Skip to content
Nyheter

01.12.2023 13:01

PAM:s fullmäktigeledamöter vill utveckla arbetsvillkoren och förbundets verksamhet

Vad förväntar sig PAM:s fullmäktigeledamöter av den kommande mandatperioden? Vi frågade tre medlemmar av fullmäktige om deras tankar i anslutning till förbundets och fullmäktiges framtid.

Daniel Sewornu, mötes- och evenemangsvärd, Helsingfors

– Som ledamot i PAM:s fullmäktige vill jag föra fram invandrarnas röst, ställning och rättigheter i arbetslivet. Förbättra arbetslivet. Jag vill arbeta för att folk ska få ordentlig lön och bättre arbetsförhållanden.

– Jag har arbetat inom servicesektorn i nästan 20 år och varit medlem i förbundet i över 10 år. Jag hoppas att jag med mitt eget exempel kan skapa förtroende mellan arbetstagarna och fackförbundet. Jag vill fungera som en länk mellan invandrarna och förbundet och berätta att PAM hjälper sina medlemmar med invandrarbakgrund.  Jag vill få folk att förstå att språkkunskaper inte är ett hinder för medlemskap i förbundet och med mitt eget exempel visa att vi tillsammans kan påverka det finländska arbetslivet.

Daniel Sewornu at PAM Council meeting, November 2023
Daniel Sewornu vill vara invandrarnas röst i PAMs fullmäktige.
Sanna Pio vill lyfta fram fördelarna med att vara medlem i facket.

Sanna Pio, städare, vice huvudförtroendeman, Kouvola
– För tillfället verkar allting ännu nytt, men vi kommer att lära oss under mandatperioden. Jag anser att det är en viktig uppgift att vara ledamot i PAM:s fullmäktige. I fullmäktige fattar vi beslut genom vilka vi kan påverka arbetsfrågor för alla PAM-medlemmar och förbundets verksamhet.

– Medlemskapet i fackförbundet ger trygghet. Jag har också talat om det på jobbet: att om det blir problem, får medlemmarna i förbundet hjälp. Det finns ett rättsskydd. Man har stor nytta av medlemskapet och det är viktigt att utveckla fördelarna, till exempel utbildningarna och utvecklingen av medlemsförmånerna.

– Jag har varit medlem i PAM i över sex års tid. Jag har haft tur som har fått arbeta heltid nästan hela tiden. Så är det inte för alla, men medlemskapet i fackförbundet ger trygghet och kunskap om ens rättigheter – man lär sig att kräva något bättre.

Jukka Hoffren, huvudförtroendeman, städare, Joensuu


Jukka Hoffren, huvudförtroendeman, städare, Joensuu

– Jag vill framhålla arbetsförhållandena och löneutvecklingen i den egna branschen. I PAM:s fullmäktige behandlas frågor som är betydelsefulla för alla medlemmar i PAM. Jag hoppas att man kontaktar mig med låg tröskel, oberoende av bransch och företag.
– Jag inledde min karriär som förtroendeman när pandemin började, därefter blev det krig, tuffa kollektivavtalsförhandlingar och nu regeringen Orpo-Purras åtgärder för att försämra arbetstagarnas ställning. Vi lever i en tid av ständig förändring.

– När jag ser på min egen bransch, anser jag det viktigt att öka gemenskapen och organiseringen bland arbetstagarna. Endast arbetsgivarna gynnas av att arbetstagarna inte står eniga. Därför är det viktigt att öka gemenskapen och välbefinnandet hos arbetstagarna, och förbundet måste arbeta för att främja detta.

Jukka Hoffren hoppas medlemmarna aktivt tar kontakt.

PAM:s medlemsavgift för 2024 är oförändrad

Servicefacket PAM:s fullmäktige beslutade vid sitt möte att förbundets medlemsavgift 2024 är 1,5 procent. Dessutom fastställde fullmäktige prioriteringarna för förbundets verksamhet under det kommande året, nämligen utvecklingen av förbundets tjänster, invandrarverksamheten samt genomförandet av förbundets målprogram och strategiarbete.

– Verksamheten nästa år påverkas givetvis av den samhälleliga situationen, men samtidigt ser vi till att PAM:s grundläggande uppgifter sköts väl och kvalitativt i alla lägen. Vår styrka är de aktiva och kunniga förbundsaktiva, förtroendepersonerna på arbetsplatserna samt den yrkeskunniga personalen, berättar PAM:s verksamhetsledare Heidi Lehikoinen.

Under verksamhetsåret 2024 förbereder man sig inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. De första kollektivavtalsförhandlingarna inleds redan i slutet av året, vilket innebär att man ställer upp kollektivavtalsmål och gör förberedelser ända från början av året. I förberedelserna inför avtalsrörelsen kommer man att använda sig av god praxis från våren 2023.

Till fullmäktigemötet i november lämnade PAM:s fackavdelningar in sammanlagt åtta motioner som fullmäktige behandlade vid sitt möte. Motionerna omfattade bland annat utvecklingsbehov relaterade till kollektivavtalsförhandlingar, som PAM:s branschkommittéer kommer att gå igenom när de ställer upp sina mål för kollektivavtalsförhandlingarna.

I en av sina motioner hade PAM:s avdelning för hotell- och restaurangbranschen i Åbo uttryckt sin oro i anslutning till restaurangbranschens attraktionskraft och prestige. I fackavdelningens motion föreslogs att PAM borde fästa uppmärksamhet vid hur man talar om branschen och hur branschen lyfts fram i verksamheten. Dessutom hade fackavdelningen i Åbo lämnat in en motion om bättre service för medlemmar med invandrarbakgrund. Denna fråga har beaktats i PAM:s verksamhetsplan för 2024, där målet är att utveckla förbundets verksamhetssätt och betjäningen av medlemmarna med invandrarbakgrund på ett mångsidigt sätt.

PAM:s fullmäktige med sina 60 medlemmar representerar förbundets medlemmar runt om i Finland. Fullmäktiges mandatperiod är fyra år och ledamöterna valdes vid PAM:s förbundskongress i oktober 2023.

Text och bilder: Minna Räsänen

Sök