Skip to content

Bättre tillsammans

Vi är Servicefacket eller mer bekant PAM. Vi förbättrar arbetslivet för anställda i servicebranscherna tillsammans med våra medlemmar.

PAM:s medlemmar är bland annat servitörer, städare, kockar, reparatörer, väktare, matkurirer, butiksexpediter och många andra som jobbar inom de privata servicebranscherna.

Nej till regeringens nedskärningar!

Regeringsprogrammet innehåller många nedskärningar och försämringar som kommer att påverka arbetslösa och anställda inom servicesektorn. Grundlinjen i regeringsprogrammet är orättvist: åtgärderna riktar sig ensidigt till lågavlönade, låginkomsttagare samt främst kvinnor. Det godkänner vi inte, vi har #VägandeSkäl att agera!

Stöd i alla situationer i arbetslivet

Experter hjälper dig

På arbetsplatsen är förtroendemannen ditt stöd. Om det inte finns en förtroendeman, kan du alltid kontakta våra experter. Vi hjälper när du behöver hjälp med frågor som gäller lön, arbetstid, semester eller uppsägning!

Kollektivavtal

PAM:s kärnuppdrag är att förhandla fram kollektivavtal för anställda inom servicebranscherna.  Genom kollektivavtalen stärker och bevakar PAM sina medlemmars intressen samt ser till att rättvisa spelregler tillämpas på arbetsplatserna och i arbetslivet.

Arbetslöshetskassan

Livssituationer förändras. Vem som helst av oss kan bli arbetslös eller behöva hjälp på vägen. Som medlem i PAM hör du även till Servicebranschernas arbetslöshetskassa och får inkomstrelaterad arbetslöshetsskydd då villkoren uppfylls.

Medlemsförmåner

Ta nästa steg i karriären

Har du övervägt ytterligare studier eller reflekterat över vilka som är dina styrkor? Genom våra avgiftsfria karriärtjänster får du personlig coaching samt olika kurser och webbinarier.

Utbildningar

PAM:s mångsidiga utbildningsutbud hjälper dig i olika arbetslivsfrågor och ger dig nya arbetslivskunskaper. Du utvecklar dina kompetenser och arbetslivskunskaper som hjälper dig att lyckas i arbetslivet och förbättrar hälsa och välbefinnande. 

Förmåner och erbjudanden

Som medlem i PAM får du rabatt och förmåner från våra partners tjänster. Förmåner finns för bland annat boende- och semestertjänster, försäkringar, drivmedel och juridiska tjänster. Kolla också in de hundratals förmåner och rabatter som ingår i Cityshopparis mobilapplikation.

Bli medlem!

PAM är ditt fackförbund om du arbetar inom den privata servicebranschen, till exempel som säljare, städare, servitör, kock, väktare eller fastighetsskötare. Vi förhandlar om dina anställningsvillkor.  

Sök