Yleissitova työehtosopimus

Päivitetty: 09.08.2021

Kun työehtosopimus on yleissitova, kaikkien sopimusalalla olevien työnantajien on noudatettava sitä.  Alan työntekijöillä on silloin kaikilla samat työnteon vähimmäisehdot  kuten esimerkiksi taulukkopalkat. Ne voidaan ylittää, mutta ei alittaa. 

Työsopimuslain 2 luvun 7 §:n mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustettavan pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä. Tällöin puhutaan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Sen solmivat keskenään työnantaja- ja työntekijäliitto.

Työnantajaliittoon kuuluvat yritykset noudattavat sitä normaalisitovuuden perusteella, muut yritykset yleissitovuuden perusteella.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen yleissitovuuslautakunta. Yleissitovaksi vahvistetaan työehtosopimukset, jotka katsotaan edustaviksi. Edustavuutta arvioidaan muun muassa sillä perusteella,  kuinka iso osa alan työntekijöistä on töissä työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä. Työehtosopimuksen yleissitovuuteen vaikuttaa sekä järjestäytyneiden eli työnantajaliittoon kuuluvien yritysten että ammattiliittoon kuuluvien eli järjestäytyneiden työntekijöiden määrä.
 

Yleissitovuuden merkitys

 • estää epäreilua kilpailua

Yleissitovuuden ansiosta saman toimialan yritykset ovat henkilöstökulujen osalta samalla viivalla markkinoilla. Ne eivät kykene kilpailemaan toisten yritysten kanssa heikentämällä työntekijöiden työehtoja. Sen sijaan ne voivat toki kilpailla toisten yritysten kanssa esimerkiksi osaavasta työvoimasta tarjoamalla parempia työehtoja kuin mitä työehtosopimuksen vähimmäisehdot ovat.

 • ehkäisee palkkasyrjintää

Yleissitovuus estää palkkadumppauksen, sillä se takaa vähimmäistyöehdot kaikille saman alan työntekijöille riippumatta siitä, kuuluukotyönantaja työnantajaliittoon vai ei. Se ehkäisee kahden kerroksen työmarkkinoiden syntymistä: ilman työehtosopimuksia heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien hyväksikäyttö työelämässä lisääntyisi (esim. nuoret ja maahanmuuttajat). Yleissitovuus siis ehkäisee palkkasyrjintää ja palkkaerojen kasvua.

 • tarjoaa lomarahan, äitiys- ja isyysvapaan palkka ...

Ammattiliittojen ja työantajaliittojen neuvottelujen tuloksena työehtosopimuksissa on sovittu muun muassa lomaraha, äitiys-ja isyysvapaa-ajan palkka, vuosivapaat/arkipyhävapaat ja sairausajan palkka 1+9 päivää pidemmältä ajalta. Jos yleissitovuutta ei olisi  määrittämässä vähimmäisehtoja, työnantajan ei tarvitse antaa niitä työntekijöilleen.  Silloin työnantajan on noudatettava vain lakia, jossa ei mainittuja asioita ole.

 • jouston mahdollisuuksia

Työehtosopimusta kutsutaan normaalisitovaksi, jos se ei ole yleissitova. Normaalisitovan työehtosopimuksen määräyksiä noudatettavat ne työnantajat, jotka ovat joko itse solmineet sopimuksen tai ovat sopimuksen solmineen työnantajaliiton jäseniä.

Työnantajaliittoon kuuluva työnantaja voi sopia myös paikallisesti poikkeuksista työehtosopimuksen määräämiin työehtoihin, jos sellainen mahdollisuus on mainittu työehtosopimuksessa.

 • turvallinen paikallinen sopiminen

Poikkeamisen mahdollisuutta ei ole niillä työnantajilla, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella. Ne eivät kuulu sopimusta solmineeseen työnantajaliittoon, jotka neuvovat jäseniään tekemiensä sopimusten soveltamisessa ja sovittelevat mahdollisia erimielisyyksiä ammattiliittojen kanssa. Liittoihin kuulumattomat yritykset voivat sopia kuitenkin joistain työaikoihin liittyvistä kysymyksistä ja tietenkin aina työehtosopimusta paremmista työsuhteen ehdoista.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle