Hyppää sisältöön
Uutiset

12.02.2024 15:58

Saanko palkkaa, jos toisen alan lakko estää työntekoni?

Toisen alan lakon seurauksena PAMin jäsenelle voi syntyä tilanne, jossa työnteko estyy. Oikeus palkkaan riippuu työn estymisen syystä.

Muun alan lakon vaikutus palkanmaksuun riippuu siitä, onko oma työpaikka suljettu lakon vuoksi vai onko kyse siitä, että työntekijä ei pääse työpaikalle siksi, että joutuu hoitamaan lasta tai kulku työpaikalle vaikeutuu. Tästä pitää heti olla yhteydessä työnantajaan.

Jos työnteko estyy omalla työpaikalla

Jos työskentely työpaikalla estyy työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä, voi silti olla oikeus palkkaan. Jos syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, palkka maksetaan enintään 7 päivältä. Tämä kuitenkin edellyttää, että työn teettäminen omalla työpaikalla ei ole mahdollista.

Jos työnteko on estynyt, työnantaja voi periaatteessa siirtää työntekijän johonkin muuhun työhön. Työsopimuksessa sovittu työntekemisen paikka ja työtehtävät voivat vaikuttaa työnantajan oikeuteen siirtää muuhun työhön.

Käytännössä muuhun työhön siirtäminen toisen alan lakon takia on harvinaista, sillä työnantajan on huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä uuteen tehtävään sekä työturvallisuudesta. Usein ei työnantajankaan kannalta ole järkevää perehdyttää työntekijää toisiin tehtäviin, erityisesti jos työnteko keskeytyy vain lyhytaikaisesti.

Jos työntekijä joutuu jäämään kotiin lapsen hoidon vuoksi

Työntekijän pääsy työpaikalle voi estyä myös siinä tapauksessa, että pienen lapsen päiväkoti suljetaan työtaistelutoimenpiteiden vuoksi. Työntekijä voi jäädä kotiin, jos läsnäolo on välttämätöntä lapsen hoitamiseksi. Poissaolosta tässä tapauksessa ei voi koitua työntekijälle varoitusta tai muuta seuraamusta. Työnantajalla ei kuitenkaan ole palkanmaksuvelvoitetta eli poissaolo on palkatonta.

Jos työmatka vaikeutuu tai estyy

Joskus työtaistelut haittaavat työmatkaliikennettä. Työntekijällä on periaatteessa velvollisuus kaikin järkevin tavoin pyrkiä pääsemään omalle työpaikalleen.

Jos ei ole korvaavaa julkista liikennettä, omaa autoa, kimppakyytiä tai matkan pituuden vuoksi esimerkiksi pyöräilymahdollisuutta, lakkoa voi pitää sallittuna syynä olla pois työstä. Poissaoloa ei tällaisessa tilanteessa voi katsoa aiheettomaksi, ja siksi siitä ei voi saada varoitusta tai muuta seuraamusta. 

Työnantajalla ei kuitenkaan ole palkanmaksuvelvoitetta eli poissaolo on palkatonta. Poikkeuksena tähän on yötyötä tekevät työntekijän oikeus työmatkakuljetukseen, jos työvuoron alkamis- tai päättymisaikana ei ole reitiltään tai aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytettävissään autoa tai siihen verrattavaa kulkuvälinettä. Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana.

Tilanne on kuitenkin selvitettävä työnantajalle mieluiten etukäteen ja sovittava järjestelyistä.

Jos PAMin jäsen tekee työtä, joka on julistettu lakkoon

Jos työntekijä tekee lakonalaista työtä, hän jää tietenkin lakkoon, vaikkei olisi jäsen siinä ammattiliitossa, joka on ilmoittanut lakosta. Tällöin PAMin jäsenet voivat yleensä hakea lakkoavustusta lakon järjestäneestä SAK:laisesta ammattiliitosta.

Esimerkki: PAMin jäsen tekee töitä lastenhoitajana ja JHL julistaa lakon työpaikalle. PAMin jäsen menee lakkoon muiden työntekijöiden kanssa ja hakee lakkoavustusta JHL:sta.

Haku