanut työlainsäädäntöä ja PAM on neuvottelut työantajaliittojen kanssa väliaikaisia muutoksia työehtosopimuksiin.

Löydät tästä työehtosopimusaloittain väliaikaisiksi sovitut muutokset. Keväällä muutokset sovittiin päättyväksi kesällä, mutta nyt niitä on jatkettu niin, että suurin osa niistä on voimassa vuoden 2020 loppuun. Tiedot voimassaoloajoista löydät kunkin sopimusalan kohdalta.

Muita pamilaisia aloja koskevat pääasiassa sellaisenaan eduskunnan työlainsäädäntöön säätämät poikkeusmääräykset. Näistä lisätietoa löydät täältä. 

Muualta PAMin sivuilta voit löytää tietoa ”normaalisti” voimassaolevista säännöistä, jotka ovat ristiriidassa tässä esitettyjen kanssa. Siksi teksteihin on pyritty laittamaan merkintä myös poikkeusajan ulkopuolella voimassaolevista säännöistä.

Klikkaamalla alta omaa sopimusalaasi pääset muutoksiin, jotka ovat voimassa kyseisellä alalla määräajan

Sopimusalat 

Kauppa

Muutokset astuivat valtaosin voimaan 19.3.2020. Niitä on täsmennetty 1.4.2020 ja poikkeusten jatkamisesta on tehty uusia päätöksiä kesäkuun alussa. Osa muutoksista jatkettiin, osaa ei. Sovittuja joustoja voidaan soveltaa niihin toimenpiteisiin, jotka on toteutettu sopimuksen ja lainsäädäntömuutoksen voimassaolon aikana. 

Lomautusilmoitusajat muuttuvat
Lomautuksesta työnantajan on annettava työntekijälle ilmoitus. Lomautuksesta on ilmoitettava työntekijälle 5 päivää (normaalisti 14 päivää ja työpaikkakohtaisesti sopien 7 päivää) ennen sen alkamista.

30.6.2020 asti työpaikkakohtaisesti voidaan 23 §:n mukaisesti sopia, että ilmoitusaika on 3 päivää. Jos valittuna on luottamusmies, sovitaan asiasta hänen kanssaan.
 

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät
Työnantajan on annettava työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista käsittelevissä yt-neuvotteluissa neuvotteluesitys 30.6.2020 asti viimeistään 3 päivää (normaalisti 5) ennen neuvottelujen aloittamista. 1.7.2020 lukien neuvotteluesitys on annettava yt-lain mukaisesti 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

1.7.2020 lukien kaikkien lomautusneuvottelujen vähimmäisneuvotteluaika on 5 päivää riippumatta lomautusten kestosta tai niiden piirissä olevien henkilöiden määrästä. 

30.6.2020 asti enintään 90 päivän lomautuksista on neuvoteltava vähintään 4 päivää (normaalisti 14 päivää), jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin, ja muista lomautuksista vähintään 5 päivää (normaalisti 14 päivää tai 6 viikkoa). 
 

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu 1.4.-31.12.2020.
 

Työvuoroluettelojen muuttaminen
 
30.6.2020 asti koronavirusta koskeva tilanne  käy perusteluksi (uusi peruste) sille, että työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa. Työnantajan on tehtävä tarvittavat muutokset aina mahdollisimman pian ja otettava viruksen aiheuttama tilanne huomioon jo työvuorosuunnittelussa. 

Työvuoroluettelon ilmoitusaika
30.6.2020 asti Työvuoroluettelo voidaan julkaista viikon ilmoitusaikaa noudattaen (normaalisti 2 tai tietyissä tilanteissa 3 viikkoa). 

1.7.2020 lukien työvuoroluettelo on julkaistava noudattaen työehtosopimuksen mukaista normaalia 2 ja tietyissä tilanteissa 3 viikon ilmoitusaikaa eli:

Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään 2 viikkoa ennen työviikon alkamista.
Jos työajan tasoittumisjärjestelmä on vähintään 19 viikkoa, työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään 3 viikkoa ennen työviikon alkamista.

Ilmoitusaika voidaan lyhentää 1 viikkoon työpaikkakohtaisesti sopien (TES 23 §:n mukaisesti). Jos työpaikalla on luottamusmies, sovitaan asiasta hänen kanssaan. Muussa tapauksessa sopimus tehdään ao. henkilöstöryhmän kanssa.


PAMin ja Kaupan Liiton yhteinen ohje siirtymisestä työehtosopimuksen pääsäännön mukaisiin ilmoitusaikoihin: (olettaen, että työviikko alkaa maanantaina klo 00.00 ja että työvuoroluettelon ilmoitusaikaa ei ole työpaikkakohtaisesti sopien lyhennetty)

 • sunnuntaina 28.6. voidaan antaa tiedoksi työvuoroluettelo ajalle 6.-12.7. (viikko 28)
  (viikon ilmoitusaikaa koskeva poikkeusmääräys päättyy tiistaina 30.6.2020)
 • sunnuntaina 5.7. tiedoksi työvuoroluettelo 
  • viikoille 13.-19.7. (viikko 29) ja 20.-26.7. (viikko 30), jos käytössä on enintään 18 viikkoa pitkä tasoittumisjärjestelmä
  • viikoille 13.-19.7. (viikko 29), 20.-26.7. (viikko 30) ja 27.7.-2.8. (viikko 31), jos käytössä on vähintään 19 viikkoa pitkä tasoittumisjärjestelmä
 • sunnuntaina 12.7. tiedoksi työvuoroluettelo 
  • viikolle 27.7.-2.8. (viikko 31), jos käytössä on enintään 18 viikkoa pitkä tasoittumisjärjestelmä
  • viikolle 3.-9.8. (viikko 32), jos käytössä on vähintään 19 viikkoa pitkä tasoittumisjärjestelmä
 • sunnuntaina 19.7. tiedoksi työvuoroluettelo
  • viikolle 3.-9.8. (viikko 32), jos käytössä on enintään 18 viikkoa pitkä tasoittumisjärjestelmä
  • viikolle 10.-16.8. (viikko 33), jos käytössä on vähintään 19 viikkoa pitkä tasoittumisjärjestelmä

Taulukko kesän työvuoroluettelon ilmoitusajoista 

Sairauspoissaoloihin omailmoitus
30.6.2020 asti koronaviruspandemian aikana työntekijä voi ilmoittaa itse työantajalle työkyvyttömyydestään ilman lääkärintodistusta. Ilmoitus voi koskea enintään 5 kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia flunssan tai koronaviruksen aiheuttamia sairauspoissaoloja. Työntekijän on ilmoitettava asiasta heti työnantajalle.

Perustellusta syystä työnantaja voi velvoittaa työntekijää toimittamaan lääkärintodistuksen heti.

1.7.2020 lukien noudatetaan normaaleja työehtosopimuksen käytäntöjä. Työpaikalla mahdollisesti sovitut omailmoitusmenettelyt jatkuvat, samoin työpaikalla voidaan paikallisesti sopia omailmoitusmenettelystä työehtosopimuksen mukaisesti.


Lapselta ei vaadita lääkärintodistusta
30.6.2020 asti Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa vanhemmalla on oikeus saada 1-3 päivältä palkka ilman lääkärintodistusta (normaalisti vaaditaan lääkärintodistusta). Tarvittaessa työntekijälle pyritään antamaan lisäksi 3 päivän pituinen palkaton poissaolo.

1.7.2020 lukien noudatetaan normaaleja työehtosopimuksen käytäntöjä. Työpaikalla mahdollisesti sovitut omailmoitusmenettelyt jatkuvat, samoin työpaikalla voidaan paikallisesti sopia omailmoitusmenettelystä työehtosopimuksen mukaan.
 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät ja esimiehet

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

 

Poikkeustilanteen vuoksi sovitut muutokset astuivat matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa voimaan 19.3.2020. Huvi-, teema- ja elämyspuistoissa, Avecrassa, hiihtokeskuksissa ja ohjelmapalveluissa 20.3.2020. Muutoksia on täsmennetty 1.4.2020 ja PAMin hallitus on hyväksynyt muutosten jatkamisen 10.6.2020. 

Muutokset ovat voimassa saman ajan kuin vastaavat lainsäädäntömuutokset ovat eli 31.12.2020 saakka. 

Uusia väliaikaisia muutoksia on astunut voimaan 26.5.2020.

Lomautusilmoitusaika lyhenee 

Lomautuksesta työnantajan on annettava työntekijälle ilmoitus. Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 19.3. lähtien 5 päivään. (Aiemmin 14 päivää) Tämä tarkoittaa, että jos lomautusilmoitus annetaan työntekijälle 19.3., voi ensimmäinen lomautuspäivä olla 24.3. 

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät
Yt-neuvotteluista ilmoittamisaikaa ja neuvottelujen kestoaikaa on lyhennetty. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä voidaan käydä neuvottelut esimerkiksi lomautuksista normaaliin nähden nopeutetulla aikataululla.

Yt-neuvotteluesitys voidaan antaa viimeistään 3 päivää ennen neuvottelujen alkua (normaalisti 5 päivää).

Kaikkien lomautusneuvottelujen vähimmäisneuvotteluaika on 5 päivää riippumatta lomautusten kestosta tai niiden piirissä olevien henkilöiden määrästä.
 

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 
Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, joiden irtisanominen on toimitettu ajalla 1.4.2020 – 31.12.2020 eli väliaikaisten muutosten voimassaolon aikana.
 

Sairauspoissaoloihin omailmoitus

Yrityksissä otetaan käyttöön sairauspoissaoloja koskeva omailmoitusmenettely koronaviruspandemian vuoksi. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.12.2020 asti.

Tämän myötä työntekijän omaan ilmoitukseen perustuva sairauspoissaolo-oikeus koskee enintään 3 - 7 kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia flunssan tai koronanviruksen aiheuttamia sairauspoissaoloja. Tarkemmat ohjeistukset antaa oma työnantaja. 

Oikeus poissaoloon omailmoituksella alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa 

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen ilmoittamiseen otetaan käyttöön omailmoitusmenettely koronaviruspandemian vuoksi. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.12.2020 asti.

Poissaolo-oikeuden pituus ja palkanmaksu poissaolon ajalta määräytyvät kyseisen työehtosopimuksen mukaan. Muutos koskee vain omailmoituksen riittävyyttä sairastumisesta ilmoittamiseen. 

Työvuorolistojen ilmoitusajat lyhenevät
(UUTTA 27.5.! koskee vain Avecran  junapalveluhenkilökunnan työehtosopimusta)

Työvuorolista voidaan julkaista 3 päivän ilmoitusajalla viikoksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida. Muutoksesta on sovittava pääluottamusmiehen kanssa. Pääluottamusmies ja työnantaja tiedottavat asiasta haluamallaan tavalla.

Työaikajakson enimmäistuntimääriin, vapaapäivien sijoitteluun ym. osalta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

Poikkeusjärjestely on voimassa 30.8.2020 asti, elleivät työnantaja ja pääluottamusmies sovi ennen sitä paluusta työehtosopimuksen mukaisten määräysten noudattamiseen.

Työvuorolistojen ilmoitusajat lyhenevät - uusi joustoelementti COVID19-rajoitusten vuoksi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa

Uutta 1.10.2020!: PAM  sekä työnantajaliitto MaRa ovat sopineet väliaikaisista poikkeusmääräyksistä, jotka koskevat työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista. Poikkeustilanteessa työvuorolista voidaan antaa työntekijälle viikkoa ennen sen alkamista ja työvuorot voivat olla merkittynä 1-2 viikoksi kerrallaan. Näistä muutoksista on paikallisesti sovittava.

Paikallisesti voidaan sopia siitä, että työntekijöiden ja esimiesten työvuorolista voidaan julkaista viikon ilmoitusajalla viikoksi tai kahdeksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida koronapandemiasta johtuen.

Tilanteessa, jossa viranomaiset määräävät uusia rajoituksia, jotka kohdistuvat jo julkaistun työvuorolistan ajalle, voi työnantaja välttämättömästä syystä muuttaa kyseistä työvuorolistaa, ellei muuta työtä ole tarjolla. Näin mahdollisesti puuttumaan jääneet työtunnit kirjataan ja annetaan myöhemmin heti kun se on mahdollista. Mikäli yrityksessä on luottamusmies, tulee perusteet muutokselle käydä läpi hänen kanssaan. 

Sovitut muutokset tulevat matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa voimaan 1.10.2020 ja jatkuvat tarvittaessa 31.3.2021 saakka. Sovittuja poikkeusmääräyksiä sovelletaan kaikissa alan yrityksissä ja niillä on sama velvoittavuus kuin alalla voimassa olevalla työehtosopimuksella.

Työvuorolistojen ilmoitusajat lyhenevät - uusi joustoelementti COVID19-rajoitusten vuoksi (huvi-, teema- ja elämyspuistoalan palveluissa)
Uutta 1.10.2020!: PAM  sekä työnantajaliitto MaRa ovat sopineet väliaikaisista poikkeusmääräyksistä, jotka koskevat työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista. Poikkeustilanteessa työvuorolista voidaan antaa työntekijälle viikkoa ennen sen alkamista ja työvuorot voivat olla merkittynä 1-2 viikoksi kerrallaan. Näistä muutoksista on sovittava paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Mikäli yrityksessä ei ole luottamusmiestä, tulee asiasta sopia kyseisessä toimipisteessä työskentelevän henkilöstön kanssa.  

Sovitut muutokset tulevat huvi-, teema- ja elämyspuistoalan palveluissa voimaan 1.10.2020 ja jatkuvat tarvittaessa 31.8.2021 saakka. Muutoksilla on sama velvoittavuus kuin alalla voimassa olevalla työehtosopimuksella. Jos yrityksellä on useita toimipisteitä, niin sopimus tulisi ottaa käyttöön vain niissä toimipisteissä, joissa edellytyksiä normaalipituisen listan laatimiselle ei ole. 

Ajanjaksolla 1.5.2021-31.8.2021 voidaan paikallisesti sopia siitä, että työntekijöiden työvuorolista voidaan julkaista viikon ilmoitusajalla viikoksi tai kahdeksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida koronapandemiasta johtuen. Jos yrityksessä on luottamusmies, tulee asiasta sopia hänen kanssaan. 

Mikäli koronaepidemia ei kuitenkaan enää vaikuta haitallisesti tai ennakoimattomasti palvelujen kysyntään, tulee työvuorolistat laatia työehtosopimuksen mukaisesti normaalipituisina. 

Työaikajakson enimmäistuntien, vapaapäivien sijoittelun ym. osalta noudatetaan kuitenkin työehtosopimuksen määräyksiä.
 

Vuosilomien siirtäminen
(UUTTA 27.5.! koskee Marava-alan työntekijöitä ja esimiehiä sekä Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöitä)

Jos työntekijä on ollut lomautettuna 1.4.2020 jälkeen vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää, hänen vuosilomansa osia voidaan pätkiä, jos hän on ansainnut lomaa yli 12 päivää.  

Käynnissä olevalla lomakaudella (2.5.-30.9.2020) annettavasta kesälomasta 12 päivää ylittävä loman osuus voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Lomat on kuitenkin annettava 30.4.2021 mennessä.

Jos työntekijälle annettava yksittäinen lomajakso ajoittuu 30.9. jälkeen, sen pituuden pitää olla vähintään 6 päivää (jos työntekijän pitämättömät lomapäivät siihen riittävät). Jos loma siirretään näin työnantajan päätöksellä 30.9. jälkeen pidettäväksi, työnantajan on kiinnitettävä työntekijän jaksamiseen erityistä huomiota.

Jaksamista voidaan tukea esimerkiksi antamalla ansaitut vapaapäivät (V/X) peräkkäisinä päivinä sekä viikonloppuvapaita työehtosopimuksessa säädettyä useammin. Menettelyä noudatetaan siihen asti, kunnes kaikki siirretyt kesälomapäivät on pidetty.

 

Kiinteistöpalveluala

Poikkeustilanteen vuoksi kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen sovitut muutokset ovat päättyneet 31.5.2020. Kiinteistöpalvelualalla noudatetaan lainsäädäntöön koronaepidemian vuoksi sovittuja poikkeuksia (täällä) ja muilta osin työehtosopimuksen kirjauksia (täällä).

Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Elokuvateatterien ja muuttopalvelualan työehtosopimusten määräaikaiset muutokset päättyvät 30.6.2020. Sen jälkeen aloilla noudatetaan lainsäädäntään koronaepidemian vuoksi sovittuja poikkeuksia (täällä) työehtosopimusta sellaisenaan.

Määräaika lomautusilmoituksen antamiseen lyhenee
30.6.2020 asti Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 7 (normaalisti 14) päivää ennen lomautuksen alkamista. 1.7.2020 lukien 31.12.2020 asti lomautusilmoitusaika on työsopimuslain poikkeusmääräyksen mukaisesti 5 (normaalisti 14) päivää.

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät

30.6.2020 asti tilapäiseen, eli enintään 90 päivää kestävään lomautustarpeeseen perustuvien yt-neuvotteluiden neuvotteluesitys on annettava viimeistään 3 (normaalisti 5) päivää ennen neuvotteluiden aloittamista. 1.7.2020 lukien neuvotteluesitys on YT-lain mukaisesti annettava 5 päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.

30.6.2020 asti tilapäiseen, enintään 90 päivää kestävään lomautustarpeeseen perustuvien yt-neuvottelujen neuvotteluaika on vähintään 4 (normaalisti 14) päivää, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita. 1.7.2020 lukien 31.12.2020 asti kaikkien lomautusneuvottelujen vähimmäisneuvotteluaika on työsopimuslain poikkeusmääräyksen mukaisesti 5 päivää riippumatta lomautusten kestosta tai niiden piirissä olevien henkilöiden määrästä (normaalisti 14 päivää tai 6 viikkoa).

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työsopimuslain poikkeusmääräyksen mukaisesti Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, joiden irtisanominen on toimitettu ajalla 1.4.2020 – 31.12.2020.
 

Asiakaspalvelua ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus

Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus 

Golf-alan työehtosopimus 

Vartiointialan työehtosopimus 

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 

Muutokset astuvat voimaan 1.4.2020. Muutokset ovat voimassa saman ajan kuin vastaavat lainsäädäntömuutokset ovat, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka. 

Lomautusilmoitusaika lyhenee
Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 5 (normaalisti 14) päivää ennen lomautuksen alkamista. 

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät
Neuvotteluille määritelty vähimmäisaika lyhenee niin, että lomautuksista on neuvoteltava vähintään 5 päivää (normaalisti 14 päivää tai 6 viikkoa). 

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, joiden irtisanominen on toimitettu ajalla 1.4.- 31.12.2020
 

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Sairauspoissaolojen omailmoitus
Työntekijän omailmoitus hyväksytään sairausajan palkanmaksun perusteeksi 5 päivän ajaksi flunssan ja koronaviruksen kaltaisten oireiden vuoksi. 

Työntekijän on ilmoitettava asiasta heti työnantajalle. Perustellusta syystä työnantaja voi velvoittaa työntekijää toimittamaan lääkärintodistuksen heti.

Lapsen lääkärintodistusta ei vaadita
Työntekijän omailmoitus lapsen sairastumisesta hyväksytään 5 päivän ajaksi flunssan ja koronaviruksen kaltaisten oireiden vuoksi. 

Työntekijän on ilmoitettava asiasta heti työnantajalle. Perustellusta syystä työnantaja voi velvoittaa työntekijää toimittamaan lääkärintodistuksen heti.

Lomautusilmoitusaika lyhenee
Työantajana on ilmoitettava lomautuksesta työntekijälle vähintään 5 päivää (normaalisti 14) ennen lomautusta.

Yt-neuvottelujen määräaika lyhenee
Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaika on 5 päivää (normaalisti 14 päivää tai 6 viikkoa), jos työnantaja lomauttaa työntekijöitä.

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu 1.4.-31.12.2020.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle