Muokattu: 07.12.2017 - 16:57

Avainsanat: Edunvalvonta, Työehtosopimus

Yleissitova työehtosopimus

Työehtosopimus voi olla yleissitova. Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että kaikkien sopimusalalla olevien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä. Työehtosopimusten määräykset ovat vähimmäismääräyksiä.

Yleissitovuuden ansiosta saman toimialan yritykset ovat henkilöstökulujen osalta samalla viivalla markkinoilla. Ne eivät kykene kilpailemaan heikentämällä työntekijöiden työehtoja.

Työehtosopimuksen yleissitovuuteen vaikuttaa sekä järjestäytyneiden (eli liittoon kuuluvien) työnantajien että järjestäytyneiden työntekijöiden määrä. Yleissitovaksi vahvistetaan työehtosopimukset, jotka katsotaan edustaviksi. Tärkeä arviointikriteeri tällöin on, kuinka iso osa alan työntekijöistä on työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen yleissitovuuslautakunta.

Työehtosopimusta kutsutaan normaalisitovaksi, jos se ei ole yleissitova. Normaalisitovan työehtosopimuksen määräyksiä on noudatettava niiden työnantajien jotka ovat joko itse solmineet sopimuksen tai ovat sopimuksen solmineen työnantajaliiton jäseniä.

Uusimmat

Suosituimmat