Hyppää sisältöön
Artikkelit

22.08.2023 14:59

Tavoiteohjelma linjaa PAMin suuntaa

Työmarkkinoiden nykytilaa ja tulevaisuutta pohtiva ohjelma auttaa liittoa keskittymään olennaiseen. Jäsenet pääsevät nyt vaikuttamaan ohjelman sisältöön. 

Kuva: Shutterstock

Ensi lokakuussa liittokokous käsittelee tärkeää asiakirjaa: PAMin tavoiteohjelmaa. Se linjaa PAMin tulevaisuuden suuntaa seuraavaksi 4 vuodeksi. 

”Ohjelma kertoo, mitkä asiat ovat PAMin jäsenistölle tärkeitä. Mihin liiton pitää tulevaisuudessa kiinnittää katseensa? Ohjelma perustuu tarkasteluun toimintaympäristömme muutosvoimista. Millaisia muutoksia siellä on käynnissä? Nykyisyys pitää tuntea, jotta voi suunnitella tulevaa”, PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto sanoo. 

Asiakirjan taustalla on mittava taustatyö: paljon tutkimustietoa, kyselyitä PAMin jäsenistölle sekä kentältä kantautuneiden hiljaisten signaalien keräämistä. 

PAMin valtuuston jäsenet ovat keskustelleet ja antaneet kommentteja ohjelman tulevista teemoista. Kaikki liiton jäsenet pääsevät kertomaan siitä ajatuksiaan kolmessa webinaarissa 24.-25.8. Ilmoittaudu webinaariin

Jäsenet kertovat kiireestä ja niukkuudesta 

Ohjelmatyö on yhä kesken, mutta Veirto raottaa tähän mennessä kertyneitä havaintoja ja suunnitelmia. 

Aiempaa kovempaa kiirettä, toimeentulon heikentymistä ja yleistä turvattomuuden tunnetta sekä työyhteisöjen heikentymistä. Muun muassa tällaisia hiljaisia signaaleja on noussut toistuvasti esiin jäsenkyselyssä ja jäsenten yhteydenotoissa PAMin aluetoimistoihin. 

”Toimeentulovaikeudet eivät yllättäneet, sillä viime aikoina olemme nähneet historiallisen kovaa kustannusten nousua. Kaikkein tiukimmilla ovat olleet pienipalkkaiset ihmiset, jotka koettevat sinnitellä palkallaan vailla erilaisia sosiaalietuuksia. Toimeentulon niukkuus ja synkkä maailmantilanne luovat turvattomuuden tunnetta”, Veirto huomauttaa. 

Aiempaan verrattuna uutta on kiireen nouseminen esiin jäsenten kokemuksissa. Työvoimapula etenkin majoitus- ja ravintola-alalla selittänee ainakin osin tiukentunutta työtahtia. 

Työpaineita lisäävät myös alati kasvavat vaateet siitä, että työntekijän pitäisi olla jatkuvasti tavoitettavissa. Työhön liittyvät WhatsApp-keskustelut ja viestiringit tunkeutuvat yhä useamman vapaa-ajallekin. 

”Moni kertoi huomanneensa myös, että työpaikoilla yhteisöllisyys on heikentynyt. Toisaalta osa kokee, että työyhteisöstä on tullut itselle aiempaa merkityksellisempi”, Veirto kertoo. 

Megatrendejä ja politiikan virtauksia 

Monet jäsenistön keskuudesta nousseet hiljaiset signaalit näkyvät myös laajasti koko yhteiskunnassa, PAMin toimintaympäristössä. 

Digitalisaatio on kaikkialle ulottuva megatrendi. Sen ilmentymää ovat myös ne vapaalle tunkeutuvat WhatsAppin työviestit. Monelle pamilaiselle digitalisaation eteneminen tietää jatkuvaa uuden opiskelua ja oppimista. 

Pamilaisten merkille panema yhteisöllisyyden heikentyminen linkittyy sekin laajaan yhteiskunnalliseen ilmiöön: osa-aikatyön ja muiden epätyypillisten työsuhteiden lisääntymiseen. Viime vuonna osa-aikaisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista nousi historiallisen suureksi. Epätyypilliset työsuhteet lisäävät henkilöstön vaihtuvuutta työpaikoilla. 

Veirron mukaan merkittävä PAMin ja muiden ammattiliittojen toimintaan vaikuttava ilmiö on niiden toiminnan kyseenalaistaminen. 

”Yhä enemmän on sellaista ajattelua, että palkansaajien puolestapuhujia ei haluttaisi kuunnella niin paljon kuin ennen. Tämmöinen ajattelu on hyvin poliittisesti värittynyttä”, Veirto sanoo. 

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelma on ay-liikkeelle katkeraa kalkkia. Hallitus aikoo puuttua esimerkiksi lakko-oikeuteen ja leikata palkansaajien turvaa monin tavoin. 

Sopimusjärjestelmän epäselvä tilanne on sekinhaastanut viime vuosien aikana ammattiliittoja. Keskistettyjen tulopoliittisten ratkaisujen tekeminen loppui työnantajajärjestöjen vaatimuksesta jo vuosia sitten. 

Järjestäytyminen tuo voimaa 

Tulevaisuudessa PAMin pitää satsata etenkin työvoiman ammatilliseen järjestäytymiseen sekä sopimusjärjestelmän kehittämiseen. 

”Ei voi olla niin, että joka neuvottelukierroksella ihmetellään, miten suomalaisten työehdoista sovitaan. Järjestelmä kaipaa vakautta, joka on perinteisesti ollut Suomen vahvuus. Toisaalta pitää viedä viestiä siitä, että vain järjestäytymisen tuomalla joukkovoimalla voimme pitää huolta palkansaajien työehdoista”, Veirto huomauttaa. 

Tavoiteohjelmaluonnokseen kirjattuja muita PAMin tulevaisuuden keskeisiä painopistealueita ovat työhyvinvointi ja maahanmuuttaneiden työntekijöiden asema. Pamilaisissa on hyvin paljon muualta Suomeen muuttaneita. 

”Työhyvinvoinnissa riittää edelleen tekemistä. Monilla meidän aloillamme on esimerkiksi huolestuttavan suuri riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.” 

Syyskuussa PAMin hallitus käsittelee tavoiteohjelmaa, joka tulee hyväksyttäväksi liittokokouksessa, jossa tavoiteohjelmavaliokunnat työstävät vielä tarvittaessa luonnosta ja tekevät liittokokoukselle lopullisen esityksen. 

Teksti: Anu Vallinkoski 

Haku