Hyppää sisältöön
Uutiset

21.11.2023 16:40

Pamilaiset valtuutetut haluavat kehittää työehtoja ja liiton toimintaa

Mitä PAMin valtuutetut odottavat tulevalta kaudelta? Kysyimme kolmelta valtuuston jäseneltä ajatuksista liiton ja valtuuston tulevaisuuteen liittyen.

Daniel Sewornu, kokous- ja tapahtumaisäntä, Helsinki
– Haluan PAMin valtuutettuna tuoda esille maahan muuttaneiden työntekijöiden ääntä, asemaa ja oikeuksia. Parantaa työelämää. Haluan edistää sitä, että ihmiset saavat kunnon palkkaa ja paremmat työolot.

– Olen työskennellyt palvelualoilla liki 20 vuotta ja ollut liiton jäsen yli 10 vuotta. Toivon, että voin omalla esimerkilläni luoda luottamusta työntekijöiden ja ammattiliiton välille. Haluan toimia linkkinä maahanmuuttajien ja liiton välillä ja kertoa, että PAM auttaa maahanmuuttajataustaisia jäseniään.  Haluan saada ihmiset ymmärtämään, että kielitaito ei ole este liiton jäsenyydelle ja näyttää omalla esimerkillä, että yhdessä pystymme vaikuttamaan suomalaiseen työelämään.

And also in English

Daniel Sewornu, meetings and events host, Helsinki
– As PAM’s council member, I want to bring up the voice of immigrant workers, their status and their rights. I want to improve working life. I want to advance and make sure that people get a decent salary and better working conditions.

– I have worked in the service sector for almost 20 years and been a member of the union for more than 10 years. I hope that I can use my own example to create trust between the employees and the union. I want to act as a link between immigrants and the union and tell them that PAM helps its members who have immigrant background. I want to make people understand that language skills are not an obstacle to union membership, and to show with my own example that together we can influence Finnish working life.


Sanna Pio, siivooja, työpaikan varapääluottamusmies, Kouvola
– Vielä tällä hetkellä kaikki vaikuttaa uudelta, mutta kausi varmasti opettaa. Pidän PAMin valtuutettuna olemista tärkeänä tehtävänä. Valtuustossa teemme päätöksiä, joilla voimme vaikuttaa kaikkien pamilaisten työasioihin ja liiton toimintaan.

– Ammattiliiton jäsenyys tuo turvaa. Olen puhunut työpaikallakin siitä, että jos tulee ongelmia, liiton jäsen saa apua. Oikeusturva on olemassa. Jäsenyydestä on paljon hyötyä ja näiden hyötyjen kehittäminen, esimerkiksi koulutukset ja jäsenetujen kehittäminen ovat merkityksellisiä asioita.

– Olen ollut PAMin jäsen yli kuusi vuotta. Olen ollut onnekas siinä, että olen saanut työskennellä lähes koko ajan kokoaikatyössä. Näin ei ole kaikilla, mutta ammattiliiton jäsenyys tuo turvaa ja oppia omista oikeuksista – opettaa vaatimaan parempaa.

Jukka Hoffren, pääluottamusmies, siivooja, Joensuu
– Haluan pitää esillä oman alan työolosuhteita ja palkkakehitystä. PAMin valtuustossa käsitellään jokaisen pamilaisen kannalta merkittäviä asioita. Toivon, että minuun ollaan yhteydessä matalalla kynnyksessä alasta ja yrityksestä riippumatta.

– Aloitin luottamusmiesurani juuri koronapandemian alkaessa, sen jälkeen tuli sota, tiukka tes-kierros ja nyt Orpon-Purran hallituksen toimet työntekijöiden aseman heikentämiseksi. Elämme koko ajan aikamoista muutosaikaa.

– Kun katson omaa alaani, pidän tärkeänä työntekijöiden yhteisöllisyyden ja järjestäytymisen kasvamista. Vain työnantajat hyötyvät, jos työntekijät eivät ole yhtenäisiä. Siksi työntekijöiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kasvattaminen on tärkeää ja tämän edistämiseksi liiton on tehtävä töitä.

Daniel Sewornu aikoo toimia maahanmuuttajien äänenä PAMin valtuustossa.
Sanna Pio haluaa pitää esillä liiton jäsenyyden hyötyjä.
Jukka Hoffren toivoo jäsenten aktiivista yhteydenpitoa.

PAMin jäsenmaksu vuonna 2024 pysyy samana

Palvelualojen ammattiliitto PAMin valtuusto päätti kokouksessaan, että liiton jäsenmaksun vuonna 2024 on 1,5 %. Lisäksi valtuusto vahvisti liiton ensi vuoden toiminnan painopisteiksi liiton palvelujen kehittämisen, maahanmuuttajatoiminnan sekä liiton tavoiteohjelman ja strategiatyön täytäntöön laittamisen.

– Ensi vuonna toimintaan vaikuttaa luonnollisesti yhteiskunnallinen tilanne, mutta samalla huolehdimme, että PAMin perustehtävät toteutetaan hyvin ja laadukkaasti kaikkina hetkinä. Meidän vahvuutemme ovat aktiiviset ja osaavat aktiivit, työpaikkojen luottamushenkilöt sekä ammattitaitoinen henkilökunta, kertoo PAMin toiminnanjohtaja Heidi Lehikoinen.

Toimintavuoden 2024 aikana valmistaudutaan tulevaan työehtosopimuskierrokseen. Ensimmäiset työehtosopimusneuvottelut alkavat jo loppuvuodesta, joka tarkoittaa, että tes-tavoitteita ja valmistautumista tehdään alkuvuodesta lähtien. Työehtosopimuskierrokseen valmistautuessa liitossa hyödynnetään kevään 2023 hyviä käytänteitä.

PAMin ammattiosastot olivat tehneet marraskuussa kokoontuneelle valtuustolle yhteensä kahdeksan aloitetta, jotka valtuusto käsitteli kokouksessaan. Aloitteissa oli mukana muun muassa työehtosopimustoimintaan liittyviä kehittämistarpeita, jotka PAMin sopimusalatoimikunnat käyvät läpi tes-tavoitteita asettaessaan.

PAMin hotelli- ja ravintola-alan Turun osasto oli nostanut yhdessä aloitteessaan esille huolen ravintola-alan vetovoimaan ja alan arvostukseen liittyen. Ammattiosaston aloitteessa esitettiin, että PAMin pitää kiinnittää huomiota siihen, kuinka alasta puhutaan ja kuinka alaa tuodaan esille toiminnassa. Tämän lisäksi Turun ammattiosasto oli jättänyt valtuustolle aloitteen myös maahanmuuttajataustaisille jäsenille suunnatun palvelun parantamisesta. Tämä asia on otettu huomioon PAMin vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa, jossa tavoitteena on kehittää liiton tapoja toimia ja palvella maahanmuuttajataustaisia jäseniä monipuolisesti.

PAMin 60 jäseninen valtuusto edustaa liiton jäseniä ympäri Suomea. Valtuutettujen toimikausi kestää neljä vuotta ja valtuutetut on valittu PAMin liittokokouksessa lokakuussa 2023.

Teksti ja kuvat: Minna Räsänen

Haku