Hyppää sisältöön
Blogit

10.01.2023 10:48

Äitien työllistyminen edellyttää toimivaa varhaiskasvatusta ja työnantajien tukea

Suomessa kotihoidon tuki on nähty merkittävänä esteenä äitien työllistymiselle. Todellisuudessa äitien työllistymishaasteet eivät kuitenkaan johdu pelkästään kotihoidon tuesta tai ratkea tuen poistamisella.

PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku pohtii kirjoituksessaan kotihoidon tukea ja sen yhteyttä äitien työllistymiseen.

Jos kotihoidon tuki poistettaisiin, työllistyisivätkö äidit saman tien avoimille työmarkkinoille? Tuskin. Äitien työllistymishaasteet johtuvat monista erilaisista tekijöistä ja syistä.

Kela on kartoittanut äitien työllistymispulmia äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselyssään. Kysely tehtiin vuonna 2019 ja tulokset julkaistiin hiljattain. Kyselyssä äidit kertoivat, minkälaista tukea he kaipaavat työllistyäkseen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen. Äidit nostivat vastauksissaan esiin varhaiskasvatukseen ja työelämään liittyviä asioita.

Vastauksissa varhaiskasvatukselta toivottiin joustavuutta ja laatua sekä varhaiskasvatuspaikan sijaintia lähellä kotia. Työelämältä toivottiin joustavuutta osa-aikatyöhön, kannustusta ja ymmärrystä pikkulasten äitien tarpeille. Äidit toivovat myös enemmän taloudellista tukea ja tasa-arvoisempia työmarkkinoita yhteiskunnalta.

Vastaukset ovat hyvin samantyyppisiä kuin PAMin vuonna 2016 teettämässä kyselyssä, jossa selvitettiin, miten kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen vaikutti työn ja perheen yhteensovittamiseen. Vastauksista nousi esiin vuoropäivähoitojärjestelmän jäykkyys varsinkin epäsäännöllistä työtä tekeviä kohtaan ja työnantajan heikko tuki. Aukioloaikojen uudistuksen myötä noin puolet vastaajista oli vähintään harkinnut irtisanoutumista lastenhoito-ongelmien vuoksi.

Vuoropäivähoidon saatavuus avainasemassa

Tällä hetkellä vuoropäivähoitojärjestelmä toimii parin viikon hoitotarpeen ilmoituksella ja paikkakunnasta riippuen rajoitetuilla aukioloajoilla. Osalla paikkakunnista vuoropäivähoitoa tarjotaan vain yhdessä päivähoitopaikassa huomioimatta paikkakunnan pitkiä etäisyyksiä.  

Palvelualoilla työtä tehdään yhä useammin kaikkina vuorokaudenaikoina, työvuorot ovat epäsäännöllisiä ja tieto niistä tulee lyhyellä varoitusajalla. Tästä syystä monilla palvelualojen työntekijöillä ei ole mahdollisuutta käyttää vuoropäivähoitoa, vaikka kunta sitä tarjoaisikin, vaan he joutuvat turvautumaan lähiverkoston tukeen.

Äidit kaipaavat myös enemmän tukea, ymmärrystä ja kannustusta työnantajilta. Enemmän joustoa työaikoihin, työaikajärjestelyihin ja lomien pitämiseen. Joustavia järjestelyjä tarvitaan varsinkin silloin, kun lapset sairastuvat tai heitä pitää viedä ikätarkastuksiin.

Kotihoidon tuen poistaminen lisäisi ongelmia

Molemmat selvitykset osoittavat sen, että pelkällä kotihoidon tuen poistamisella ei paranneta äitien työllisyyttä. Poistamalla kotihoidon tuen emme tee muuta, kuin tiputamme osan äideistä toisen etuusjärjestelmään piiriin. Mitä jos alkaisimme puhua oikeista ongelmista: toimivista päivähoitoratkaisuista ja työnantajien roolista työn ja perheen yhteensovittamisessa?  

Pelkästään poistamalla kotihoidon tuki heikennetään jo entuudestaan heikossa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien naisten tilannetta. Äitien työllistymisen esteet tulee ratkaista kokonaisvaltaisesti, jotta aidosti parannetaan heidän osallistumistaan ja työmarkkina-asemaansa sekä edistetään heidän mahdollisuuksiaan edetä uralla ja nousta köyhyysriskistä tavoittelemaan parempaa elämää.

Haku